En del av Hörselskadades Riksförbund

Panelen

Har du en fråga? Mejla till Auris@hrf.se och skriv Panelen i menyraden.

 

Panel

Helge Rask-Andersen, audiolog
Minoo Azizi, audionom AF Hörsel
Stefan Stenfelt, civilingenjör
Gerhard Andersson, psykolog
Petra Andersson, audionom
Josefine Frisk, jurist

Kan mältad havre hjälpa vid menière?

Nummer 5 • 2023

Fråga

I svaret om framsteg när det gäller menière (Auris 4/23) saknade jag SPC-flakes. Vad kan du säga om den metoden?

Svar

Behandling med SPC-flakes, det vill säga möjligheten att behandla sjukdomen menière med medicinska livsmedel, har utvecklats unikt i Sverige. Den förste läkaren att förstå innebörden av medicinska livsmedel, grundvetenskapliga data och överföra dem till klinisk verklighet var öronläkaren Per Hanner i Göreborg. Tack vare honom överfördes dessa kunskaper på patienter med Ménières sjukdom.

 

Vid menière uppstår en ökad utsöndring av vätska i innerörat, endolymfan. En studie från Liverpool visade att mer än hälften av patienterna som deltog uppgav att symtomen tinnitus och yrsel minskade efter dagligt intag av specialbehandlad havre, så kallade SPC-Flakes under en tremånadersperiod, två gånger per dag.
Den dagliga dosen motsvarade ett gram havreflingor per kilo kroppsvikt. Resultaten jämfördes sedan med patienter som fick obehandlad havre. Patienterna i studien uppgav inga allvarliga biverkningar, men några avbröt behandlingen på grund av gasbildning eller hade svårt att äta havreflingor två gånger om dagen.

 

Antisekretorisk faktor (AF) är ett protein ursprungligen isolerat genom sin förmåga att hämma diarre. AF aktiviteten kan öka genom tillförsel av specifika födoämnen. Intag av SPC-flakes resulterar i en ökad AF aktivitet i blodet. Kliniska studier visar att intag av SPC-flakes kan förbättra tillstånd med ökad diarre men också inflammatoriska tarmsjukdomar och bröstinflammation. Upprepade studier på människa visar att protein AF finns i merparten av kroppens organ.

 

AF är en svensk originalupptäckt av forskarna Stefan Lange och Ivar Lönnroth. Inom öron-näsa-hals-området anammades denna upptäckt av docent Per Hanner, som undersökte användningsområdena vid behandling av Ménières sjukdom. Man tror att AF sannolikt påverkar vätskebalansen i innerörat och det stöds av lokalisationen av AF i innerörats celler.

 

Jag hade förmånen att få arbeta med Per och vi publicerade också några arbeten tillsammans.
SPC-flakes klassificeras som livsmedel för speciella medicinska ändamål enligt Livsmedelsverket och kan förskrivas på livsmedelsanvisning av läkare/dietist. Man kan gå in med SPC-Flakes tidigt, efter information, och det är någonting man kan pröva redan innan vätskedrivande. Det kan köpas på apotek eller hälsokostaffärer. Man bör regelbundet se om man kan minska doseringen eller sluta helt.

 

Patienter som inte svarar på behandling kan bli hjälpta av höga AF-doser med äggulepulver (Salovum). Personer med äggallergier bör undvika Salovum. Det kan förskrivas av läkare och dietister i Sverige. Effekten är inte fastställd i vetenskaplig studie.
2010 publicerade jag tillsammans med Stefan Lange och Eva Jennische en dubbel-blind studie där vi fann att AF terapi förbättrade tillståndet hos många menièrepatienter. Effekten anses bero på en modulering av vatten och jontransporten i endolymfan. 51 patienter ingick där 27 behandlades med SPC-flakes och 24 med kontrollbehandling.
Sedan dess har flera studier utförts men med relativt få patienter.
Studierna har visat på positiv effekt men vissa också mer tveksam effekt. Behandlingen kan dock prövas då den är enkel, utan biverkningar och billig (SPC-flakes).

Läs mer

Helge Rask-Andersen, audiolog

Kan mältad havre hjälpa vid menière?

Nytt inom tinnitusforskning?

Nummer 5 • 2023

Fråga

Vad är det ”hetaste” just nu inom tinnitusforskning?

Svar

Det beror på vem du frågar. Själv tycker jag det är spännande att våra resultat vad gäller internetbaserad KBT visats sig hålla i en studie som genomfördes i Litauen.

 

Vad gäller grundforskning var det inte så mycket nytt i somras då jag var med på en tinnituskonferens i Dublin (Tinnitus research initiative). Men forskning bedrivs och förhoppningsvis kommer nya upptäckter om bakgrund, orsaker och behandling.

Läs mer

Får jag hjälp av fjärrmikrofon?

Nummer 4 • 2023

Fråga

Jag hör inte vanliga samtal utan hjälp av avläsning trots dubbla hörapparater. Det finns fjärrmikrofoner för olika modeller av hörapparater. Hur många blir hjälpta av dylika hörselhjälpmedel?

 

Svar

Det har ganska länge funnits olika lösningar med fjärr­mikrofoner – med induktiv överföring, med FM-system och med olika digitala kopplingar där blåtand kan vara en.

 

Dessa har ofta varit bra i vissa situationer när en talare använder den, till exempel lärare i klassrum, men mindre bra när det är många som pratar.

 

Hur bra olika fjärrmikrofoner fungerar och hur hjälpta personer som använder dem blir vet jag dock inte.
Men i princip blir ljudet bättre när mikrofonen kommer närmare talaren.

Läs mer

Stefan Stenfelt, civilingenjör