En del av Hörselskadades Riksförbund

Panelen

Har du en fråga? Mejla till Auris@hrf.se och skriv Panelen i menyraden.

Panel

Helge Rask-Andersen, audiolog
Minoo Azizi, audionom AF Hörsel
Stefan Stenfelt, civilingenjör
Gerhard Andersson, psykolog
Petra Andersson, audionom
Josefine Frisk, jurist

Kan nedsövning ge hörselskada?

Nummer 6 • 2022

Fråga

Hur pass vanligt är det att nedsövning leder till hörsel-nedsättning? Är risken större om man har en hörselnedsättning?

Svar

Risken för hörselnedsättning efter narkos i samband med icke otologisk kirurgi eller öronkirurgi är kanske något underskattad.
Men det finns ingen anledning att dra sig för nedsövning av denna anledning.

 

När det gäller generell narkos rör det sig oftast om hjärt-lungkirurgi där man kan tänka sig att nedsatt cirkulation generellt leder till att cirkulationen till inneröronen påverkas.
Om man redan har en nervhörselnedsättning är det möjligt att risken kan öka för en ytterligare hörselnedsättning. Särskilt om man redan har en viss cirkulationssvikt eller nedsatt blodcirkulation. Det vet man dock ej säkert. Risken är generellt liten med kirurgi och narkosmedlen annars som man ger idag är inte skadliga för hörseln.

 

Plötslig hörselnedsättning innebär en ensidig plötslig nervhörselnedsättning och orsaken är oftast okänd. Flera teorier finns. Ofta förbättras hörseln spontant men inte alltid.
Detta kan naturligtvis uppstå även hos en person som råkar genomgå kirurgi. En patient fick en gång strykas för öronkirurgi och samma dag fick denne en plötslig hörselnedsättning. Hade han genomgått kirurgi hade man skyllt på kirurgin som orsak till hörselnedsättningen.

 

Före intubation och övertrycksandning skulle ett så kallat barotrauma kunna uppstå, det vill säga ett kraftigt övertryck i mellanörat. Teoretiskt kan man tänka sig att detta skulle kunna leda till en skada på innerörat men det vet man inte säkert.

Läs mer

Helge Rask-Andersen, audiolog

Kan nedsövning ge hörselskada?

Oljan fastnar i vaxfiltret

Nummer 6 • 2022

Fråga

Min sambo kan inte använda vaxol eftersom filtret i hörapparatens öroninsats blir oljigt och täppt. Har ni hört det förut. Han sprutar in det i hörselgången på kvällen och låter det verka över natten.

Svar

Hörapparater med extern hörtelefon (RITE) och individuell insats har vaxfilter som ligger oskyddat, finns det mycket olja eller vax i hörselgången fastnar det lätt i vaxfiltret.
Det är även en risk med samma typ av hörapparat fast med dome istället för individuell insats. Men domen ligger över vaxfiltret så den skyddar till viss del.

 

Den hörapparat som är bäst för personer som har mycket vax och/eller använder vaxol eller någon liknande produkt är bakom örat hörapparat med insats och ljudslang till hörapparaten.
Där är hålen för ljud och ventilation större och det är inte så stor risk att de blir tilltäppta.

Läs mer

Petra Andersson, audionom

AF-stöd vid ljudkänslighet?

Nummer 6 • 2022

Fråga

Erbjuder Arbetsförmedlingen något särskilt stöd till personer med tinnitus och/eller ljudöverkänslighet?

Svar

Särskilt stöd kan jag nog inte kalla det. Varje ärende utreds efter vilka resurser/behov personen har, vilka medicinska underlag som finns, vad personen behöver för att hitta, få och behålla ett arbete.

 

Den som har tinnitus/ljudkänslighet som påverkar arbetsförmågan kan få stöd från AF om hen är arbetssökande eller om anställningen har inte varit längre än ett år. Då får man istället vända sig till Försäkringskassan.

Läs mer

Minoo Azizi, audionom AF Hörsel

AF-stöd vid ljudkänslighet?