En del av Hörselskadades Riksförbund

Panelen

Har du en fråga? Mejla till Auris@hrf.se och skriv Panelen i menyraden.

Panel

Helge Rask-Andersen, audiolog
Minoo Azizi, audionom AF Hörsel
Stefan Stenfelt, civilingenjör
Gerhard Andersson, psykolog
Petra Andersson, audionom
Josefine Frisk, jurist

Kan bakgrundsljud dämpas?

Nummer 2 • 2023

Fråga

Finns det hörapparater som gör det möjligt att dämpa ljud i bakgrunden? När jag talar med en person på andra sidan bordet förstärks alla ljud bakom lika mycket så jag har svårt att höra den jag talar med. Skulle behöva kunna ställa det avstånd jag vill förstärka.

 

Svar

Den vanliga tekniken som används är riktningsmikrofon som förstärker ljudet från ett visst håll och dämpar från andra.

 

Om det störande ljudet befinner sig i samma riktning som det man vill höra på så fungerar riktningsmikrofon mindre bra, eftersom allt ljud från det hållet förstärks. Det finns andra tekniker som försöker särskilja till exempel störande buller från tal, och då kan viss del av det störande ljudet minskas.

 

Men om det är prat som är störande, så vet hörapparaten inte vilken talare som den ska förstärka respektive dämpa, och då kan den inte förbättra situationen.
För att få bättre ljud i en sådan situation kan någon typ av fjärrmikrofon vara till hjälp. I princip blir ljudet bättre ju närmre mikrofonen kommer talaren.

Läs mer

Stefan Stenfelt, civilingenjör

Kan bakgrundsljud dämpas?

Vad ska man tänka på vid testamente?

Nummer 2 • 2023

Fråga

Vad är viktigast att tänka på när man skriver testamente? Vilka är de vanligaste misstagen?

Svar

Något som är viktigt att tänka på när man skriver testamente är att vara tydlig, eftersom ett testamente skrivs för att skapa klarhet kring vad man vill.

 

Min uppfattning är att många felaktigt tror att ett testamente inte går att ändra efter att man skrivit det, vilket inte stämmer.
Ett testamente är en levande handling som kan ändras och bör göras om allt eftersom livet händer. Det tycker jag är viktigt att veta när man ska skriva testamente.

 

 

Ett annat vanligt misstag vi ser är att man blandar ihop juridiska begrepp med varandra.
Till exempel att man använder ”full äganderätt” och ”fri förfoganderätt” på fel sätt eller att man missförstår vad enskild egendom innebär.
Det kan skapa stora tolkningsproblem som gör det svårt att utläsa testators vilja. Av den anledningen kan det vara bra att ta hjälp av en jurist som kan begreppen och vet hur de ska användas.

Läs mer
Vad ska man tänka på vid testamente?

Vad avgör besvär vid tinnitus?

Nummer 2 • 2023

Fråga

Vad avgör hur besvärad man blir av tinnitus? Finns det något samband med styrkan på ljudet?

Svar

Besvären kan yttra sig på olika sätt men det är vanligt att ljuden upplevs som påträngande, irriterande och att de inte enkelt glöms bort när de hörs.

 

Styrkan har betydelse när det blir svårt att kamouflera ljuden med omgivningsljud.
Exempelvis då personen hör så pass dåligt att omgivningsljud i vardagen knappt hörs. Sedan har vi även psykologiska faktorer som att man blir ledsen och känner hopplöshet inför tinnitus samt oro för att tinnitus ska förvärras.

 

Det är viktigt att säga att det finns många som har tinnitus som är ganska stark men som ändå inte tänker så mycket på den.

Läs mer

Gerhard Andersson, psykolog

Vad avgör besvär vid tinnitus?