En del av Hörselskadades Riksförbund

Panelen

Har du en fråga? Mejla till Auris@hrf.se och skriv Panelen i menyraden.

Varför störande ljud när jag äter?

Nummer 5 • 2021

Fråga

Jag har problem med mina hörapparater när jag äter, det låter som när jag drar fingret över mikrofonen. Jag trodde först att det var håret som kom emot mikrofonen men det är det inte. Drar jag fingret på utsidan av hörapparaten så kan jag få fram ljudet och sen försvinner det. Och strax är det likadant igen.
Det är så pass högt ljud att min fru på andra sidan bordet hör det också.
Har inte hänt med tidigare hörapparater och vad kan det bero på?

Svar

Det är inte så lätt att gissa vad problemet beror på.
En möjlig förklaring är att det blir ett ljudläckage när du rör käken och att det resulterar i återkopplingsproblem, om det är en hörapparat med en propp/hörselgångsinsats.

 

Är det en hörapparat med öppen anpassning så vet jag inte vad orsaken kan vara. Oavsett vad orsaken är bör du gå tillbaka till din audionom för att få problemet avhjälpt.

Läs mer
Varför störande ljud när jag äter?

Vad är takfönstersyndrom?

Nummer 5 • 2021

Fråga

Vad är takfönstersyndrom och vilka behandlingar finns?

Svar

Det betyder att det bildats ett hål i benkapseln (latin: capsula otica) som omger det mänskliga innerörat. Oftast sitter det i den övre vertikala båggången och det verkar som om hålet bildas under livet. Varför vet man inte.
Det betyder att hörseln blir mycket känsligare och kan innebära att man blir extremt ljudkänslig. Till och med kroppsegna ljud kan höras i extrema fall såsom ögon­rörelser, och ibland föreligger tinnitus.

 

På hörselprovet ser man ett falskt ledningshinder. Falskt ledningshinder uppstår på grund av att benledningshörseln förbättras till värden under 0 dB medan den konduktiva hörseln ligger kvar.
Takfönstersyndrom diagnosticeras med datortomografi då man kan se ett hål eller en liten öppning på båggången.
Hörapparat är kontra­indikerad (ska inte användas reds. anm.) och behandlingar som till exempel KBT ger troligen ringa effekt.
Det kan behandlas med kirurgi ifall man har mycket svåra besvär. Då täpper man helt enkelt till hålet. Det finns lite olika metoder för detta. Man skall överväga operation av van kirurg om syndromet utgör ett invalidiserande tillstånd. Det görs bland annat i Uppsala.

Läs mer
Vad är takfönstersyndrom?

Vanliga problem med hörapparater?

Nummer 4 • 2021

Fråga

Vilka är de vanligaste problemen hörselskadade upplever vid hantering av hörapparater?

Svar

Det som vanligtvis ger våra brukare problem är när synen  och finmotoriken är försvagad. Det gäller då att som audionom, tillsammans med brukaren, komma fram till den modell av hörapparat som den enskilde brukaren klarar av att hantera. Det är viktigt då det annars är stor risk att de inte kommer till användning.
Varje hörapparatmodell har sina fördel och nackdelar vad det gäller hanteringen.

 

Det är bra om den blivande brukaren har möjlighet att via skriftlig information bekanta sig med de olika modellerna innan besöket hos audionomen.
Lösningen är inte alltid att välja en större modell av hörapparater utan det gäller att hitta ”rätt” modell. Ibland kan det bara vara så att det krävs lite mer tid för träning, kanske till och med ett extra besök.

 

Svårigheten att hantera sina hörapparater är ofta ett övergående problem. Den stora utmaningen för alla nya användare av hörapparater brukar vara att vänja sig, och acceptera alla nya ljud via hörapparaterna.

Läs mer
Vanliga problem med hörapparater?