En del av Hörselskadades Riksförbund

Panelen

Har du en fråga? Mejla till Auris@hrf.se och skriv Panelen i menyraden.

Hur får jag använda mina hjälpmedel?

Nummer 6 • 2019

Fråga

Får man använda arbetshjälpmedel på fritiden?

Svar

Om man har fått sina hjälpmedel via Arbetsförmedlingen, anses det som arbetshjälpmedel som ska användas i arbetet. Behöver personen hjälpmedel även på sin fritid är det hörselvården som har ansvaret. Vi är noga med att informera om att de man får som arbetshjälpmedel är till för att användas just där.

 

Om hjälpmedlet försvinner eller går sönder under en fritids­aktivitet är det oklart vem som ansvarar för kostnaden. Det är också viktigt att hjälpmedlet finns tillgängligt på arbetsplatsen.

Läs mer

Vad diskuteras i rehabilitering?

Nummer 6 • 2019

Fråga

När patienter deltar i hörsel­rehabilitering. Vilka är de vanligaste problemen som dyker upp i diskussionerna, och vad kan man göra åt dem?

Svar

När rehabilitering sker i grupp blir frågorna som tas upp mycket beroende på gruppens medlemmar. Men sedan brukar rehabilitering fokusera vissa teman och problem som deltagarna sannolikt har.
Några exempel kan vara gruppsamtal, erfarenheter av hörapparat, hur man kan hantera situationer när kommunikationen inte fungerar, men även de känslor som kan finnas som att känna sig utanför.

 

En rehabiliteringsmetod som prövats i Sverige kallas ACE, Active Communication Education, och i den metoden arbetar man med problemlösning som ett sätt att komma tillrätta med olika typer av svårigheter.

Läs mer

Varför hör jag inte toner som förut?

Nummer 6 • 2019

Fråga

Jag är före detta musiker och musiklärare. För åtta år sedan fick jag kraftig tinnitus och hörselnedsättning och  för 4–5 år sedan började det låta falskt när jag spelade och lyssnade på musik. Det är ett helt tonstegs skillnad på höger och vänster öra.
Tyvärr låter det falskt även på ett öra i taget. Kan idag varken spela eller lyssna på musik. Vad är det för fel och vad finns att göra?

 

Svar

Man bör ta ett audiogram förstås. Det låter som distorsion samt diplacusis, det vill säga dubbelhörande.
Den vanligaste orsaken till detta är en endolymfatisk hydrops, vätskeansamling i innerörat, som förändrar basilar­membranets förmåga att separera ljudets frekvenskomponenter, till exempel att 1 000 hertz i vänster öra låter som 1 050 hertz i höger öra.
Membranet i snäckan filtrerar frekvenserna och vid hydrops spänns membranet ut och filtrerar ljuden annorlunda. Detta gör att en ton låter som en annan ton. Dessutom förekommer ofta ljudförvrängning, distorsion.

 

Hydrops ser man till exempel vid Menières sjukdom, men man kan ha hydrops utan yrselbesvär. Finns yrselanfall med i bilden? Ett audiogram kan avslöja om det finns en fluktuerande bashörsel­nedsättning och det skulle närmast verifiera diagnosen.
Frågan är vad man kan göra. En möjlighet kan vara att försöka med vätskedrivande medel, eventuellt kan man pröva en kortisoninjektion.

Läs mer
Varför hör jag inte toner som förut?