En del av Hörselskadades Riksförbund

Panelen

Har du en fråga? Mejla till Auris@hrf.se och skriv Panelen i menyraden.

Finns det nya rön om menière?

Nummer 3 • 2019

Fråga

Vilka är de senaste rönen om Menières sjukdom?

 

Svar

Orsaken är fortfarande okänd. Många menar att det föreligger en inflammation i innerörat men bevisen är inte så övertygande.
Nyligen publicerades en spansk studie som visar att patienter med dubbelsidig menière har en gen som leder till ökad inflammationsbenägenhet i innerörat. Enkelsidig menière har ej undersökts.
Den orsak som anses troligast är en obalans mellan två salthaltiga vätskor i innerörat, endolymfa och perilymfa.
Endolymfan finns inuti snäckan och båggångarna. Hos personer med Menières sjukdom finns det för mycket endolymfa. Vätsketrycket leder till en svullnad i innerörat, som i sin tur gör att varken balansapparaten eller hårcellerna i snäckan fungerar som de ska.

 

Våra studier i Uppsala visar intressanta fynd vad gäller vätskeupptaget i innerörat. Dessa innebär att man kan se var endolymfan dräneras.
Vi ser också att vätskeupptaget verkar ske genom speciella celler i innerörat.
Dessa kan också producera vätska och kan eventuellt ge upphov till så kallade ”hydrops” som innebär en vätskeansamling i innerörat vid menière.
Vi har också funnit hormon­receptorer i innerörat som kan reglera vätskeupptaget.
Ämnet methylprednisolon har vid en nyligen publicerad kontrollerad studie visat sig ha effekt liknande en gentamycininjektion, men utan de risker för hörseln som gentamycin kan ha.

 

Methylprednisolon är ett syntetiskt binjurebarkshormon som förutom kortisoneffekten också har effekt på receptorn för ovannämnda hormon som styr jonbalansen i kroppen och som vi funnit nyligen uttryckt i det mänskliga örat.
Det skulle kunna vara mer positivt för att återställa dålig jonbalans i örat. Effekten är större än när man
använder sig av sedvanligt kortison (dexamethason).

vi den första balansnervavskärningen genom så kallad retrosigmoidal nervavskärning tillsammans med neurokirurger i Uppsala.
Det innebär att man opererar bakom örat inne i skallen, mot lillhjärnan där balansnerven går in i hjärnan.
Metoden är relativt svår tekniskt men effektiv vid bekymmersam menière där andra metoder ej har haft effekt.

Läs mer
Finns det nya rön om menière?

Hur får jag pappa till Hörselvården?

Nummer 2 • 2019

Fråga

Min pappa hör dåligt, men han vägrar att gå till hörselvården. Hur ska jag få honom att inse att han behöver hörapparat och att sedan använda den?

Svar

Det du berättar är inte ovanligt. Eftersom vård och rehabilitering bygger på frivillighet går det inte att tvinga någon att söka hjälp.
Ett sätt att närma sig frågan kan vara att tala öppet och höra vilka fördelar och nackdelar han ser med hörapparat, men att samtidigt göra det tydligt att det är han som bestämmer.
En början kan kanske vara att tillsammans göra HRF:s hörseltest genom att gå in på www.horseltestaren.se
Det skulle kanske kunna vara ett mindre steg än att gå till hörcentralen.

Läs mer
Hur får jag pappa till Hörselvården?

Kan jag få signalen via ett armband?

Nummer 2 • 2019

Fråga

Jag har svårt att höra telefonsignalen ute. Går det att få den som vibrationer i ett armband?

Svar

De flesta hörapparater kan idag kopplas till en modern telefon med någon form av streamer vilket gör att hörapparaterna fungerar som ett blåtandsheadset.
Vill man bli uppmärksammad av telefonsignalen via vibrationer kan man använda någon typ av smart-klocka som finns i många olika utföranden och prisklasser. Det finns även specifika armband för att uppmärksamma ringklockor och larm. Prata med din audionom så kan hen med alla säkerhet guida bland möjliga tillval och hjälpmedel.

Läs mer