En del av Hörselskadades Riksförbund

Panelen

Har du en fråga? Mejla till Auris@hrf.se och skriv Panelen i menyraden.

Panel

Helge Rask-Andersen, audiolog
Minoo Azizi, audionom AF Hörsel
Stefan Stenfelt, civilingenjör
Gerhard Andersson, psykolog
Petra Andersson, audionom
Josefine Frisk, jurist

Vilka filter är det som ska bytas?

Nummer 3 • 2023

Fråga

Jag läste i Auris att på vissa hörapparater kan man inte byta filter själv. Hur syns det om det är en hörapparat där man själv ska byta filter eller inte?

Svar

Det finns två sorters filter, vaxfilter och mikrofonfilter. Vid anpassningen av hörapparater ska audionomen informera om alla skötselråd och det framgår även i bruksanvisningen.

Hörapparat med extern hörtelefon och vaxfilter som användaren byter själv.

Vaxfilter sitter över öppningen där ljudet går ut ur hörapparaten, i alla hörapparater med extern hörtelefon, kallas även RITE, RIC och RIE, samt i allt-i-örat hörapparater. Dessa filter byter användaren själv. Filtret sitter över öppningen för att skydda tekniken innanför och blir det tätt av vax kommer ljudet inte fram. Hur ofta det behöver bytas är individuellt.
Den som har mycket vax behöver byta filtret oftare än en användare med lite vax. Man bör regelbundet, minst en gång per vecka, kolla hur filtret ser ut och byta om det inte ser rent ut.

Tidigare var det vanligt att hörapparater hade ett mikrofonfilter, ett filter över mikrofonen som användaren själv skulle byta vid behov. Detta filter kan finnas på alla hörapparatmodeller.

Hörapparat med insats.

Idag är det inte så vanligt med mikrofonfilter som byts av användaren men det finns.
Om det inte finns ett mikrofonfilter är rådet att med en mjuk borste försiktigt borsta över mikrofonöppningarna för att hålla dem rena.
Utöver det bör man regelbundet, ungefär en gång per år, få hörapparaten kontrollerad i en hörapparatverkstad.
Det är individuellt hur ofta mikrofonöppningarna behöver rengöras i hörapparatverkstaden. Vistas användaren med hörapparaterna i ”smutsig” miljö kan rengöring behövas oftare.
Är du osäker på skötsel­råden är det bra att kontakta din hörselvård.

Läs mer

Petra Andersson, audionom

Hur fungerar ett samboavtal?

Nummer 3 • 2023

Fråga

Hur fungerar ett samboavtal?

Svar

Genom ett samboavtal kan sambor undanta samboegendom från bodelning. Bodelning innebär, i stora drag, att samborna gör upp ekonomiskt sig emellan.
I en bodelning mellan sambor är det endast samboegendom som inkluderas, och den ska som huvudregel delas lika. Samboegendom är gemensam bostad och bohag, som införskaffats för gemensam användning.

 

Vissa vi möter vill använda samboavtalet för att avtala om sådant som inte kan avtalas i ett samboavtal. Ett exempel på det är den vanliga missuppfattningen att man genom samboavtalet kan avtala om vem av samborna som ska äga viss egendom.

Äganderätten kan inte påverkas genom samboavtalet, utan måste göras i till exempel ett gåvobrev istället.
Man kan inte heller avtala om att sådant som inte utgör samboegendom enligt lagen ändå ska vara det. Till exempel kan man inte bestämma att en bil ska delas lika om man separerar eftersom den varken är bostad eller bohag.

Läs mer

Josefine Frisk, jurist

Hur fungerar ett samboavtal?

Kan tandröntgen påverka tinnitus?

Nummer 3 • 2023

Fråga

Har tinnitus grad 3 sedan 1997 och är extremt ljudkänslig. Efter ett tandläkarbesök har min tinnitus förvärrats. Kan tandröntgen påverka tinnitus?

Svar

Nej, det är inte känt att röntgen skulle förvärra eller orsaka tinnitus. Av ditt brev verkar som att du är extremt ljudkänslig och till dels kan det förklaras av den sensorineurala hörselnedsättningen (nervhörselnedsättning) och recruitment (förstärkningsfenomen). Man behöver se audiogrammet och göra en analys av orsaken och se hörtrösklar och obehagsnivåer.

En audiolog bör utreda detta. Sedan kan kanske en psykologisk behandlingsmetod komma ifråga.

 

Helge Rask Andersen

 

Kompletterande svar:
Jag instämmer med Helge. Vissa tandkirurgiska ingrepp kan möjligen påverka tinnitus, men knappast röntgen. Det är svårt att ge råd utan att veta mer som Helge skriver.
Inte sällan rör det sig om att personen blivit mer sensitiv, det vill säga undviker ljud, och mindre ljudstimulering kan ställa till det. Öronen behöver jobba.

 

Gerhard Andersson

Läs mer

Helge Rask-Andersen, audiolog

Kan tandröntgen påverka tinnitus?