En del av Hörselskadades Riksförbund

Panelen

Har du en fråga? Mejla till Auris@hrf.se och skriv Panelen i menyraden.

Vad tänka på vid tinnituscirkel?

Nummer 2 • 2021

Fråga

Vad är viktigast att tänka på om man vill starta en studiecirkel om tinnitus?

Svar

Jag kan tänka mig att det kan vara bra att ha antingen en grundbok om tinnitus eller en självhjälpsbok. Jag har själv varit med och skrivit några böcker.

 

I en studiecirkel kan det nog vara klokt att se till att det inte blir för mycket gruppterapi, det vill säga att fokus ligger på att lära sig mer om tinnitus och att dela varandras erfarenheter.

Läs mer
Vad tänka på vid tinnituscirkel?

Kan graviditet utlösa menière?

Fråga

Kan graviditet utlösa Menières sjukdom? Är det något särskilt den som har Menières sjukdom bör tänka på i samband med graviditet?

Svar

Nej jag har inte hört att graviditet kan utlösa menière, även om graviditeten ökar mängden vätska i kroppen och sjukdomen tros ha samband med en obalans eller ökad ansamling av vätska inom innerörats vätskesystem.

 

Man skulle kunna tänka sig att graviditet även leder till ökad ansamling av vätska i innerörat.
Det finns studier där man undersökt förloppet av menière hos gravida. I vissa fall ökade antalet anfall kraftigt tidigt under graviditeten men minskade sedan.
Vissa forskare fann att orsaken till ökade anfall kunde vara ett minskat osmotiskt tryck i blodet som tecken på en ökad vätskeansamling.

 

Om man har yrselanfall under graviditet behöver man eventuellt en period av sjukskrivning och vila.
Den som har menière och är gravid bör försöka undvika stress, minska intaget av salt och samtidigt vara försiktig med mediciner och kontakta sin mödravårdsavdelning för rådgivning vid behov.

Läs mer
Kan graviditet utlösa menière?

När får man hjälpmedel från Arbetsförmedlingen?

Nummer 2 • 2021

Fråga

När kan man vända sig till Arbetsförmedlingen för att få arbetshjälpmedel? Var går gränsen gentemot Försäkringskassan?

Svar

Det ska finnas läkarintyg/audiogram/underlag som styrker behovet av hjälpmedel.
Den som är inskriven på Arbetsförmedlingen kan under första anställningsåret beviljas anpassningar som rekommenderas via AF.

 

Därefter är det Försäkringskassan som ska bevilja nya eller kompletterande anpassningar om det inte gäller en anställning med fortsatt stöd av AF, till exempel lönebidrag.
Arbetsförmedlingen gör alltid en bedömning av vilka anpassningar som kan vara aktuella för personen på en arbetsplats. Vi gör arbetsplatsbesök för bedömning av anpassningar (undantag nu under pandemin).

 

Även den som har fått anställning utan att tidigare ha varit inskriven hos Arbetsförmedlingen har rätt att ansöka om stöd för hjälpmedel/anpassning av arbetsplatsen via AF under det första anställningsåret.
Man måste då skriva in sig och lämna medicinska underlag som styrker funktionsnedsättningen.
Har man blivit beviljad hjälpmedel och har kvar arbetet behåller man sitt hjälpmedel även efter ett år, men om hjälpmedlet till exempel behöver repareras eller kompletteras när det har gått mer än ett år ska man vända sig till Försäkringskassan.

 

Jag rekommenderar att den som är osäker kontaktar Arbetsförmedlingen för att få mer information om möjligheterna.

Läs mer
När får man hjälpmedel från Arbetsförmedlingen?