En del av Hörselskadades Riksförbund

Lennart tog steget in i samtalet igen

Porträtt Nummer 3 • 2022

Lennart tog steget in i samtalet igen

När Lennart Arlinger efter flera år med tilltagande hörselproblem äntligen fick cochleaimplantat, CI, var det till stor del tack vare hjälp och tips från hans bror.

Artiklar