En del av Hörselskadades Riksförbund

Riksspelman som håller tonen

Porträtt Nummer 5 • 2021

Riksspelman som håller tonen

Det går knappt en dag utan att Mats Thiger greppar fiolen och spelar. Folkmusik är en stor del av hans liv, riksspelman som han är. Hörselnedsättningen har inte stoppat musikutövandet, men det krävdes en hel del ansträngningar för att hitta rätt hörapparater – och att få dem rätt inställda.

Artiklar

Så kan tinnitus lindras

Reportage Nummer 5 • 2021

Så kan tinnitus lindras

De flesta har någon gång haft tinnitus. Enligt tidigare beräkningar har drygt
200 000 svenskar svåra besvär och en stor majoritet av dem har även
hörselnedsättning. Men det finns möjligheter att hantera symtomen.