En del av Hörselskadades Riksförbund

Erik kastar sig in i en ljudlig värld

Porträtt Nummer 2 • 2021

Erik kastar sig in i en ljudlig värld

Producenten Erik Akervalls senaste film, The hunt for sea’s black gold, skiljer sig från allt han tidigare gjort inom tv och film. Den har nämligen talad dialog och ljud, något som är möjligt sedan Erik fått cochleaimplantat, CI.

Artiklar