En del av Hörselskadades Riksförbund

Panelen

Har du en fråga? Mejla till Auris@hrf.se och skriv Panelen i menyraden.

Vilka hörapparater är bra på musik?

Nummer 1 • 2018

Fråga

Mitt liv har varit att sjunga och spela. Hur kunna välja bland de olika hörapparaterna? Vilka hörapparater klarar av att återge musikens frekvenser?

Svar

Att höra musik genom sin hörapparat är ett ofta återkommande problem. Det är även något som har uppmärksammats av hörapparattillverkarna och man försöker ofta ha med inställningar som ska göra det behagligare att lyssna på musik. Grundproblemet är att signalbehandlingen i en hörapparat är designad för att vi ska förstå tal så bra som möjligt. Detta sätt att försöka kompensera för hörselnedsättningen på är inte så bra när man ska lyssna på musik, som till sin karaktär är annorlunda än tal. Det sätt som oftast är bäst för att lyssna på musik med är att ha ett separat program för just musiklyssning. I ett sådant program ska förstärkningen ställas in som linjär för att minimera distorsion.

 

Alternativt kan man ha en förstärkning med en långsam AGC, Automatic Gain Control, som ställer in förstärkningen på lagom nivå. Utmaningen är att ha en hörapparat som kan ge ett tillräckligt stort dynamiskt område för att återge musik på ett acceptabelt sätt. Du behöver även justera nivåerna på förstärkningen och säkert ändra dem beroende på i vilket sammanhang du lyssnar på musik. För att det ska bli bra behöver du samarbeta med din audionom och få hjälp med att ställa in ett sådant program. Vilken apparat som är bäst för dig vet jag inte. Be att få prova några olika och lyssna vilken som låter bäst för dig.

Läs mer

Hur hittar man AF Hörsel?

Nummer 1 • 2018

Fråga

Hur hittar man AF Hörsel inom Arbetsförmedlingen?

Svar

Vi är en del av Arbetslivsinriktad Rehabilitering, AR, som är en stor avdelning inom Arbetsförmedlingen. Vi håller i utbildningar på olika nivåer för arbetsförmedlare.

 

Arbetsförmedlarna ska ta kontakt med oss när en inskriven person har behov av hjälpmedel, vilket förutsätter att personen berättar om sin hörselnedsättning. När vi kopplas in bokar vi alltid in minst ett besök med både arbetsförmedlaren och den hörselskadade personen.

Läs mer