En del av Hörselskadades Riksförbund

Panelen

Har du en fråga? Mejla till Auris@hrf.se och skriv Panelen i menyraden.

Mikrofon med riktverkan?

Nummer 3 • 2018

Fråga

Jag har fått tre hörapparater under årens lopp. Vid varje tillfälle har jag bett om mikrofon med riktverkan. Endast så kan de oönskade ljuden runtom filtreras bort. Ingen gång har jag fått det. Finns det någon förteckning över marknadens hörapparater som har mikrofon med riktverkan?

Svar

Det finns inte någon sådan förteckning, men generellt kan man säga att de flesta hörapparater i dag har någon form av riktningsverkan genom flermikrofonsystem alternativt mikrofoner med multipla portar (öppningar). En hörapparat kan också ha olika program där man har riktverkan i vissa program men inte i andra. Dock är det så att huvudet i sig själv förändrar riktverkan på mikrofonerna och man måste ta hänsyn till mikrofonens placering strax bakom örat för att få fram den verkliga riktverkan. Vanligast är att man har två mikrofoner som tar upp ljudet och sedan lägger ihop dessa ljud med viss fördröjning för att nå önskad effekt.

 

Detta fungerar olika bra beroende på från vilken vinkel det infallande ljudet har i förhållande till högtalarna, därför blir riktverkan sällan så bra som man teoretiskt kan få. Den maximala riktverkan på detta sätt är begränsad till ungefär 6 decibel så allt omkringljud blir inte ohörbart, bara något dämpat. Man kan tänka sig mer avancerade system med adaptiv riktverkan som anpassar sig efter omgivningen för att försöka ta bort en störkälla. Men det fungerar inte lika bra när det finns många störkällor, eller till exempel i lokaler där det är mycket efterklang (avklingande ljud som kan höras efter att ljudkällorna tystnat).

Läs mer

Ljud direkt till hörapparaten?

Nummer 2 • 2018

Fråga

Går det att få ljud direkt till hörapparaten utan streamer, slinga eller annat extra tillbehör? Hur pass bra fungerar det i så fall?

Svar

Det vanligaste sättet att få ljud till hörapparaten utan att använda mikrofonen är genom en streamer, en liten FM-mottagare som kopplas till hörapparaten eller att använda t-läget och ta upp ljudet från en slinga. En stor anledning till att man inte använder andra tekniker är att de ofta är strömkrävande och skulle kräva att man byter batteri oftare.

 

Det finns idag hörapparater som har generell blåtand och som då går att koppla direkt till en smartphone och användas som till exempel headset. Hur väl detta fungerar och vad batterilängden är i dessa apparater kan jag inte svara på då jag inte provat någon av dessa själv.

Läs mer

Varför räcker inte batterierna längre?

Nummer 2 • 2018

Fråga

Jag undrar varför batterierna till hörapparaterna bara håller mellan 10–12 dagar medan ett klockbatteri håller mellan 1–2 år?

Svar

Hur länge ett batteri håller innan det tar slut beror på hur mycket ström som förbrukas. Batterierna i sig har olika möjligheter att leverera ström, beroende på vilken teknik som används och hur den exakta designen av batteriet är gjord. Men om man jämför en klocka och en hörapparat så är strömförbrukningen i en hörapparat många gånger större.

 

En hörapparat ska driva mikrofon, förförstärkare, signalbehandlingsenhet (DSP), högtalare etcetera. Ju mer avancerad den är, desto mer ström krävs i allmänhet. En klocka har inte så många strömförbrukande delar och därför räcker ett sådant batteri mycket längre.

Läs mer