En del av Hörselskadades Riksförbund

Panelen

Har du en fråga? Mejla till Auris@hrf.se och skriv Panelen i menyraden.

Panel

Helge Rask-Andersen, audiolog
Minoo Azizi, audionom AF Hörsel
Stefan Stenfelt, civilingenjör
Gerhard Andersson, psykolog
Petra Andersson, audionom
Josefine Frisk, jurist

Nya rön inom tinnitusforskning?

Nummer 4 • 2018

Fråga

Vad är det senaste inom tinnitusforskning? Finns några nya lovande rön?

Svar

Stödet för psykologisk behandling är mer omfattande. Studier från England har visat att internetbaserad kognitiv beteendeterapi – en behandling som vi utvecklat i Sverige – fungerar som ett sätt att minska besvären.

 

Det görs även en del grundforskning runt om i världen. Inget omvälvande genombrott än så länge. Men vi får inte glömma bort att de flesta som har tinnitus klarar av att hantera den. Samtidigt skulle vi forskare och kliniker självklart välkomna om det kom ett botemedel. Även om det inte skulle gå att hjälpa alla eftersom tinnitus sannolikt inte är ett tillstånd utan flera olika.

Läs mer

Gerhard Andersson, psykolog

Kan mobilen bli en fjärrkontroll?

Nummer 3 • 2018

Fråga

Jag har hört talas om att det finns appar i mobiltelefonen som jag kan justera mina hörapparater med, som en fjärrkontroll? Det verkar vara smidigt. Hur fungerar det? Finns det till alla hörapparater?

Svar

Apparna fungerar vanligtvis som en klassisk fjärrkontroll där du kan justera volymen och byta program via din mobiltelefon. Vissa appar erbjuder utökade justeringsmöjligheter. De olika hörapparatföretagen har sin egen app. Alla hörapparatföretag tillhandahåller i dag en app och den är gratis att ladda ned. Dessa appar har funnits i cirka 5–6 år. För att det hela ska fungera måste vissa krav uppfyllas. Valet av hörapparat har viss betydelse. Hörapparaten måste kunna ta emot blåtandssignal, vilket är vanligt i dagens hörapparater.

 

Vad det gäller val av mobiltelefon så måste det vara en så kallad smartphone. Tidigare har det även haft betydelse vilken typ av smartphone man använder, Iphone eller Android. Inledningsvis fungerade det enbart med Iphone, men i dag tror jag att det fungerar lika bra med Androidtelefoner. Ålder eller version på telefonen har också betydelse, till exempel fungerar det på Iphones version 5 och senare. Ibland behövs ett hörselanpassat telefonhjälpmedel som ”mellanstation”, en så kallad streamer som man hänger runt halsen.

 

Streamern skickar signalen från mobiltelefonen till hörapparaten. Även här går utvecklingen framåt och numera blir det allt vanligare att det fungerar att använda appen utan en streamer. Alla hörapparatföretag har i dag bra information på sina webbplatser när det gäller användning med olika telefoner samt vilka hörapparatmodeller som ger denna möjlighet.

Läs mer

Annette Antonsson, audionom

Mikrofon med riktverkan?

Nummer 3 • 2018

Fråga

Jag har fått tre hörapparater under årens lopp. Vid varje tillfälle har jag bett om mikrofon med riktverkan. Endast så kan de oönskade ljuden runtom filtreras bort. Ingen gång har jag fått det. Finns det någon förteckning över marknadens hörapparater som har mikrofon med riktverkan?

Svar

Det finns inte någon sådan förteckning, men generellt kan man säga att de flesta hörapparater i dag har någon form av riktningsverkan genom flermikrofonsystem alternativt mikrofoner med multipla portar (öppningar). En hörapparat kan också ha olika program där man har riktverkan i vissa program men inte i andra. Dock är det så att huvudet i sig själv förändrar riktverkan på mikrofonerna och man måste ta hänsyn till mikrofonens placering strax bakom örat för att få fram den verkliga riktverkan. Vanligast är att man har två mikrofoner som tar upp ljudet och sedan lägger ihop dessa ljud med viss fördröjning för att nå önskad effekt.

 

Detta fungerar olika bra beroende på från vilken vinkel det infallande ljudet har i förhållande till högtalarna, därför blir riktverkan sällan så bra som man teoretiskt kan få. Den maximala riktverkan på detta sätt är begränsad till ungefär 6 decibel så allt omkringljud blir inte ohörbart, bara något dämpat. Man kan tänka sig mer avancerade system med adaptiv riktverkan som anpassar sig efter omgivningen för att försöka ta bort en störkälla. Men det fungerar inte lika bra när det finns många störkällor, eller till exempel i lokaler där det är mycket efterklang (avklingande ljud som kan höras efter att ljudkällorna tystnat).

Läs mer

Stefan Stenfelt, civilingenjör