En del av Hörselskadades Riksförbund

Panelen

Har du en fråga? Mejla till Auris@hrf.se och skriv Panelen i menyraden.

Panel

Helge Rask-Andersen, audiolog
Minoo Azizi, audionom AF Hörsel
Stefan Stenfelt, civilingenjör
Gerhard Andersson, psykolog
Petra Andersson, audionom
Josefine Frisk, jurist

Tål hörapparater vatten och fukt?

Nummer 5 • 2018

Fråga

Hur bra är hörapparater på att tåla fukt och har de blivit bättre de senaste åren?

Svar

Överlag kan man säga att hörapparater har blivit allt mindre känsliga för fukt. Många av dagens hörapparater har till och med en hög grad av fukttålighet och någon/ några tål dessutom vatten ner till en meters djup. Man bör ändå för säkerhets skull alltid försöka undvika att utsätta hörapparaten för vatten och fukt.

 

Det finns en standardiserad klassificering för all elektronik, vilken även hörapparater omfattas av. Denna standard heter IP (Ingress Protection, kapslingsklassning) och följs av två siffror, till exempel: IP67, där den andra siffran står för fukttålighet, ju högre siffra desto bättre skydd. Den första siffran står för skydd mot partiklar, till exempel damm, där 6 står för dammtätt. Som brukare kan man kolla upp vilken IP-klass hörapparaterna har. Huruvida du kan höra med dina hörapparater när de blivit utsatta för fukt, är en annan sak. IP-graden talar endast om hur mycket, en hörapparat tål utan att ta skada.

 

Det vanligaste problemet som uppstår när hörapparaterna utsätts för fukt är att de tystnar. Mest trolig orsak till detta är att batteriet slutar att fungera. När man drar av klisterlappen aktiveras batteriet med syre via de små lufthålen. Om dessa täpps igen av fukt slutar batteriet att fungera och hörapparaten får därmed inte den ström den måste ha. När detta inträffar, prova då med att torka av batteriet, eller sätt i ett nytt torrt batteri. Om detta är ett stort problem för dig som användare, kan du testa med uppladdningsbara batterier istället. Oavsett IP-gradering, är det aldrig någon nackdel att använda fuktabsorbenter om hörapparaterna utsätts för mycket fukt.

Läs mer

Annette Antonsson, audionom

Fler sätt att få ljud till hörapparaten?

Nummer 4 • 2018

Fråga

Går det att få ljud direkt till hörapparaten utan streamer, slinga eller annat extra tillbehör? Hur pass bra fungerar det i så fall?

Svar

Det vanligaste sättet att få ljud till hörapparaten utan att använda mikrofonen är genom en streamer, en liten FM-mottagare som kopplas till hörapparaten eller att använda T-läget och ta upp ljudet från en slinga.

 

En stor anledning till att man inte använder andra tekniker är att de ofta är strömkrävande och skulle kräva att man byter batteri oftare. Det finns idag hörapparater som har generell blåtand och som då går att koppla direkt till en smartphone och användas som till exempel headset. Hur väl detta fungerar och vad batterilängden är i dessa apparater kan jag inte svara på då jag inte provat någon av dessa själv.

Läs mer

Stefan Stenfelt, civilingenjör

Vad gäller för nya bidragsformen?

Nummer 4 • 2018

Fråga

Vad händer när vårdbidrag ersätts av omvårdnadsbidrag? Kommer de gamla rättsfallen gällande rätt till vårdbidrag att ha någon betydelse för rätten till omvårdnadsbidrag?

Svar

Visserligen blir det helt nya regler i och med införandet av omvårdnadsbidrag och tillämpningen börjar om från noll, men tidigare rättspraxis från vårdbidragsreglerna kommer sannolikt att vara till ledning i vissa fall. Det kan gälla bedömningen av vad som menas med olika typer av hjälpbehov.

 

När det gäller barn med grav hörselskada kan det vara frågor kring det stödbehov barnet behöver och vilka stödbehov som kan ingå i bedömningen. Vad ingår i omvårdnad och tillsyn? Vad ingår i det normala föräldraansvaret? Det bör vara frågor där man kan hämta ledning från tidigare rättspraxis gällande vårdbidraget. Vilket extra stöd behöver barnet, förutom det normala föräldraansvaret, på grund av sin funktionsnedsättning?

Läs mer

Erik Ward, jurist