En del av Hörselskadades Riksförbund

Hörselvård Nummer 5 • 2022

Hörselkurs gav viktiga kunskaper

– I det dagliga arbetet har jag stor nytta av de kunskaper som jag fick på utbildningen, säger Annelie Hellberg, som gick HRF:s utbildning i hörselkunskap 2021.

På kursen fick deltagarna bland annat prova på att klippa en ljudslang till rätt mått.

Syn- och hörselinstruktörer

  • Hjälper personer med nedsatt syn/hörsel att lösa olika vardagssituationer.
  • Ger råd och stöd i kontakter med syncentral/hörcentral.
  • Informerar om hur hjälpmedlen fungerar.
  • Bokas gratis genom kommunen/stadsdelen.

HRF genomförde under 2021 och 2022 en utbildning för hörselinstruktörer. Det är även beslutat att kursen återkommer 2023. Utbildningen sker i samarbete med Synskadades Riksförbund, SRF.
Auris har frågat deltagare från 2021 hur det första året efter kursen har varit.
Annelie Hellberg är syn- och hörselinstruktör vid rehabenheten i Skara kommun.
– Jag upplever att det finns ett stort behov av stöd från mig, både bland brukare och omvårdnadspersonal, säger hon.

Hon har fortsatt kontakt med två av kursdeltagarna genom yrkesträffar som syn- och hörselinstruktörer i ”gamla Skaraborg” har varje termin.
– Vi mejlar också varandra om vi har några funderingar.

Ulrika Storerkers från Borlänge tycker att det har fungerat bra att arbeta som syn- och hörselinstruktör och att hon haft nytta av hörselkursen.
– Jag har i år hållit i en syn- och hörselutbildning för rehab-coacher i kommunen och då har jag plockat lite från den kurs jag själv gick.
Hon säger att hon har en bra dialog med HRF Borlänge.
– Vi håller kontakt via mejl och även genom träffar. Jag får även information om vad föreningen har att erbjuda och vad som är på gång.

Deltagarna har också en Facebookgrupp.
– Jag har kommunicerar med flera via Facebook, men även via Teams, säger Cecilia Öhman som arbetar i Österåker.
Hon tycker att hörselkursen var mycket givande men hade önskat sig lite mer om praktisk skötsel av hörapparater, till exempel slangbyte och filterbyte.

Fotnot: Sista anmälningsdag för hörselkursen 2023 är 3 februari. Utbildningen äger rum vid 6-9 mars (digitalt) samt 27-30 mars på HRF:s förbundskansli i Kista. Kursen avslutas med en digital träff 25 april. Mer information finns på www.hrf.se/horselkunskap

Text: Stefan Andersson Foto: Marianne Rogell Eklund