En del av Hörselskadades Riksförbund

Utbildning Nummer 4 • 2021

Nya hörselinstruktörer är redo

För första gången har HRF ordnat en kurs för hörselinstruktörer. Ulrika Storerkers i Borlänge var en av deltagarna.

Ulrika Storerkers är sedan tidigare syninstruktör i Borlänge och från i höst är hon även hörselinstruktör. Foto: Privat

Det har i flera år saknats utbildning för syn- och hörselinstruktörer. Instruktörer som går i pension eller slutar kan inte ersättas och kommuner drar in på tjänsten. Detta drabbar hörselskadade runt om i landet, många äldre har svårt att ta sig till en mottagning för att få hjälp med sina hörhjälpmedel och de får inte information om allt finns som kan göra dem mer delaktiga i vardagen. Att inte höra leder inte bara social isolering, det skapar även risker och otrygghet eftersom brandlarm, dörrklocka, telefon och andra viktiga ljud i vardagen inte kan uppfattas.

Ger råd om hjälpmedel

  • Hjälper personer med nedsatt syn/hörsel att lösa olika vardagssituationer.
  • Ger råd och stöd i kontakter med syncentral/hörcentral.
  • Informerar om hur hjälpmedlen fungerar och hur de ska användas.
  • Gratis att anlita. Bokas genom kommunen/stadsdelen.

Hörselskadades Riksförbund har nu för första gången ordnat en utbildning i hörselkunskap för nya och blivande hörselinstruktörer. Kursen är uppdelad i två omgångar och den första delen genomfördes på distans i juni. Del två genomförs i september. 13 personer deltog och en av dem är Ulrika Storerkers i Borlänge.

Ulrika är i grunden arbetsterapeut och har tidigare arbetat på en syncentral. I Borlänge kommun har hon fram till september jobbat som syninstruktör på 50 procent och arbetsterapeut på 50 procent. Från september är hon även hörsel­instruktör. Hörselområdet är helt nytt för henne och hon är glad att det ordnas en kurs precis nu när hon behöver den.

Auris pratade med Ulrika Storerkers efter att hon avslutat första utbildningsdelen med föreläsningar om orsaker till hörselskador, hur det är att höra hörselskadat, tinnitus, hur hörselvården är organiserad, hur man tolkar ett audiogram, hörapparater, bemötande, psykologiska faktorer och mycket mer.

– Det var fyra dagar i följd med väldigt mycket information men som var väldigt lärorikt och intressant, tycker hon.

 

Något särskilt du tycker var extra bra?

– Det var bra att veta att vi kan söka Hörsellinjen på nätet och få mera information samt att man kan göra hörseltest och lyssna på hur en hörselskadad upplever ljud med och utan hörapparat.

Ulrika föredrar utbildningar på plats tillsammans med andra men tycker att det fungerade bra att ha den första delen online. Deltagarna lärde känna varandra trots avståndet, tycker hon.

 

Fortsättningsdelen kommer förhoppningsvis att genomföras på plats och det ser hon fram emot.

– Det kommer att vara mer praktiskt inriktat och det blir lättare när man träffas.

Hörselskadades förening i Borlänge har i flera år tryckt på politiker och tjänstemän i kommunen för att tillsätta en hörselinstruktör och Marianne Cronberg Willman är lättad över att det äntligen blivit klart.

– Nu kommer vi att sprida information i föreningen om att det går att få hjälp och vi ska också ha ett medlemsmöte där instruktören presenterar sig, säger Marianne Cronberg Willman.

Projekt i Skåne

  • Hörselskadades distrikt i Skåne gjorde en kartläggning som visade att regionens 33 kommuner så gott som helt saknar syn- och hörselinstruktör.
  • Ett tvåårigt projekt tillsattes med syfte att öka stödet till personer med syn- och hörselnedsättning. Mats Borglund, projektledare, har träffat intresseorganisationer, politiker, beslutsfattare mfl.
  • Projektet avslutades i år och finns presenterat på www.hrf.se/skane
Text: Ulrika Nilsson