En del av Hörselskadades Riksförbund

Hörselvård Nummer 7 • 2019

"Hörselombud borde finnas på alla äldreboenden"

– Det är dags att ta äldres rätt att bevara hörseln på allvar! Det säger Karin Lögsted Mäntyvuo, undersköterska och medlem i HRF, som är frustrerad över hur dålig kunskapen är om hörsel- och hörapparater inom äldrevården.

Äldre hörsel­skadade riskerar att bli isolerade när vårdpersonal saknar kunskap om hörsel. Foto: Mostphotos

Karin Lögsted Mäntyvuo, 57, bor i Göteborg och arbetar inom hemtjänsten på Hisingen. Hon har under de senaste 20 åren arbetat på äldreboenden som vårdbiträde och som undersköterska både i Göteborg och i Vänersborg med omnejd.

– Under alla år jag jobbat inom vården så har det inte någonstans fungerat riktigt bra att ta hand om äldres hörsel, säger hon.

– Undersköterskor och vårdbiträden vet ofta inte vart de ska vända sig när det blir problem med hörapparater och känner inte till något om hörselskador. Många äldre har hörapparaterna i byrålådan eller vet inte vart de ska vända sig om de inte fungerar eftersom de har glömt var de har fått dem. Ofta vet inte de anhöriga heller.

Hon anser också att det är självklart att samlingslokaler ska ha teleslinga, men att kännedomen om slingor är dålig.

– Jag har varit på gruppboenden där det saknas. Hur kan man bygga ett äldreboende utan teleslinga? undrar hon.

Karin Lögsted Mäntyvuo är själv gravt hörselskadad, har hörapparat på ena örat och cochleaimplantat, CI, på det andra. Hon är upprörd över att rätten att höra inte verkar tas på allvar och att så många enkla saker inte blir gjorda.

Karin Lögsted Mäntyvuo slår larm om dåliga kunskaper om hörsel inom äldreomsorgen.

Det kan till exempel handla om att man behöver byta batterier i hörapparaterna eller att ordna så att personen får komma till en sjuksköterska och ta bort vax i öronen.

– Att strunta i sådant här innebär faktiskt misshandel av äldre. Och det kan leda till felaktiga diagnoser, depression eller att demens utvecklas snabbare och att man tappar språket.

– Alla enhetschefer på äldreboenden borde tänka på det här och se till att deras boende har hörselombud.

Ett hörselombud är en person på äldreboende eller inom hemtjänsten som fått extra kunskaper kring hörselnedsättning och hörhjälpmedel.

Hörsel och äldrevård
Bra vård förutsätter fungerande kommunikation. Det är därför viktigt att personal som arbetar med äldre hörselskadade har kunskap om vad en hörselnedsättning innebär.

På en del äldreboenden finns hörsel­ombud, en anställd som tar ett extra ansvar för hörselfrågor.

I kommuner som har hörselinstruktörer kan dessa göra hembesök och hjälpa till med enklare hörapparatservice.

Flera HRF-föreningar har så kallade hörselhjälpare. Kontakta din förening.

Källa: Hörsellinjen

Karin har själv utbildat sig till hörselombud när hon arbetade i Vänersborg.

I en sådan utbildning kan till exempel ingå att lyssna på simuleringar av hur det är att vara hörselskadad, information om hur man bör tala till en hörselskadad för att underlätta avläsning samt grundläggande kunskap om hörapparater och teleslingor.

– En sak man alltid bör kolla är att hörselgångsinsatserna är hela och att slangen inte är stenhård. Många vet inte att den behöver bytas regelbundet.

Karin säger att hon flera gånger erbjudit sig att hålla kurs för kolleger och blivande undersköterskor så att de kan bli hörselhjälpare på sina arbetsplatser.

– Men jag har inte fått någon respons, min kompetens tas inte tillvara.

När Karin i en Facebookgrupp för undersköterskor ställde frågan: ”Hur många av er är hörselombud” var det flera som svarade ”Finns sådant?”

– Det är inte klokt. Det måste hända något, säger Karin.

– Min dröm är att kunskap om hörsel ska ingå i undersköterskeutbildningen och att det ska finnas hörselombud på alla äldreboenden i hela Sverige.

Text: Stefan Andersson