En del av Hörselskadades Riksförbund

Fråga & svar Nummer 6 • 2022

Är balansträning viktigt vid Menières sjukdom?

I november ordnade HRF ett välbesökt webbinarium om Menières sjukdom. Ylva Dahlin Redfors, överläkare ÖNH Sahlgrenska universitetssjukhuset, berättade då bland annat om rehabilitering.

Att träna sin balans kan vara nyttigt vid menière.

– Ja, balansträning är viktigt dels för att förbättra balansen och dels för att öka tilliten till sin balans.
– Vid varje yrselanfall går innerörats balansfunktion ned (det är det som leder till yrsel) för att sedan återhämta sig igen. Yrselanfallen gör att man får en ökad muskelspänning vilket påverkar balansen negativt. Många yrselanfall kan också göra att man tappar tilliten till sin balans vilket leder till en ständig obalanskänsla.

 

Finns något som man INTE ska göra när man har menière?
– Man ska inte köra bil om man är inne i ett aktivt skov.

 

Ylva Dahlin Redfors.

Vilka läkemedel används för behandling av Menières sjukdom?
–Den medicinska behandlingen av menière skiljer sig mellan olika länder och regioner beroende på tradition och erfarenhet. Gemensamt är att man brukar rekommendera ett ”akut kit” att ta till vid anfall och följa ”behandlingstrappan” för förebyggande behandling. Några nya läkemedel har inte kommit de senaste åren. Vi brukar använda Postafen eller Arlevert (yrseldämpande) och Ondansetron (mot illamående och kräkning) vid akuta anfall. De förebyggande behandlingarna som har en vetenskapligt bevisad effekt (mot yrselanfall) är att installera kortison eller Gentamycin i mellanörat.

– Kortison är det läkemedel som används i första hand. Gentamycin, om man har en svår Menière där kortison inte har haft avsedd effekt. Andra läkemedel som används är Vertisan, Arlevert och vätskedrivande medicinering.

 

Kan alla med menière ha hjälp av läkemedel?
– Ja i kombination med andra insatser.

 

Kan man få bra hjälp för Menières sjukdom oavsett var man bor?
– Det är en svår fråga efter som jag inte känner till hur vården är organiserad i landets olika regioner. Förhoppningsvis, men troligtvis är vården inte jämställd.

 

Får alla träffa fysioterapeut? Behövs det?
– Vår erfarenhet är att alla har god hjälp av att träffa en på området kunnig fysioterapeut.

 

Kan man söka hjälp för menière i annan region?
– I Sverige finns valfrihet i vården för öppenvård. Information om det finns på 1177.se.

Text: Ulrika Nilsson Foto: Mostphotos