En del av Hörselskadades Riksförbund

Arbetsliv Nummer 6 • 2020

"Viktigt hitta sätt att spara energi"

Trots bra hjälpmedel och en hörselvänlig arbetsplats så blev Jessica Olsson betydligt piggare när hon arbetade hemifrån. Skillnaden i ork överraskade henne. Hur kan det bli sådan skillnad? Auris frågade Sarah Granberg, legitimerad audionom och universitetslektor, som forskar om arbetslivet för personer med hörselnedsättning. – Det finns en övertro på att tekniken ska lösa allt. … Läs mer

Trots bra hjälpmedel och en hörselvänlig arbetsplats så blev Jessica Olsson betydligt piggare när hon arbetade hemifrån. Skillnaden i ork överraskade henne. Hur kan det bli sådan skillnad?

Auris frågade Sarah Granberg, legitimerad audionom och universitetslektor, som forskar om arbetslivet för personer med hörselnedsättning.

Sarah Granberg.

– Det finns en övertro på att tekniken ska lösa allt. Visst är det viktigt att tekniken fungerar, hörapparater och arbetshjälpmedel är grundläggande, men när man är klar med teknikbiten så kommer det viktiga, nämligen att få en arbets- och livssituation som håller i längden.

Tips för hållbart arbetsliv

  • Träna och var fysiskt aktiv. Det förbättrar måendet och förhindrar/minskar smärta och stelhet.
  • Välj aktivt när du vill lyssna. ”Stäng av” när du kan.
  • Se över arbetsuppgifterna. Hörselkrävande arbetsuppgifter kanske kan tas bort eller ändras?
  • Se över arbetsplatsens utformning. Vad behövs för att du ska kunna utföra dina arbetsuppgifter optimalt?
  • Se över arbetsplats och arbetstid. Skulle hemarbete vara bra eller dåligt för dig? Kan flexibel arbetstid göra att du sparar energi?
  • Hörapparater och andra hjälpmedel. Säkerställ att de fungerar och är optimalt anpassade samt att du vet hur de ska användas.

Sarah Granberg är inte alls förvånad över Jessicas positiva upplevelse av att arbeta hemifrån.

– Det tar enormt mycket energi att ha en hörselnedsättning. Viktigt för alla i den här gruppen, oavsett vad man arbetar med, är därför att hitta sätt att spara energi. Mitt råd är att se över hela sin situation: Går det att arbeta andra tider, jobba hemifrån, lägga in vila?

Hon ger också rådet att försöka fördela hörselkrävande arbetsuppgifter över arbetspasset.

– Att ha ständig koncentration för att höra håller inte.

Det är ingen lätt sak att bena ut hur man ska arbeta för att hålla i längden. Alla jobb kan inte göras hemifrån och det finns också andra faktorer som kan spela in, den allmänna hälsan och det psykiska måendet till exempel.

– Om man till exempel har för lite vila och återhämtning i sin vardag, vilket många i studien hade, blir det svårare att fungera optimalt i arbetslivet.

Hon har varit ute i flera av HRF:s föreningar och distrikt och föreläst om forskningen. Pandemin har för närvarande satt stopp för besök ute i landet men 30 september kunde distriktet i Stockholm hålla en föreläsning digitalt, med skrivtolkning. Sarah Granberg uppskattar mötena med HRF-medlemmar och märker att många känner igen sig i det hon berättar.

– Kunskaperna behövs inte bara hos handläggare och inom hörselvården, utan också hos hörselskadade själva. Var och en behöver själv ta reda på hur man kan få en hållbar arbetssituation.

Fotnot: Studien om hållbart arbetsliv för hörselskadade genomförs av Sarah Granberg och Johanna Gustafsson vid Audiologiskt forskningscentrum, Örebro.

Text: Ulrika Nilsson