En del av Hörselskadades Riksförbund

Teknik Nummer 6 • 2022

Ta en titt i hörapparatens inre

En hörapparat är egentligen en mycket liten ljudanläggning. Men hur ser den ut inuti och vad kan göra att den slutar fungera? Auris har besökt Hörapparatservice på Rosenlunds sjukhus.

I dag byts mest höljen, högtalare, vaxfilter och knappar som gått sönder. Är det fel på förstärkardelen byts oftast hörapparaten ut.

Tips för hållbar hörapparat

1. Gör regelbundet rent hörapparaten samt insatsen eller domen. (Läs tillverkarens bruksanvisning noga).

2. Byt slang ungefär en gång i månaden. En gammal slang blir hård, ger sämre ljud och blir svårare att byta.

3. Byt vaxfilter regelbundet. Hur ofta skiljer från person till person beroende på vaxproduktion och fukt i öronen.

4. Stäng av hörapparaten och öppna batterifacket på natten. Gäller ej laddningsbara hörapparater som man vanligtvis laddar under natten.

5. Skaffa en torkburk som hörapparaten kan ligga i under natten för att ta bort fukt, tänk även på att efter dusch låta hörselgångarna bli torra.

Källa: Mikael Löfgren.

Hörapparatservice tillhör Mottagning Hörselrehabilitering, Karolinska sjukhuset, och är placerad på Rosenlunds sjukhus.
Mikael Löfgren har arbetat som hörseltekniker i över 40 år och under den tiden har mycket förändrats.
– Tidigare bytte vi komponenter som till exempel mikrofoner och telespole, men så fungerar det inte längre. Det vi byter idag är höljen, högtalare, vaxfilter och knappar som har gått sönder.
– Är det fel på förstärkardelen skickar vi hela hörapparaten till hörapparatleverantören på reparation, men jag tror det är sällan dom lagar något. Det lönar sig inte. Dom byter ut hela apparaten och lägger in patientens inställningar.

Det har också blivit enklare när många kan använda öppen insats, så kallade domer, istället för individuellt utprovade insatser. Det är enklare att reparera när alla delar är standardiserade.
– Det har blivit mycket smidigare.

Mikael Löfgren saknar inte hanteringen av de äldre hörapparaterna.

Mikael Löfgren.

– Förr i tiden när vi bytte komponenterna bildades det en massa lödrök. Den är jag glad att slippa idag.
Däremot finns det hörselskadade som fortfarande föredrar sina äldre hörapparater.

Det finns även de som har kvar gamla analoga apparater för att de gillar ljudbilden bättre, men dessa tillverkas inte längre och även reservdelar är svåra att få tag i.

– Vissa har kvar gamla hörapparater som de är väldigt rädda om. Tillverkarna är skyldiga att ha kvar reservdelar i fem år efter att de utgått ur sortimentet, men sedan kan det bli svårt att laga dem.

 

På Hörapparatservice har man därför ett stort skåp där man sparat höljen, batterifack med mera i olika lådor för åtminstone en del av tillverkarnas olika modeller.

Delar i hörapparaten

  1. Mikrofon. Tar emot inkommande ljud.
  2. Förstärkare. Förstärker, bearbetar ljudet.
  3. Högtalare. Förmedlar det förstärkta och bearbetade ljudet.
  4. Telespole. Gör det möjligt att lyssna på ljud via teleslinga.
    Mottagare för trådlös kommunikation med till exempel mobiltelefoner.

 

Domer och insatser

  • Vid formgjuten insats görs en individuell avgjutning av örat. För att undvika rundgång kan det behövas en insats som täpper till hela hörselgången.
  • Dome, öppen insats, är en standardpropp som finns i flera storlekar. Den passar bäst för lätta till måttliga hörselnedsättningar i diskanten och kräver regelbunden rengöring.

De flesta problem som uppstår med hörapparater är relaterade till fukt och smuts.
– Det kan vara mikrofoner som blivit igensatta med fukt/smuts, batteribleck som fått dålig kontakt, eller vaxfilter som inte har bytts.
– Men numera har de flesta hörapparater mikrofonskyddet på insidan av höljet. Då kan inte användaren byta själv utan det måste bytas eller rengöras av tekniker.

Så bearbetas ljudet

  • Ljudet behandlas av en liten central­enhet som kan genomföra flera miljoner matematiska beräkningar i sekunden. Målet är att få talet så tydligt som möjligt och förvandla ljudet så att det passar just den hörapparatbäraren bäst.
  • Görs bland annat genom att förstärka olika frekvenser olika mycket, förstärka svaga ljud mer än starka.

Ett annat vanligt problem är att slangen till insatsen blir hård.
– Man bör helst byta ungefär en gång i månaden, sedan blir dom hårda och ljudöverföringen blir sämre. Byter man för sällan finns risken att fästet går av när slangen tas bort.
Under sin tid på hörapparatservice har Mikael Löfgren sett hörapparater som fått alla möjliga skador, till exempel har det hänt att hunden har bitit sönder hörapparaten.
– Det händer lite då och då. Oftast beror det på att man har glömt stänga av hörapparaterna så att de börjar pipa och hunden blir nyfiken.
– En annan sak som har hänt någon gång är att man av misstag råkat lägga hörapparaterna i ett vattenglas när man har gått och lagt sig på kvällen.

Dagens hörapparater är ofta ganska tåliga när det gäller väta, men man bör ändå så mycket som möjligt undvika att utsätta dem för fukt.
Något som Mikael Löfgren rekommenderar är att skaffa en torkburk.
– Framför allt om man svettas mycket, till exempel om man använder hörapparaterna vid träning. Det finns både enklare torkburkar där man använder torktabletter och dyrare modeller som drivs med elektricitet.
Något som har kommit mer och mer på senare år är uppladdningsbara hörapparater.
– En sak som är bra att tänka på är att man laddar den innan man tar med den till service. Annars går det inte att göra felsökning.

De senaste fem, sex åren har det blivit allt vanligare att hörapparaterna kan kopplas ihop med mobiltelefonen via blåtand så att man får ljudet från telefonen direkt i hörapparaten. Det är något som för många har blivit en stor förbättring, men samtidigt har lett till frustration och problem när blåtandskopplingen plötsligt försvinner.
– Det är ganska många som har fått problem och hört av sig hit, vanligast är att det händer när det kommer en ny uppdatering till mobiltelefonen, säger Mikael Löfgren.

Blåtandskopplingen är inte alltid stabil. Det är många parametrar som kan gå fel.

I februari i år gjordes till exempel en uppdatering av Android 12 som orsakade anslutningsproblem för flera hörapparatanvändare som har Samsungtelefoner.
GN Resound skriver på sin hemsida att orsaken är ett felaktigt anslutningsprotokoll och att en korrigering är planerad till nästa uppdatering som skulle komma i oktober–november 2022 och rekommenderar sina användare att om möjligt vänta med uppdatera sin smartphone till Android 12.
Johan Nyberg är serviceaudionom på Hörapparatservice och det blir ofta han och hans kolleger som får ta hand om dem som hör av sig med frågor.
– Blåtandskopplingen är inte alltid stabil och det är många parametrar som kan gå fel. Det finns många fler typer av telefoner än det finns hörapparater och tillverkarna har lite olika tekniska lösningar. Det är kanske framför allt ett problem för Androidtelefoner där det finns många olika tillverkare, medan Iphone ofta är något stabilare.
Det innebär att det kan vara svårt att veta vad det är som har gått fel och orsaken kanske inte finns i hörapparaten utan i mobiltelefonen.

Johan Nyberg tycker att det här är ett problem som har ökat och att det går åt en hel del tid för att hjälpa användarna med att till exempel göra om parkopplingen mellan hörapparaten och telefonen.
– Det är också något av en djungel vem som egentligen har ansvaret för att hjälpa användarna med att felsöka. Särskilt när man inte vet om felet beror på telefonen, hörapparaten eller något annat, säger han.

 

1. Mikrofon. 2. Telespole. 3. Förstärkare. 4. Programomkopplare. 5. Högtalare. 6. Batteribleck. Detta är en äldre modell där de olika delarna syns tydligare. I nyare apparater är det mesta ihopbyggt med förstärkaren.
Text: Stefan Andersson Foto: Stefan Andersson