En del av Hörselskadades Riksförbund

Teknik Nummer 5 • 2018

Hörapparaten behöver omvårdnad

Om en hörapparat ska fungera bra behöver den skötas om. På HRF:s Hörsellinjen finns många goda råd för den som använder hörapparat, bland annat om hur den kan skötas för att fungera så bra som möjligt.

Bakom-örat-apparat i genomskärning. Alla hörapparater har inte alla funktioner. Vissa funktioner som till exempel volymknapp och programknapp finns ibland på en separat fjärrkontroll.

Hörapparater är ofta ganska tåliga, men de innehåller känslig elektronik som kräver regelbunden skötsel. Kontrollera alltid tillverkarens instruktioner eller fråga din audionom om du är osäker på något gällande hörapparatens underhåll. Många HRF-föreningar har också ”hörselhjälpare” eller andra som kan hjälpa till med enklare service av hörapparater.

På www.horsellinjen.se finns mycket information och även ett par videoguider som är textade och teckenspråks­tolkade. Där demonstreras hur bland annat hur man byter batteri, hur man rengör hörselgångsinsatsen och hur ett slangbyte går till.

Det finns många olika typer av hörapparater. Texten gäller i första hand för den vanligaste typen av hörapparat: bakom-örat-apparater. En grundregel är att aldrig använda vatten på själva hörapparaten eller en eventuell högtalardel.

Under de senaste åren har hörapparat med öppen insats, så kallad dome, blivit vanligast. Öppen insats passar för lättare till måttliga hörselnedsättningar i diskanten. Dessa kräver daglig rengöring.

För denna typ av insats används en mjuk, torr, trasa för att göra rent högtalare och skal samt ett rengöringsverktyg för att rensa ljudslangen. Några gånger per år ska hela slangen och domen bytas ut. Fördelen med en öppen insats är att den släpper igenom luft och ljud, vilket är bra för personer som lätt får problem med eksem i hörselgången.

En öppen insats gör att användaren hör sin egen röst tydligare. Har man en hörapparat av ”traditionell typ” med formgjuten hörselgångsinsats, bör insatsen (proppen) rengöras dagligen med en fuktig trasa. Den bör också tvättas regelbundet. Själva hörapparaten ska aldrig tvättas.

1. Lossa insatsen och lägg den i en mild tvållösning.

2. Rengör kanalerna med en mellanrumstandborste.

3. Skölj insatsen noga under rinnande vatten.

4. Blås ut vatten med en kanylblåsa eller liknande.

5. Låt insatsen torka. Slang och insats skall vara helt fria från fukt innan de monteras på hörapparaten.

Även ljudslangen behöver bytas regelbundet. En gammal slang försämrar ljudkvaliteten och ska bytas när den börjar bli hård och lite gul i färgen. Ny slang går att få tag på hos en audionommottagning, hos vissa HRF-föreningar, eller hos företag som säljer hörapparattillbehör. Stäng av hörapparaten, ta loss den gamla slangen och klipp till en bit som är lika lång och sätt tillbaka den mellan slangfäste och insats.

Är den gamla slangen väldigt hård kan den ha krympt i längd, klipp i så fall till en bit som är cirka en millimeter längre. Vissa hörapparater har även vaxfilter som behöver bytas. Kontrollera bruksanvisningen eller fråga din audionom.

7 tips

Valet av hörapparat beror inte bara på typ av hörselnedsättning, utan också på användarens behov och livssituation.

Det viktigaste är hur du hör med hörapparaten. En nyare modell behöver inte vara bättre för just dig.

Först när du har använt hörapparaten i vardagen kan du bedöma hur den fungerar. Prova dig fram och ställ frågor till audionomen.

Ha realistiska förväntningar, förvänta dig inte ”normal hörsel”.

Se till att hörapparaten har telespole för att kunna ta emot signal från teleslinga.

Lämna batterifacket öppet när du inte använder apparaten så att eventuell fukt kan avdunsta.

Avlägsna hörapparaten innan du använder hårspray eller smink. Utsätt inte hörapparaten för värme.