En del av Hörselskadades Riksförbund

Utbildning Nummer 1 • 2023

Selma fick rätt - har börjat på Birgittaskolan

I januari började Selma Laurin på Birgittaskolan, en termin senare än planerat sedan hon fått rätt till ny prövning av Skolverkets överklagandenämnd.
– Vi är glada och förhoppningsfulla och Selma känner glädje igen, säger hennes mamma Maria Laurin.

Selma Laurin

Tips till föräldrar

  1. Var noga med ansökan och se till att alla intyg som efterfrågas är med. Var inte rädd för att ta hjälp med att fylla i den.
  2. Tänk på att varje ord som står i den pedagogiska bedömningen är viktigt. Gå igenom varje journalanteckning.
  3. Se till att allt dokumenteras, till exempel läkarintyg på ljudkänslighet är viktigt.
  4. Var inte rädd för att vara en jobbig förälder.

I nummer 4/22 skrev Auris om Selma, 13, som fick nej av Nämnden för mottagande i specialskolan till att börja sjunde klass på Birgittaskolan eftersom nämnden ansåg att det inte var styrkt i de handlingar som kommit in att hon var beroende av tvåspråkighet, teckenspråk och svenska, för sin inlärning. Man konstaterade också att hon nådde kunskapsmålen i alla ämnen.

Selma har grav till måttlig hörselnedsättning och använder hörapparater på båda öronen och Selmas föräldrar blev upprörda över beslutet. De överklagade till Skolväsendets överklagandenämnd som sammanträdde 9 januari. Beslutet blev att ärendet skickades tillbaka för ny bedömning till Nämnden för mottagande i specialskolan som då bestämde att Selma skulle börja på Birgittaskolan i januari.
– Det som hände var att vi skickade in en överklagan där vi kompletterat med uppgifter som inte fanns med i den ursprungliga ansökan.
– Det var så pass mycket material att Skolverkets överklagandenämnd ansåg att det behövdes en ny bedömning.

Selmas föräldrar kompletterade också med uppgifter om hennes skolgång under hösten på den nya skolan, Lillånskolan.
– Det har varit en jättetuff höst och Selma har haft över 90 procents frånvaro under hösten. Med 27 elever i klassen blir det sällan tyst och hon blev ofta tvungen att åka hem efter en lektion.
– Lärarna hade inte heller tillräcklig kompetens när det gäller hörseltekniska hjälpmedel och till exempel på idrottslektionen hände det någon gång att det blåstes i en visselpipa när slingan var på. All daglig bullerexponering ledde till att hon fick svår tinnitus.
Maria Laurin berättar att man tillsammans med skolan försökt se vad som går att göra när det gäller att anpassa hennes schema, bland annat ströks träslöjd.
– Till slut ströks fler och fler ämnen, pressen ökade och hon har sovit mycket på grund av utmattning och kom efter ännu mer. Så allt vi befarade innan hon började har vi fått kvitto på.

Hon berättar att familjen under hösten har haft en tät kontakt med Lillånskolan där Selma har gått.
– Vi var nog lite godtrogna gentemot Hovstaskolan där hon gick tidigare. Vi anser att det fanns många brister i den pedagogiska beskrivningen av Selmas situation, men vi fick inte läsa den förrän den redan var inskickad.
De hade också räknat med att det inte skulle vara något problem för Selma att få plats på Birgittaskolan eftersom hon sedan förskolan varit ”deltidselev” där två veckor per år.
– Det gjorde att vi slappnade av lite. I höst har vi haft en mycket tätare kontakt med Lillånskolan eftersom vi vill ha full kontroll.

Maria Laurin är kritisk till att ansökningsprocessen är så krånglig och byråkratisk.
– Det tar oerhört lång tid att försöka göra allt rätt och i slutändan är det barnen som drabbas. Nu har till exempel Selma mest varit sjuk och i princip varit utan skola sedan augusti, säger hon.
– Allt går mycket efter hörandes normer och det är inte lätt att förklara hur situationen är för barn med hörselnedsättning och hur extremt beroende man är av att det finns ett bra fungerande samarbete med specialpedagoger och lärare, säger hon.

Har du några tips till andra i liknande situation?
– Var en jobbig förälder! Och se till att allting dokumenteras.

Text: Stefan Andersson Foto: Maria Laurin