En del av Hörselskadades Riksförbund

Panelen

Har du en fråga? Mejla till Auris@hrf.se och skriv Panelen i menyraden.

Panel

Helge Rask-Andersen, audiolog
Minoo Azizi, audionom AF Hörsel
Stefan Stenfelt, civilingenjör
Gerhard Andersson, psykolog
Petra Andersson, audionom
Josefine Frisk, jurist

Hur hittar man AF Hörsel?

Nummer 1 • 2018

Fråga

Hur hittar man AF Hörsel inom Arbetsförmedlingen?

Svar

Vi är en del av Arbetslivsinriktad Rehabilitering, AR, som är en stor avdelning inom Arbetsförmedlingen. Vi håller i utbildningar på olika nivåer för arbetsförmedlare.

 

Arbetsförmedlarna ska ta kontakt med oss när en inskriven person har behov av hjälpmedel, vilket förutsätter att personen berättar om sin hörselnedsättning. När vi kopplas in bokar vi alltid in minst ett besök med både arbetsförmedlaren och den hörselskadade personen.

Läs mer

Minoo Azizi, audionom AF Hörsel