En del av Hörselskadades Riksförbund

Forskning Nummer 6 • 2020

Nedsatt hörsel påverkar inte körförmågan

En undersökning vid Statens väg- och transportinstitut, VTI som Auris tidigare har skrivit om, visar att hörsel inte påverkar körförmågan.

Birgitta Thorslund, forskare Statens väg- och transportinstitut, VTI.

– Det är en röd tråd i undersökningen att personer med hörselnedsättning kör försiktigare, säger Birgitta Thorslund på VTI till Auris.

Resultaten grundar sig på en enkätstudie, en studie i körsimulator och en studie i verklig trafik. I samtliga har en grupp förare med nedsatt hörsel jämförts med en grupp förare utan hörselnedsättning.

Simulatorstudien visade att förare med nedsatt hörsel sänker hastigheten mer än hörande när trafiksituationerna blir svåra och kraven på föraren ökar.

Studien i verklig trafik visade att förare med hörselnedsättning oftare tittar i backspegeln och vid sidan av vägen än hörande förare.

Sedan dess har ytterligare två studier gjorts vid VTI. En där unga med hörselnedsättning deltagit i simulatorkörning och en studie med äldre förare med syn- och eller hörselnedsättning.

– Båda dessa studier har bekräftat bilden som visar att förare med nedsatt hörsel inte på något sätt utgör en större riskgrupp i trafiken än andra förare, säger Birgitta Thorslund.

Text: Stefan Andersson Foto: Lasse Hejdenberg, Hejdlösa bilder