En del av Hörselskadades Riksförbund

Teknik Nummer 4 • 2019

Ladda när du sover

Allt fler hörapparatbärare efterfrågar uppladdningsbara hörapparater. Men hur bra är de? Fortfarande bör användaren ladda dem varje natt för att inte riskera att plötsligt stå utan hörselhjälpmedel.

Hörapparaterna laddas medan man sover.

Den första vågen uppladdningsbar teknik byggde på traditionell hörapparatdesign med zinkluftsbatterier som liknade klassiska batterier, men på senare tid har ny design med inbyggda batterier, gett hörapparatdesigners större frihet.

– De flesta hörapparat­tillverkare tillhandahåller nu uppladdningsbara hörapparater. Därav kan man dra slutsatsen att det är möjligt att erbjuda en god hörapparatlösning baserat på denna teknik, säger Allan Grønkær Kristensen, Head of department på Technical Audiological, en del av Force Technology Laboratory i Danmark.

I uppladdningsbara apparater finns det både litium-jonbatterier och silver-zinkbatterier och han har mest erfarenhet av silver-zink.

Ett vanligt, icke-uppladdningsbart, batteri räcker minst fyra gånger eller längre än ett uppladdningsbart, enligt Allan Grønkær Kristensen. Men för många är aspekter som miljön, lätthanterligheten och ekonomin så viktiga att man bortser från denna skillnad.

– Jämför med hur vi ser på en mobiltelefon av äldre snitt och en smartphone: Den äldre mobiltelefonen utklassar ju en smartphone i batterilivslängd, men det hindrar oss inte från att använda smarta telefoner, för vi vill ha deras funktioner, säger han.

Begränsningen för uppladdningsbara batterier finns enligt Allan Grønkær Kristensen i att den relativt låga energitätheten. Förmågan att leverera en hög effekt och därmed ström över en längre period begränsar användningstiden.

För- och nackdelar med laddningsbart
Bra:
+ Du vet var du lagt apparaten under natten. I laddaren.
+ Du behöver inte ta med extra batterier.
+ Du behöver inte krångla med att byta små batterier.
+ Du slipper köpa engångsbatterier.

Mindre bra:
– Du måste komma ihåg att ta med laddaren om du sover borta.
– Om batteriet trots allt tar slut står du utan ljud om hörapparaten inte fungerar med vanliga batterier, vilket en hel del gör.
– Batteriet kan laddas många gånger, men är dyrare när det måste bytas.
– För vissa energikrävande hörapparater räcker inte laddningsbara batterier till.

Hur länge ett batteri kan användas utan att laddas beror också på batteristorleken, vilken typ av hörselnedsättning hörapparaten avser avhjälpa, vilken ljudmiljö man befinner sig i och den teknik som aktiveras i hörapparaten, till exempel mikrofonens funktioner och streamingfunktioner.

– Men alla tillverkare strävar idag efter att kunna erbjuda en heldagsanvändning. På senare tid har vi också sett lösningar där dockningsstationerna innehåller ett eget batteri som gör att man kan ladda hörapparaten utan att ha strömuppkoppling.

Utvecklingen kommer dock att fort­sätta gå snabbt framåt tror Allan Grønkær Kristensen.

– Den laddningsbara tekniken opti­meras snabbt på grund av de höga kraven på effektiva laddningsbara batterier, möjligheten är också att ny teknik tar över, ett exempel på det kan vara bränsleceller som vi sett i vissa produkter, säger han.

Hörapparattillverkarna jobbar ständigt för att förbättra laddningstiden på sina hörapparater. I fokus står att förbättra tekniken i alla produkter som används tillsammans med hör­apparaten.

– Allt fler använder sina hörapparater som headset och streamar musik från sin telefon, ljud från TV, och så vidare. Detta ställer stora krav på batteriet och streaming­tekniken. Därför jobbar vi med att utveckla teknik som kräver så lite energi som möjligt, säger Jim Bellås, Product manager på GN Hearing.

Auris har även pratat med tillverkarna av Oticon och Phonak.

Företagen rekommenderar att man laddar hörapparaterna varje natt, även om batterierna ibland kan hålla laddningen längre än ett dygn.

Helena Wallbom på Sonova Nordic som tillverkar Phonak säger att man räknar med att de litium-jonbatterier man använder i sina produkter kan hålla i upp till sex år och har en garanti på fyra år.

Mikael Gustavsson, key account manager på Oticon, säger att batterierna förväntas ha 80 procent av den ursprungliga kapaciteten kvar efter 1 500 laddcykler.

Men företagen tror att det kommer förbättringar.

Inom några år kommer troligen alla hörapparater vara laddbara.

– Inom några år kommer troligen alla hörapparater vara laddbara och batterierna lär ha helt andra egenskaper jämfört med dagens battericeller. I framtiden tror vi också att batterierna kommer vara en del av hörapparatens generella konstruktion, kanske en del av höljet, säger Mikael Gustavsson.

Uppladdningsbara hörapparater är ganska nya i Sverige och försäljningen har nyligen kommit igång. Regionerna börjar nu ta in en del uppladdningsbara produkter i sitt sortiment. I vissa regioner kan de enbart väljas av dem som har motoriska svårigheter att hantera små batterier, men regionfullmäktige i Skåne beslutade till exempel nyligen att laddningsbara produkter ska ingå i det upphandlingsbara sortimentet, men att brukaren själv får betala för laddaren.

Än så länge står dock laddningsbara hörapparater för en mindre del av företagens försäljning.

Så slipper du batteritorsk

  • Ladda alltid på natten.
  • Dröjer det länge tills du kan ladda: Utnyttja inte trådlösa funktioner så räcker de längre.
  • Låt aldrig litium-jonbatterier ligga långtidsförvarade utan att vara laddade.
  • Tänk på att du kan snabbladda hörapparaten vid behov. Enligt en tillverkare laddas batteriet cirka 50 procent på en timme.

– I takt med att Sveriges regioner uppdaterar sina avtal kommer laddningsbar teknik att öka. I till exempel Norge, som har laddningsbara hörapparater på avtal, så säljer vi mer av den laddningsbara tekniken än hörapparater med traditionella batterier, säger Jim Bellås.

Mats Mood är hörselingenjör på Eartech.

– De första uppladdningsbara batterierna räckte inte en hel dag. Tekniken med silver-zinkbatterier hade en del problem, till exempel med att om de laddades ur helt och hållet så kunde det vara problem med att de inte gick att ladda upp till full kapacitet.

– Den teknologi som har introducerats nu med integrerade celler liknande de som moderna mobiltelefoner använder, är tillräckligt bra, enkel att använda och funkar oftast under en hel dags hörapparat­användande, säger han.

Text: Martina Nyhlin Foto: Illustration: Christina Andersson