En del av Hörselskadades Riksförbund

Teknik Urval av artiklar före 8 2016

Råd och tips om batterier

Marknaden för batterier till hörapparater och CI kan upplevas som en djungel. Här är en liten vägledning vid val av batterier samt tips på vad du själv kan göra för att få batterierna att räcka längre.

Det finns många alternativ att välja mellan när man ska köpa batterier och det kan vara svårt att veta vilka som är bäst.

I regel kan man säga att ju mindre ett batteri är desto kortare livslängd och mindre styrka. Ett batteri i storlek 675 räcker ungefär dubbelt så länge som ett batteri i storlek 13 som i sin tur räcker nästan dubbelt så länge som storlek 312 och så vidare.
Markus Heed, elektronikingenjör från Falkenberg, har sammanställt tips och undersökningar kring batteriförbrukning.
– De flesta har upplevt att deras hörapparat har olika lång drifttid beroende på vilket fabrikat de använder. Det är helt naturligt eftersom flera faktorer spelar in.

Han förklarar att ett fabrikat av batterier kan ge kortare eller längre drifttid, beroende på hur mycket ström hörapparaten förbrukar.
Det har också betydelse hur hörapparaten används. Den som har en strömkrävande hörapparat eller ofta använder olika typer av trådlösa funktioner bör välja batterier som är anpassade för att ge mer energi.
– Man kan annars bli tvungen att byta batteri onödigt ofta, säger Markus Heed.

Hur ska man veta vilket batteri som är bäst?
– Det är något av en djungel. Inte ens en expert kan säkert säga exakt hur mycket batteri en viss hörapparatmodell drar för en enskild användare i olika situationer. Jag rekommenderar att man helt enkelt testar hur länge olika batterier fungerar i den egna hörapparaten, eventuellt med olika tillbehör.
Ett tips för att förlänga drifttiden och förbättra prestandan på zink-luft batterier, den dominerande batteritypen, är att låta det lufta ordentligt innan det sätts in.
– När tejpen tas bort börjar spänningen stiga under de första minuterna genom att luft kan tränga in i ventilationsöppningarna.
– Om batteriet börjar användas för tidigt så kommer det inte att nå sin maximala spänning. Det påverkar sedan hela urladdningsprocessen och möjligheten att få energi. Jag skulle rekommendera att avlägsna tejpen på ett nytt batteri när hörapparaten varnar för låg spänning. Det kan i vissa fall ge någon dags extra livslängd för batteriet, säger Markus Heed.
Han påpekar också att batterier är en färskvara.
– Kontrollera datummärkningen! Batterier åldras i förtid om tejpen skadas så att luft läcker in. En vanlig orsak till detta är att batterierna förvaras för kallt.

Nio batteritips

 • Behåll dem i förpackningen tills de ska användas.
 • Ta inte bort den färgade fliken förrän du ska använda batteriet. Den skyddar batteriet mot att oxideras. Sätt INTE tillbaks den igen.
 • Vänta minst ett par minuter med att sätta i batteriet efter att tejpen tagits loss. Batteriet aktiveras av syret i luften.
 • Används inte hörapparaten på natten ska du stänga av den och öppna batteriluckan utan att ta ut batteriet.
 • Bär inte lösa batterier i fickan. Undvik kontakt med metallföremål.
 • Ta inte på de ytor som ska ligga mot hörapparatens kontakter.
 • Förvara batterier i rumstemperatur.
 • Pröva olika märken och jämför ljud och hållbarhet. Notera i en kalender när du byter batteri så att du kan jämföra tiden olika fabrikat räcker i din hörapparat.
 • Kolla datummärkningen.

Testlaboratoriet Delta i Köpenhamn gör ofta omfattande tester av batteriernas kapacitet på uppdrag av tillverkarna. Dessa är inte offentliga, men 2011 gjorde Delta ett eget test av batterier för fyra av de större tillverkarna.
Batterierna testades i 16 timmarsintervall med kontinuerlig förbrukning på 2 milliampere samt med en kort periods ökad förbrukning (6 milliampere) varannan timme.
Resultatet visade att batterierna i storlek 675 hade en kapacitet på ungefär 550 milliamperetimmar, mAh, storlek 13: 250 mAh, storlek 312: 150 mAh och storlek 10: 75 mAh. Därefter klarade batterierna inte längre att ge spänningen 1,1 volt som är ungefär det som krävs för att driva en hörapparat.
– Generellt kräver kraftiga hörapparater större batterier så livslängden för batterierna blir i slutänden ungefär densamma, säger Gert Ravn på Delta.
– En person som har hörapparaten på 16 timmar om dagen och använder mycket trådlös utrustning bör räkna med att behöva byta batteri minst en gång i veckan, säger Gert Ravn.

Något som tidigare har diskuterats mycket är förekomsten av kvicksilver. I dag är det tillåtet med 2 procent per viktenhet i knappcellsbatterier enligt ett undantag i EU:s batteridirektiv.
Detta undantag löper ut 1 oktober 2015 och kommer inte att förnyas så därefter är kvicksilver helt förbjudet i alla batterier.
Många tillverkare uppger redan i dag att deras batterier är fria från kvicksilver, bly och andra ämnen som är skadliga för naturen.
Vill man försäkra sig om att det stämmer kan man kontrollera att kvicksilver (Hg), bly (Pb) och kadmium (Cd) inte finns i innehållsförteckningen.

Storlekar

 1. Batterier finns i fyra storlekar. Största är 675 (kraftfulla hörappater och CI), därefter kommer 13 och 312. Den minsta storleken är 10 som används i allt-i-örat apparater. Vanligast i dag är storlekarna 13 och 312.
 2. Ett 675-batteri har en kapacitet på cirka 500 mAh (milliamperetimmar) och ett 13-batteri ungefär hälften, cirka 250 mAh, storlek 312 omkring 150 mAh och för storlek 10 cirka 80 mAh.
 3. Vilken storlek som används beror på hörapparaten. Det går bara att använda den storlek hörapparaten är anpassad till.
 4. För cochleaimplantat, CI, finns särskilda batterier som bättre ska klara den högre strömförbrukningen och det behövs två eller tre knappcellsbatterier för att driva implantatet.

Alternativet är att använda ett laddningsbart batteri. Man får oftast två eller tre i samband med att implantatet kopplas in. Ett laddningsbart batteri räcker sedan till flera hundra laddningar innan man måste köpa ett nytt och då kostar de drygt 1 000 kronor.
Ett problem är att de måste laddas ofta. De klarar normalt cirka 12 till 20 timmars användning på en laddning, så för att det ska vara praktiskt behöver personen minst två batterier till varje CI, ett som används och ett på laddning.
– Jag tycker inte att det har hänt så mycket med de laddningsbara batteriernas kapacitet de senaste åren. Jag är lite besviken, säger Gunnar Eskilsson, ingenjör vid ci-teamet i Huddinge.
Han förklarar att det är mycket svårt att exakt jämföra förbrukning för två olika användare.
– Det påverkas av inställningen på processorn, vilket märke det är, hur många timmar man använder sitt CI och så vidare.
– Dessutom har det betydelse hur mycket hud som finns mellan den inopererade sändaren och mottagaren på utsidan av huvudet. Det kan variera med kanske fem millimeter mellan olika personer och ju större avståndet är desto mer energi går det åt för överföringen genom huden.

Publicerad i Auris 7/2014.

Text: Stefan Andersson Foto: Christina Andersson