En del av Hörselskadades Riksförbund

Fakta Nummer 4 • 2023

Auris kartlägger: Avgifter för laddningsbara hörapparater

Avgifterna för utprovning av hörapparater varierar kraftigt i landet. På senare år har ännu en avgift tillkommit i den digra floran. Sex av 21 regioner tar för närvarande ut en extra avgift på upp till 1 000 kronor för hörapparater som är laddningsbara.

 

Avgifter för laddningsbart

Blekinge 1 000 kronor

Jönköping 700 kronor

Kronoberg 950 kronor

Skåne 300-1 000 kronor (leverantörens pris enligt upphandling)

Västmanland 600 kronor

Västra Götaland 500 kronor

Tidigare i år införde Region Västmanland en avgift på 600 kronor för laddningsbara hörapparater. Men det finns fler regioner som gör samma sak. Auris kartläggning av hur regionerna hanterar laddningsbara hörapparater visar att även Jönköping, Kronoberg, Blekinge, Skåne och Västra Götaland tar ut en extra avgift. I några fall är den avgiften till och med högre än eller ungefär lika stor som den grundläggande utprovningsavgiften.

– Den här kartläggningen avslöjar att hörapparatavgifterna i praktiken har fördubblats i flera regioner. Det är mycket allvarligt, säger Mattias Lundekvam, HRF:s förbundsordförande.
– De flesta nya hörapparater som provas ut är laddningsbara, så det här drabbar många. Vi befarar att fler hörselskadade avstår från hörapparater, med stora följder för både individ och samhälle. Det urholkar rätten till samhällsfinansierad hörselvård.

Kronoberg har en utprovningsavgift på 950 kronor för hörapparater, oavsett om det är en eller två, men om hörapparaten är laddningsbar fördubblas avgiften. Blekinge har en utprovningsavgift på 1 200 kronor för hörapparater.  Är de laddningsbara tar regionen även ut en extra avgift på 1 000 kronor för laddaren. I Jönköping ligger utprovningsavgiften på 500 kronor, men om hörapparaterna är laddningsbara tillkommer en extra avgift på 700 kronor. Avgiften blir alltså mer än dubbelt så hög.

I Skåne betalar den enskilde den summa som regionen betalar för en laddare enligt avtalet med leverantörerna. Det innebär att avgiften kan variera från 300 kronor till 1 000 kronor.

Västra Götaland har ingen utprovningsavgift för hörapparater, men 2022 infördes en avgift på 500 kronor för laddare.

En region som har gått åt motsatt håll är Kalmar län som tidigare tog ut en avgift på cirka 300 kronor, men tog bort den i år.

DE MOTIV SOM brukar anges för avgiften är att uppladdningsbara hörapparater skulle vara dyrare samt att det blir ”orättvist” gentemot dem som fortfarande behöver köpa batterier. Man tycker med andra ord att om batterikostnaden blir lägre för hörselskadade så ska de istället betala mer till regionen.

Men redan idag är många av hörapparaterna som provas ut laddningsbara och andelen ökar.

– Förskrivningen av laddningsbart ökar och det medför ökade kostnader då dessa kostar mer, men vi planerar inga åtgärder med anledning av detta, säger Erik Nerback, avdelningschef Dalarnas Hjälpmedelscenter Hörselvård.

Dalarna sänkte i år avgiften för utprovning av hörapparater till 250 kronor per par och har därmed bland landets lägsta avgifter tillsammans med Uppsala, Västra Götaland och Halland. Dessa regioner har också låga besöksavgifter.

Region Gävleborg tar inte något extra för laddningsbara, men har en fast utprovningsavgift på 1 500 kronor.

– Det är inga planerade förändringar i dagsläget. Vi tänker nog allmänt att det är uppladdningsbart som gäller framöver och det är viktigt att hänga med i tekniken, men önskar man hörapparat med vanligt batteri ska man kunna välja det också, säger vårdenhetschef Marie Ståhl.

Avgifterna är många och har skiftande konstruktionså det är svårt att exakt beräkna den totala kostnaden i respektive region. Till exempel varierar besöksavgifterna mellan 0 kronor (Uppsala län) och 400 kronor per besök (Sörmland). Några regioner tar enbart ut avgift för första besöket, en del tar ut avgift per hörapparat, andra per utprovning och så vidare.

I de flesta regioner hamnar den totala kostnaden för hörapparatutprovning, inklusive besöksavgift, någonstans mellan 1 000 kronor och 2 500 kronor.

Ett specialfall är Örebro, som inte har en ”vanlig utprovningsavgift” och inte heller någon avgift för laddare, men däremot en särskild abonnemangsavgift för hjälpmedel som uppgår till sammanlagt 780 kronor per år (65 kronor i månaden). Eftersom de flesta använder sina hörapparater i cirka fem år blir den sammanlagda avgiften 3 900 kronor – alltså betydligt mer än vad regionen köpte in hörapparaterna för. Det tillkommer också en besöksavgift på 200 kronor per besök.

Fotnot: I förra numret av Auris (3/23) kan ni läsa mer om laddningsbara batterier.

Text: Stefan Andersson Foto: Mostphotos