En del av Hörselskadades Riksförbund

Kultur Nummer 4 • 2024

Nina får kulturpris av HRF

Nina Walloschke trotsade alla hinder och valde musiken som yrke trots sin hörselskada. Musikterapeuten och kyrkomusikern från Luleå är årets mottagare av Jan-Peter Strömgrens kulturpris. 

Nyfikenheten på musikens värld väcktes som barn och har blivit hennes yrke.   

Nina Walloschke

Ålder: 35. 
Ort: Luleå och Stockholm.
Yrke: Kyrkomusiker, musikterapeut. 
Utbildning: Kungliga Musikhögskolan i Stockholm, Eskilstuna Folkhögskola. Har även studerat dramapedagogik vid Stockholms universitet; körsång och solosång vid Uppsala universitet, piano vid Birkagårdens folkhögskola och kantorsutbildning vid Marie Cederschiöld högskola i Stockholm.
Hobby: Teater och mimkonst, ridning, göra latte art.

Motivering

Kyrkomusikern och musikterapeuten Nina Walloschke visar vägen till ett språk
bortom alla ord. 

Hon visar människor som förlorat sin röst att toner och trummor kan tala, läka självförtroendet och stärka motivationen. 

Med musikens kraft väcker hon den slumrande kommunikationen och förvandlar tystnad till sång. 

Egna erfarenheter och kunskaper från sitt liv med hörselskada har gett Nina Walloschke en viktig insikt, som återspeglas i hennes arbete:  att alla människor har både rätt och möjlighet att vara delaktiga, 
på sina egna villkor. 

Hon blir jublande glad när hon får meddelande om utmärkelsen. 

– Så fin motivering, jag blir tårögd av lycka. Det här är en bekräftelse på att jag valde rätt väg. De som sa att det inte skulle gå att arbeta som musiker med hörselskada hade fel. Musik ställer inga krav på att man ska höra på ett visst sätt, säger hon. 

Passionen för musik väcktes tidigt i livet. När Nina var fyra år råkade hennes pappa av misstag ropa in en flygel på auktion.  Det spännande instrumentet stod där i vardagsrummet och väckte nyfikenhet och upptäckarglädje. 

– Jag utforskade flygeln från alla vinklar. Tryckte på tangenterna, satt på den, låg under den, kände på formen och strukturen.  

Pappans felköp fick stor betydelse, att spela och sjunga blev hennes stora intresse och hon ville utbilda sig för att kunna arbeta med musik – ett val som hon fick försvara inför yrkesvägledare och andra eftersom Nina har en hörselskada. Den upptäcktes när hon var nio år. 

– Hörselskadan förblev länge ett känsligt område för mig, något jag inte ville kännas vid eller prata om. Jag upplever att ämnet är tabu för många musiker, man vågar inte berätta om den av rädsla för att missa jobb.  

Nina var en av fyra som i stenhård konkurrens kom in på utbildningen till kyrkomusiker vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm.  

– Det var höga krav från dag ett. Jag klarade utbildningen utan hörhjälpmedel, vilket jag nu betraktar som en prestation och samtidigt en sorg över att jag inte fick den hjälp jag hade rätt till.

Examensarbetet – en konsert på en legendarisk orgel som placerats i ett bergrum under Kungliga Tekniska Högskolan som framfördes tillsammans med en mimföreställning – uppmärksammades i rikspressen och gav Ninas självförtroende en boost. 

– Jag hade fått upp ögonen för mimkonsten några år tidigare. Det blev ett perfekt komplement till musiken. 

Teater och scenkonst är ett intresse hon har vid sidan av musiken. Det var så hon kom i kontakt med andra hörselskadade och HRF. Hon fick veta att Stockholmsföreningen startat Teater Hipp-Happ och Nina gick med i gruppen. 

– Det var där jag blev övertalad att åtminstone testa hörapparater, de peppade mig att boka tid hos audionom, säger hon. 

Faktum är att Nina på sätt och vis fått Jan Peter Strömgrens Kulturpris en gång tidigare. Första året det delades ut, 2021, gick det nämligen till Teater Hipp-Happ. Då hade Nina dock precis flyttat från Stockholm till Luleå och var därför inte en del av gruppen längre.  

– Men jag var stolt och glad för priset ändå. Alla i gruppen är mina vänner och jag försöker träffa dem när jag är i Stockholm. 

I Luleå fortsatte Nina Walloschke engagera sig i HRF. Hon var bland annat ordförande i föreningen och var med och tog emot priset ”Årets inspiratörer” 2022 för föreningens satsning på föryngring och gemenskap över generationsgränserna. 

Nu är hon ensam mottagare av Jan-Peter Strömgrens Kulturpris, som hon får för sitt arbete med att sprida musikens helande kraft till människor med funktionsnedsättning i sin nya roll som musikterapeut. Den sista maj i år tog hon examen vid Eskilstuna Folkhögskola, efter två års studier i FMT, funktionsinriktad musikterapi.   

– Efter några år som kyrkomusiker tyckte jag att jag förlorade spontaniteten och glädjen att spela. Jag funderade på vad det är jag vill göra och kom fram till att jag vill skapa interaktion med musik. Utbildningen till musikterapeut har gjort att jag hittat tillbaka till min identitet som musiker och varför jag en gång började göra musik.

Funktionsinriktad musikterapi, FMT

  • FMT används inom rehabilitering, habilitering, förskola, förskoleklass, skola, särskola, daglig verksamhet, äldreomsorg och friskvård. FMT erbjuds via vårdavtal inom Region Sörmland sedan 2019. 
  • Utförs utan ord. Med musikens hjälp skapas kroppslig medvetenhet som stimulerar hjärnan. 
  • Förbättrar kroppsuppfattning, självförtroende, motivation, energi, lust, koncentration, minne, socialt samspel och vakenhet. 
  • Anpassas efter individens behov. 
  • Förbundet för musikterapi i Sverige, musikterapi.se 

Musikterapi är ordlös kommunikation som Nina tycker lämpar sig särskilt bra för personer med hörselnedsättning. 

– Vi är mer medvetna om icke-verbala signaler. Det blir en fristad för mig som är hörselskadad – här är orden överflödiga, säger hon. 

Under utbildningen har hon arbetat med en kvinna som vid 45-års ålder fick afasi efter en stroke. Nina träffade kvinnan, som nu är 70 år, på en kurs i TSS, Tecken som stöd, och berättade om metoden. Sedan dess har de träffats 25 gånger för att arbeta med FMT och i sitt examensarbete, ”Valv bakom valv – Musikterapi som nyckel till språk vid afasi” beskrivs kvinnans framsteg och hur hon återfår förmågor. 

– Musikens otroliga kraft och betydelse upphör aldrig att fascinera.

Kulturpriset delades ut av HRF:s förbundsordförande Ulf Olsson vid en digital ceremoni 5 juni.  

Efter lite semester startar hennes nya yrkesbana som musikterapeut. Och vi kommer säkert se mer av Nina Walloschke i Auris och i HRF.   

Text: Ulrika Nilsson Foto: Peter Knutson