En del av Hörselskadades Riksförbund

Vad sa-loppet Nummer 4 • 2024

Hörselfrågor diskuterades i Ystad

11 maj samlades HRF Ystad för Vad sa-lopp bestående av en tipsrunda i Surbrunnsparken.

– Vi räknade till 26 deltagare, säger Kerstin Bjerkborn, sekreterare i föreningen.

Styrelsen för HRF Ystad. Leif Nielsen, Ingrid Karlsson, Inga Chrisén, Kerstin Bjerkborn, Kent Olsson.

Enligt Vad sa-loppets topplista blev insamlingsresultatet 1470 kronor.

– För att få deltagare hade vi satt upp affischer på biblioteken. Vi hade också informerat i Ystads Allehanda och på medlemsmöten, berättar Kerstin Bjerkborn, sekreterare.

Lokala sponsorer ställde upp med priser, blåbärsdryck, kaffe och fikabröd.

Marie-Loise Andersson och Monica Arnoldsson.

– Medan deltagarna fikade fanns det tid att diskutera hörsel, vilken hjälp man kan få när hörseln sviker och hur HRF jobbar för att förbättra villkoren för hörselskadade.

De hade bland annat bjudit in politiker som varit i kontakt med föreningen.

– Några hörsammade vår inbjudan, kom och gick tipsrundan och tog sig tid att diskutera hörselfrågor. Vi fick också besök av HRF Skånes nyvalda distriktsordförande Marie-Louise Andersson och HRF Lunds ordförande Monica Arnoldsson, berättar Kerstin Bjerkbom.