En del av Hörselskadades Riksförbund

Hörselvård Nummer 2 • 2024

Fler kan justera hemifrån

Sedan i höstas erbjuds patienter på hörselvården i Västra Götaland distansjustering av hörapparaterna. Att träffa audionomen online har många fördelar och kommer att bli mer vanligt framöver.

 

Patienter som bor ute i skärgården slipper den långa resan till mottagningen.

Det är stort tryck på hörselvården, väntetiderna är långa och bristen på audionomer skapar problem i många regioner. Samtidigt blir tekniken bättre, hörapparater styrs numera via appar och digitala vårdmöten ökar tillgängligheten.

Kan hörselvård på distans vara ett sätt att minska köerna?

Kanske, men det är inte det som är syftet när Västra Götalandsregionen erbjuder patienterna distansjustering, eller fjärrprogrammering som det heter, av sina hörapparater. Det sparar visserligen tid och pengar för patienterna, men för hörselvården är arbetssättet inte en besparing – ett videomöte tar lika lång tid och kräver samma personal som ett fysiskt.

Dessutom kan patienterna själva välja om de vill komma till mottagningen eller om de vill ha onlinemöte, så lokalerna måste finnas ändå.

– Det här är ett sätt att förbättra den personcentrerade hörselvården. Studier har visat att patienternas individuella behov kommer fram bättre i videomöten, det är lite som att audionomen kliver in i vardagsrummet och får en större förståelse för behoven, berättar, Milijana Malmberg legitimerad audionom och universitetslektor vid Enheten för audiologi på Göteborgs universitet.

Hon ger exempel:

– Vid en fjärrprogrammering framkom att patienten spelar piano på fritiden och upplevde att ljudet inte var tillfredsställande. Under videomötet med audionomen kunde patienten spela piano under mötet och höra hur det lät med ändrade inställningar. Det är detaljer i den enskildes vardag som har stor betydelse för resultatet av hörselrehabiliteringen, säger Milijana Malmberg

Det här är ett sätt att förbättra den personcentrerade hörselvården

Hörselvård på distans erbjuds inte i alla regioner. En av anledningarna är att it-avdelningarna måste lösa datasäkerheten först. Milijanas uppfattning är att Västra Götaland ligger i framkant i utvecklingen och hon är övertygad om att det kommer att vara ett komplement i hörselvården i hela landet inom en inte alltför snar framtid.

Milijana Malmberg.

– Patienterna själva efterfrågar det här. Här hos oss är det många som bor ute på öarna och de uttrycker sin tacksamhet över att slippa åka in till fastlandet. Vi har också patienter som är pensionärer och tillbringar vintern i Spanien, det är härligt att se dem på skärmen.

Första utprovningsbesöket måste ske på plats på mottagningen. Då görs hörselmätning och behovsanalys. Hörapparaterna ställs in efter hörselkurvan och önskade program läggs in. Efter en tids användning behövs ofta en eller flera justeringar innan utprovningen är klar. Dessa uppföljande justeringar kan göras på distans om patienten vill det.

I Västra Götalandsregionen erbjuder hela hörselverksamheten fjärrjustering.

Några saker måste fungera för att fjärrprogrammering ska kunna genomföras: Patienten behöver kunna hantera appen i mobiltelefonen och ha en stabil uppkoppling för videomötet.

– Strul med uppkoppling är nog det vanligaste problemet, säger Milijana.

I studier har man undersökt om patienter som får fjärrprogrammering får för lite stöd.

– Så har det inte blivit. De som fått fjärrprogrammering har tvärtom visat sig bli mer självständiga och stärkta som patienter. De kommer inte tillbaka om det inte är för att något går sönder eller liknande.

Om något behöver fixas med insatsen, alltså den lilla proppen eller domen i hörselgången, krävs ett besök på mottagningen.

Studie om fjärrprogrammering

Malmberg, M., & Hagberg, H. 2023. Synchronous remote finetuning and follow-up within aural rehabilitation: a randomised controlled trial, International Journal of Audiology, DOI: 10.1080/14992027.2023.2188437.

Milijana Malmberg undervisar på
Audionomprogrammet där fjärrprogrammering ännu inte ingår i någon kurs, men hon ser inte det som ett problem.

– Det här är egentligen inte annorlunda än att programmera på plats. Audionomen öppnar samma programvara och kopplar upp hörapparaterna på samma sätt.

– Däremot kan det vara svårare att bedöma patientens reaktion och kroppsspråk som man uppfattar bättre om man träffas fysiskt.

Text: Ulrika Nilsson Foto: Illustration: Christina Andersson