En del av Hörselskadades Riksförbund

Hörselvård Nummer 2 • 2024

Datasäkerhet stoppar CI-teamen

CI-processorer från Med-El, Cochlear och Advanced Bionics, alltså alla de fabrikat som används i Sverige, kan ställas in på distans men ännu det inte så vanligt att det görs. Det som bromsar är bland annat datasäkerhet.

CI-användare i Jämtland som opererats i Uppsala kan få processorn programmerad på distans.

En region som erbjuder möjligheten är Jämtland-Härjedalen. Patienterna där kan få justeringen gjord på hörcentralen i Östersund i stället för att behöva åka den långa resan till Umeå eller Uppsala där de opererades.
Karin Hallin, ingenjör i teamet för hörselimplantat på Akademiska sjukhuset i Uppsala berättar hur det går till:
– Vi har justerat CI på distans tillsammans med Region Jämtland, det vill säga patienterna har gått till hörcentralen i Östersund och vi har utfört justering på distans. Vi har gjort det med Med-El-
användare men det är inget som hindrar att det görs även för patienter som har implantat av andra fabrikat. Detta görs inte i någon stor utsträckning, men i speciella fall då patienten har svårighet att kunna resa till exempel på grund av ålder eller sjukdom. Vi har inte gjort detta med någon annan region, främst på grund av att det måste finnas en organisation på den region vi ska samarbeta med för att kunna göra distansbesök. Mycket har handlat om it och säkerhetsfrågor i de olika regionerna.
Karin Hallin tillägger att patienten ofta träffar de olika professionerna – alltså ingenjör, audionom, hörselpedagog, logoped och läkare – under ett besök på Akademiska och att detta inte går att ersätta med ett distansbesök.

Anna Möller, kontaktperson för CI-nätverket i Jämtland-Härjedalen är positiv till utvecklingen. Resorna till Uppsala är krävande.

Anna Möller.

– Jag ska ner till Akademiska veckan före påsk. För att vara säker på att komma fram i tid behöver jag åka dagen innan, annars blir det för stressigt. Dessutom kan man inte vara trött under besöket som kräver full koncentration. Så heja distansjusteringar! säger hon.

Det finns skäl att tro att fler användare av hörselimplantat kommer att erbjudas justeringar på distans inom en inte alltför avlägsen framtid.
– Det är flera CI-team som undersöker möjligheten och har visat intresse. Svårt dock att säga när det är fler som kommer igång, berättar Isella Mäki på Med-El.
CI-mottagningen i Linköping uppger att de gör en del justeringar på distans, Örebro gör inga på grund av olösta datasäkerhetsfrågor och detsamma gäller Göteborg och Lund.

CI-enheten vid Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge har heller inte börjat med det, något som Magnus Söderberg i Västerås tycker är synd. Han opererades i Huddinge i februari och efter inkopplingen kan det bli behövas några justeringar av inställningarna. Varje besök innebär att han behöver ta ledigt från jobbet en hel dag.
– Visst kan det personliga mötet vara viktigt, men om det bara är en ändring av inställningar så skulle det vara väldigt bra om jag slapp köra till Huddinge.

Text: Ulrika Nilsson