En del av Hörselskadades Riksförbund

Forskning Nummer 2 • 2024

"Viktigt ta hand om hörseln vid diabetes"

Kliniska studier har visat att diabetes negativt kan påverka innerörats balans- och hörselorgan.
– Trots det får innerörat mycket lite uppmärksamhet vid uppföljning av personer med diabetes, säger Eva Degerman, professor i experimentell diabetesforskning.

Kontroll av blodsockernivån.

Ett forskningsprojekt Eva Degerman arbetar med handlar om innerörat som ett mål för hormonet insulin.
– Genom åren publicerade forskningsrapporter visar att det finns ett samband mellan diabetes och nedsatt funktion av innerörat, säger hon.
– De bakomliggande molekylära mekanismerna för detta samband är dock okända.

I projektet arbetar hon tillsammans med bland andra Måns Magnusson, professor emeritus i öron-, näs- och halssjukdomar.
– Vi har tidigare visat att insulin sätter i gång signalvägar i innerörat. Vårt mål är nu att klarlägga rollen för insulinsignalering i innerörat och utreda huruvida insulinresistens, en bristande effekt av insulin, i innerörat bidrar till hörsel- och balansrubbningar vid diabetes.

Eva Degerman anser att hörseln och innerörat borde få större uppmärksamhet inom diabetesvården.
– Det är viktigt att personer med diabetes kan få råd och information så att ytterligare skada på innerörat minimeras.
– Den som har diabetes bör ta hand om sin hörsel, till exempel genom att regelbundet testa hörsel och undvika buller. Sedan är det förstås alltid viktigt att ha god kontroll på blodsockernivåerna.
Den nationella folkhälsomyndigheten i USA, Centers for Disease Control, CDC, rekommenderar att diabetiker ska testa hörseln varje år.

Diabetes

  • Är ett samlingsnamn för några sjukdomar som ger för mycket socker i blodet.
  • Symtom: trötthet, kissar ofta, illamående, försämrad syn.
  • Diabetes, typ 1: kroppen slutar tillverka insulin. Kräver kontroll av blodsocker och behandling med insulin hela livet.
  • Diabetes, typ 2: utvecklas långsamt, samband med bland annat övervikt, rökning och låg fysisk aktivitet.

De mest kända formerna av diabetes kallas diabetes, typ 1 och diabetes, typ 2.
– Vid typ 1 har man brist på insulin och vid typ 2 är effekten av insulin bristfällig i kombination med gradvis tillkommande insulinbrist, vilket i båda fallen leder till höga blodsockervärden, säger Eva Degerman.

Insulin är ett hormon som behövs för att cellerna ska kunna ta upp socker från blodet efter en måltid.
– Typ 1 utvecklas oftast när man barn eller i tonåren, men man kan även få det som vuxen. Behandlingen består då av insulin och att kontrollera blodsockervärdet.
– Vid typ 2 har man större möjlighet att själv påverka sjukdomen genom att leva hälsosamt, till exempel genom motion, äta hälsosamt samt undvika alkohol och rökning. Det finns också ett mycket starkt samband med övervikt, säger Eva Degerman.

Text: Stefan Andersson Foto: Mostphotos