En del av Hörselskadades Riksförbund

HRF Nummer 1 • 2021

"Viktigt fortsätta kommunicera trots pandemin"

HRF Linköping planerar öppna styrelsemöten och har börjat med adjungerade styrelseledamöter för att få medlemmarna att bli mer delaktiga i föreningens arbete. ”Det var ett av de tips vi fick via Hörnetgruppen på Facebook ”, säger ord­förande Marianne Eriksson.

Marianne Eriksson, ordförande i HRF Linköping, önskar att fler förtroendevalda HRF:are går med i HörNetgruppen på Facebook för att diskutera och bolla idéer.

 

Marianne Eriksson

Ålder: 66.
Bor: Linköping.
Familj: Sambo.
Arbete: Pensionerad ingenjör.
Intressen: Trädgård, naturen, läsa böcker.
Hörselnedsättning: Grav sensorineural nedsättning på båda öronen.

Hur jobbar ni i styrelsen nu?
– Mestadels via mejl och digitala möten. Vi hade det första digitala styrelsemötet i juni och har under hösten haft regelbundna möten med Skype eller Zoom. Mötena är skrivtolkade.
– Min upplevelse är att de fungerar bra. De kräver viss disciplin med ordning och reda och bra rutiner, men vi hjälps åt.

Har ni några aktiviteter på gång?
– Vi planerar ett ”Zoom-fika” i mars, då vi bjuder in medlemmarna till digitalt möte. Vi har inget speciellt program planerat utan tänker oss en stunds samvaro, där vi pratar om vad vi själva vill.
– 20 mars kommer vi att ha vårt årsmöte, också det digitalt. Vi ska också försöka ha någon form av underhållning/föredrag.

Vad tycker du om HörNetgruppen, HRF:s grupp för förtroendevalda på Facebook?
– Den är ett forum som är i högsta grad levande.
– Skulle jag önska något, vore det att fler tar chansen att bolla idéer, ställa frågor och lära av varandra. Kanske kan man dela med sig av det som fungerat bra, men också diskutera problem och lösningar. Jag tror att många av våra föreningar brottas med likartade frågeställningar.

Du startade en diskussion om öppna styrelsemöten där. Fick du några tips?
– Ja, jag ville höra mig för om någon annan gjort detta. Det blev en hel del respons.
– Ett bra tips var att adjungera ledamöter till styrelsen, något som slagit väl ut i på andra håll. Det är något vi redan tillämpar.

Hur upprätthåller man medlemskontakten?
– Jag tror det är viktigt att fortsätta kommunicera med medlemmarna på de sätt vi kan trots pandemin.
– Vi använder oss av hem­sidan, Facebook, i viss mån mail, men också utskick per post. Distriktet ger ut nyhetsbladet Östergyllen och dessemellan gör HRF Linköping egna utskick vid behov.
– I höstas skickade vi också en enkät till medlemmarna.

Text: Stefan Andersson