En del av Hörselskadades Riksförbund

Hörselvård Nummer 1 • 2023

Vad ska vi säga till dem som behöver hjälp?

17 månader är väntetiden till hörselvården i Värmland där 1 800 personer står i kö för att få hjälp med sina hörselproblem. HRF i Karlstad är oroade.

Värmlänningar behöver vänta 17 månader på en tid hos audionomen.

Orsaken till den långa väntetiden uppges vara pandemin, då stora delar av verksamheten pausades. När restriktionerna lättade strömmade patienterna till mottagningarna för att få hjälp. Eva Mjörnerud, avdelningschef på hörselvården i region Värmland, säger i en intervju med P4 Värmland att bemanningen egentligen är bra men när personal är borta på grund av sjukdom, vård av barn och annat, blir det svårt att hinna med.

Hon beklagar situationen.
– Det är inte bra. Vi behöver vara fler för att täcka upp frånvaron, säger hon.
För att försöka minska trycket har man dragit ner på vissa mätningar och tillsatt jobb på kvällstid. Samtalsförstärkare kan lånas under väntetiden och patienter som har möjlighet att resa kan få remiss till annan region.
– Dock har närliggande regioner också väntetid, så vi brukar oftast erbjuda Stockholm, säger Mjörnerud.

Anette Ivarsson.

Anette Ivarsson arbetar på HRF Karlstads kansli och märker att medlemmar drabbas.
– Det är många som kommer hit och är uppgivna. Vi säljer batterier och kan hjälpa till att byta slang men vi har ingen verkstad. Vi har heller inga hjälpmedel att låna ut.
Föreningen tar upp problemet med politiker så fort tillfälle finns, berättar hon.

När den här tidningen går i tryck är HRF Karlstad med på Företagssalongen, en årlig arbetslivsmässa som brukar bli fullsmockad med besökare.
– Det är ett bra tillfälle för oss att nå ut till yrkesverksamma. Vi har ett bord med informationsmaterial och så erbjuder vi ett enkelt hörseltest. Intresset brukar vara stort och det blir kö till hörseltestet. Det är en dag som ger oss nya medlemmar.

Inför årets Företagssalong har hon funderat på vad de ska säga till dem som i testet får svaret att det kan finnas en hörselnedsättning.
– Normalt brukar vi hänvisa till regionens hörselvård, men det känns inte bra när det är 1,5 års kö till dem, tycker Anette Ivarsson.

Fotnot: Värmlänningar som vill ha remiss till hörselvården i annan region kan ringa
0771-77 88 01, vardagar kl 10-11, för att få hjälp med det.