En del av Hörselskadades Riksförbund

Forskning Nummer 6 • 2018

Upptäckt av nervceller kan ge ny förståelse

Forskare vid Karolinska Institutet, KI, har upptäckt nya nervceller i cochlean hos möss.

Färgerna högst upp illustrerar de olika typerna av nervceller som förbinder hårcellerna med centrala hörselsystemet.

Tidigare har man trott att det finns en helt dominerande typ av nervcell som förbinder hårcellerna i snäckan med det centrala hörselsystemet och därmed skickar ljud vidare till hjärnans hörselcentrum.

Men forskarna har nu kunnat visa att den dominerande celltypen kan delas upp i tre undergrupper med olika funktion.

Francois Lallemend är senior researcher och ledare för forskargruppen vid Institutionen för neurovetenskap. Han kommer ursprungligen från Belgien, men har arbetat vid KI efter doktorandstudier för tolv år sedan.

– Tidigare har man sett på kopplingarna mellan snäckan och det centrala hörselsystemet som att det har varit i stort sett en typ av cell, men vår studie visar att det finns tre celltyper som uttrycker olika proteiner. Det finns därmed tre olika vägar in i det centrala hörselsystemet i hjärnan. – Däremot vet vi fortfarande inte exakt vilken effekt de har och hur sambandet med hörseln fungerar. Det är det vi vill börja ta reda på nu.

Enligt studien har de olika typerna troligen betydelse för att tolka ljud med olika intensitet och att de därmed kan ha betydelse för att kunna urskilja ljud i bullrig miljö, samt för till exempel tinnitus och ljudöverkänslighet.

– När vi vet vilka nervceller som ger upphov till ljudöverkänslighet kan vi också försöka ta fram behandlingar för att skydda eller reparera dem.

– Nästa steg är att visa vilken påverkan dessa enskilda nervceller har på det centrala hörselsystemet, något som kan leda till utveckling av bättre hörselhjälpmedel, säger Francois Lallemend.

Men det handlar fortfarande om grundforskning som enbart sker på möss, några resultat som kan användas för behandling kliniskt ligger ännu en bra bit in i framtiden.

– Inom fem år tror jag att vi kan förklara hur hörselsystemet hos möss fungerar, säger Francois Lallemend.

Fotnot: Studien publicerades i september i tidskriften Nature Communications. Två andra forskargrupper publicerade liknande resultat i tidskriften Cell i augusti.