En del av Hörselskadades Riksförbund

Forskning Nummer 5 • 2023

Undersöker riktningshörsel hos små barn

Det råder viss osäkerhet om hur ensidig hörselnedsättning hos små barn ska behandlas.
– Vi vet för lite om vad som är bäst att göra, säger Filip Asp, forskare vid Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik vid Karolinska Institutet.

Hos små barn används ett test som registrerar ögonrörelser för att undersöka riktningshörsel.

  • Det finns flera aspekter på ensidig hörselnedsättning. Det handlar till exempel om säkerhet och att snabbt kunna identifiera vem som talar för att snabbt kunna vända sig mot rätt person för avläsning, säger han.

I en pågående studie undersöker han hur användning av hörapparat hos mycket små barn påverkas av användning av hörapparat. Studien gör han tillsammans med doktoranden Marlin Johansson och medicine doktor Erik Berninger som är handledare.

Filip Asp.
  • Vi hoppas kunna ta reda på om det blir skillnad när hörapparat anpassas i riktigt tidig ålder, säger Filip Asp.

För att undersöka riktningshörsel hos små barn används ett test som registrerar ögonrörelser (eye-tracking). Barnen får titta på en film med ljud och bild, men plötsligt försvinner bilden och ljudet kommer från en annan högtalare. Genom att följa ögonrörelserna går det då att mäta hur snabbt barnet då tittar åt rätt håll. Metoden gör det möjligt att mäta på barn redan från sex månaders ålder.

  • Det är viktigt att kunna utvärdera resultatet av vår behandling, hur örat med hörselnedsättning påverkas och ännu viktigare att ta reda på hur den totala hörseln blir, säger Filip Asp.

Han säger att det finns ganska mycket forskning när det gäller barn som får cochleaimplantat, CI, men att det är mer oklart när det gäller barn som enbart får en hörapparat och/eller CI på ett öra och hörapparat på det andra.

  • Det hjälper inte alltid med hörapparat för att lokalisera ljud. I en tidigare studie vi gjort på något äldre barn, 5-9 år, visade det sig att barnen hade förmåga att lokalisera ljud inte förbättrades med hörapparat. Det var dock få deltagare i den studien så det går inte att dra några generella slutsatser, säger Filip Asp.

I den pågående studien har 20 barn med ensidig hörselnedsättning följts redan från att hörapparaten anpassats och föräldrarna har under ett par år regelbundet fyllt i frågeformulär.

  • Jag hoppas att det här resultatet ska ge ytterligare en pusselbit i hur vi ska behandla gruppen med ensidig hörselnedsättning, säger Filip Asp.

Publicerad 23-10-03

Text: Stefan Andersson Foto: Mostphotos