En del av Hörselskadades Riksförbund

Nyhet Nummer 6 • 2022

Telias box klarade inte texten

Telias digitalbox har inte klarat av att ta fram undertext, något som drabbat många hörselskadade. Efter påtryckningar från HRF har felet åtgärdats.
– Telia har bekräftat att felet beror på dem. De som inte har kunnat använda undertext bör höra av sig till Telia och begära prisavdrag, säger Andreas Stjärnström, ombudsman på HRF.

Nuvarande lagstiftning kräver att programföretagen ska texta, men det finns inget krav på att texten ska synas i rutan.

Det finns idag mängder av olika tv-lösningar och därmed också många felkällor när texten inte fungerar.
– Instruktionerna är ofta krångliga och det är lätt att göra fel. Då blir det lätt så att man skyller på användarna och att de blir avfärdade, även när det som i det här fallet är fel på boxen. Då finns det risk att man ger upp, säger Andreas Stjärnström.

Flera har hört av sig till HRF och påpekat att textningen inte fungerar. En av dem är Sten Jiewertz.
– Mitt abonnemang startade 15 mars och jag tog samma dag kontakt med Telia och anmälde felet.
Efter det har han under flera månader haft många skriftväxlingar och telefonsamtal med företagets support utan att det har blivit någon lösning.
En som haft liknande upplevelser är Mikael Schulin.
– Jag bytte bredband till Telia och då hette det först att jag inte skulle behöva tv-box till min LG smart-tv men visade det sig att jag var tvungen att köpa till en digitaltv-box och vare sig boxen eller Telias sändningsteknik (unicast) stöder den här typen av undertexter.

Andreas Stjärnström tycker att Telia behöver bli bättre på att informera.
– Det här är en djungel. Hörselskadade som behöver textning riskerar att köpa grisen i säcken, säger Andreas Stjärnström.
Klagomålen har gällt boxen som heter SDMC DV8919X.
– När problemet dök upp hos oss i augusti kontaktade jag Telias kundtjänst och tekniska support, men dom hade inte en aning om att boxen saknade textning så alla som ringde dit fick felaktiga svar.

Under hösten har han haft fortsatta kontakter med olika ansvariga på såväl Telia som MPRT, Myndigheten för Press, Radio och tv.
Till slut gav det resultat och problemet ska nu vara löst sedan i mitten på november.
– Vi på HRF är besvikna på att det har tagit så lång tid att rätta till felet, säger Andreas Stjärnström.

Han påpekar att problemet är att det finns krav på programföretagen att texta, men saknas krav på distributören att kunna visa texten.
– TV4 som ägs av Telia producerar massor med text till sina program, men Telia är ironiskt nog inte lagligt skyldiga att se till att texten hamnar i rutan hos slutkonsumenten.
Det är på väg att förändras och ny lagstiftning ska vara på plats senast juni 2025 då det europeiska tillgänglighetsdirektivet träder ikraft i Sverige och andra europeiska länder.
– Men det är tre år kvar dit och jag tycker inte företagen borde släppa nya produkter på marknaden som inte klarar tillgänglighetskraven.

Aktivera undertext

Gå till Inställningar – språk – textning för nedsatt hörsel. Kan aktiveras för enstaka program genom att på fjärrkontrollen välja: Ok – språk – svenska (CC).

Vad ska man göra om det inte fungerar?
– Om textningen inte fungerar trots att man har följt deras instruktioner tycker jag att man ska begära prisavdrag eftersom tjänsten inte fungerar. Det finns också möjlighet att anmäla till MPRT.
I Telias allmänna villkor nämns under punkt 6 möjligheten till prisavdrag. Enligt besked från Telia har de som köpt den här boxen och inte kunnat använda undertextning möjlighet till prisavdrag.
På MPRT:s webbplats under rubriken Kontaktpunkt för tillgänglighet finns ett formulär för att lämna klagomål.

Text: Stefan Andersson Foto: Mostphotos