En del av Hörselskadades Riksförbund

Fakta Nummer 1 • 2021

Sköt om hörapparaterna så fungerar de bättre

Hörapparater behöver lite omsorg och skötsel om de ska ska fungera bra och hålla länge. Hörsellinjen ger många goda råd om hur man ska ta hand om dem.

Att njuta av musik och samtal är lättare om hörapparaterna fungerar som de ska.

Hörapparater innehåller känslig elektronik som kräver regelbunden skötsel som du själv eller någon anhörig kan göra.
Om du är osäker på vilket underhåll just dina hörapparater behöver så kan du kolla på tillverkarens hemsida, prata med audionomen eller fråga teknikerna på hörselmottagningens verkstad.
Många HRF-föreningar har också hörselhjälpare eller andra som kan hjälpa till med enklare saker, som till exempel slangbyte.

Gjuten insats.
Öppen insats, dome.

På horsellinjen.se finns mycket information om underhåll av hörapparater. Där finns också pedagogiska videoguider som är textade och teckenspråks­tolkade, som visar till exempel hur man byter batteri, rengör hörselgångsinsatsen, byter slang och filter.
Olika typer av hör­apparater kräver olika skötsel men en grundregel för alla är att aldrig använda vatten på själva hörapparaten eller högtalardel.

Under de senaste åren har hörapparat med öppen insats, så kallad dome, blivit vanligast. Dessa kräver daglig rengöring. För denna typ av insats används en mjuk, torr, trasa för att göra rent högtalare och skal samt ett rengöringsverktyg för att rensa ljudslangen. Några gånger per år ska hela slangen och domen bytas ut. De kan köpas från någon av de webbbutiker som säljer hörhjälpmedel eller på en audionommottagning.

Har man en hörapparat med formgjuten hörselgångsinsats, bör insatsen (proppen) rengöras dagligen med en fuktig trasa. Insatsen bör också tvättas regelbundet.

Så här tvättar du insatsen:
1. Lossa insatsen och lägg den i en mild tvållösning.
2. Rengör kanalerna med en mellanrums­tandborste.
3. Skölj insatsen noga under rinnande vatten.
4. Blås ut vatten med en kanylblåsa eller liknande.
5. Låt insatsen torka. Slang och insats måste vara helt fria från fukt innan de sätts tillbaka, annars fungerar inte hörapparaterna.

Även ljudslangen behöver bytas regelbundet. En gammal slang försämrar ljudkvaliteten och ska bytas när den börjar bli hård.

Ny slang finns hos en audionom­mottagning, hos vissa HRF-föreningar, eller webbutik för hörhjälpmedel.

Så här byter du slangen:
1. Stäng av hörapparaten och ta loss den gamla slangen. Var försiktig om den blivit väldigt hård och fastnat så du inte drar sönder fästet på hörapparaten.
2. Klipp till en bit ny slang som är lika lång som den du tagit av. Om den gamla slangen är väldigt torr kan den ha krympt i längd, gör då den nya någon millimeter längre.
3. Trä på den nya slangen på propp och slangfäste. Detta kan vara lite pilligt – be någon med flinka fingrar hjälpa till.

En del hörapparater har vaxfilter som behöver bytas. Då använder man ett litet verktyg som ser ut som en pinne. Det kan vara lite knivigt de första gångerna men en videoguide på horsellinjen.se visar hur man gör. Filtret på i-örat-apparater behöver regelbundet borstas rent från vax med hjälp av en mjuk borste. l

Läs mer: www.horsellinjen.se/fakta-och-rad/horapparater-och-horselimplantat