En del av Hörselskadades Riksförbund

Hörselvård Nummer 2 • 2021

Storföretag dominerar bland privata kliniker

Omkring tre fjärdedelar av hörapparatutprovningarna i Stockholm och Skåne görs vid auktoriserade mottagningar som ägs av två stora hörapparatkoncerner. Vid deras mottagningar utprovas i första hand koncernens egna märken.

Majoriteten av utprovningarna görs på mottagningar som ägs av två stora koncerner som också äger företagen som tillverkar hörapparaterna.

Två stora hörapparatkoncerner, Sonova Holding och William Demant Holding, äger ungefär hälften av alla kliniker och står tillsammans för omkring 70–80 procent av de utprovningar som görs i regionerna Stockholm och Skåne.

Statistik har visat att dessa mottagningar i första hand provar ut de egna hörapparatmärkena.

Det här innebär att poängen med ”det fria valet” försvinner, anser HRF: ”Det är hörselskadades behov som ska stå i centrum för hörselvården – inte hörapparatindustrins försäljningsintressen”.

Sonova Holding äger Audionova och hörapparatmärkena Phonak och Unitron. Sonova har en omsättning motsvarande 27 miljarder svenska kronor och finns i omkring 100 länder.

William Demant Holding äger Audika samt hörapparattillverkarna Oticon och Bernafon. Koncernen är verksam i över 130 länder och har en omsättning motsvarande 20 miljarder svenska kronor.

Dessa två koncerner är världens två största tillverkare av hörapparater.

Audika och Audionova har ett 30-tal kliniker vardera på olika orter, men den stora majoriteten av dessa finns i regionerna Stockholm och Skåne

Utöver Audika och Audionova finns i Stockholm och Skåne ett drygt tiotal utprovare som uppger att de är oberoende av hörapparatleverantörer.

Enligt statistik från Region Stockholm gjordes drygt 23 000 utprovningar i Stockholm 2019. Av dessa provades 94 procent ut inom ”Fritt val”.

Ungefär 70 procent av alla utprovningar gjordes på någon av Audikas eller Audionovas kliniker.

I Skåne valde drygt 52 procent att använda hörselcheck, varav den stora majoriteten var vid Audikas och Audionovas mottagningar.

Av drygt 13 000 utprovningar som gjordes i Skåne under 2019 gjordes
10 500, cirka 80 procent, vid någon av Audikas eller Audionovas mottagningar.

Att det har blivit så i regionerna Stockholm och Skåne beror på systemet med hörselcheck/”Fritt val” som infördes för cirka tio år sedan.

Det innebär att privata mottagningar blir auktoriserade av regionen för att utföra utprovning av hörapparater, så kallad grundläggande hörselrehabilitering.

Samtidigt säljer mottagningarna hörapparatmodeller utanför regionernas sortiment som ibland kan kosta tusentals kronor mer.

HRF har riktat hård kritik mot systemet och fått stöd från flera tunga instanser, som Socialstyrelsen och Medicinsk-­etiska rådet och nu senast Jämlikhetsutredningen, se sidan 4.

Ett problem är enligt HRF att många inte känner till att de har rätt till hörselvård och hörapparater inom den allmänna hälso- och sjukvården: ”Mottagningarna uppmanar hörselskadade att bli kunder istället för patienter, eftersom det är mer lönsamt för hörselvårdsföretagen, trots att de är auktoriserade att utföra hörapparatutprovningar för regionen.”

Socialstyrelsen konstaterade i sin rapport att det finns inbyggda ekonomiska drivkrafter för audionommottagningarna att premiera de egna produkterna samt att audionomerna riskerar att hamna i en dubbel roll som vårdgivare och försäljare av hörapparater.

Audionomerna riskerar att hamna i en dubbel roll som vårdgivare och försäljare av hörapparater.

Detta är något som även HRF har framhållit som ett problem. Det finns många exempel på hörselskadade som har uppmanats att betala tiotusentals kronor för hörapparater och att de har getts intrycket att det är enda möjligheten att få en fungerande hörselsituation, trots att det finns bra hörapparater inom regionernas sortiment.

”Om regionens sortiment är full­ödigt, vilket det ska vara, behövs inga hörselcheckar”, anser HRF.

Båda regionerna har dock upphandlade sortiment av moderna hörapparater och på respektive regions hemsida finns förteckning över vilka apparater som har upphandlats.

Förteckningen går att hitta via Hörsellinjen.se under rubriken Hitta hörselvård och välja respektive region.

Det kan också vara stora skillnader mellan olika mottagningar när det gäller kostnader, service, rådgivning med mera.

Region Skåne har statistik där patienterna  har fått svara på en enkät om sin upplevelse av vården hos de olika mottagningarna. Mottagningarna har rangordnats i tre kategorier. Även denna lista går att hitta via Hörsellinjen.se.

Kliniker i Skåne och Stockholm

Skåne
Audionova:  Helsingborg, Hässleholm, Höganäs, Kristianstad, Lund, Malmö, Simrishamn, Trelleborg, Ystad, Ängelholm.
Audika: Helsingborg, Landskrona, Lund, Malmö.

Privatägda
Audionomcentrum: Helsingborg, Höör.
Audiomera: Malmö.
Audionommottagning: Landskrona.
Audionomservice: Lomma, Malmö.
Auditus: Kristianstad, Åhus.
Hörbra: Höllviken.
Hörselsnäckan: Helsingborg, Ystad.
Hörselspecialisten: Klippan.
Min audionom: Örkelljunga.

Stockholm
Audionova:  Danderyd, Globen, Kungsholmen, Nacka, Norrmalm, Nynäshamn, Sundbyberg, Södermalm, Södertälje, Täby, Vällingby.
Audika: Dalagatan, Kungsholmen, Farsta, Jakobsberg, Kista, Nacka, Rotebro, Skärholmen, Sibyllegatan, Solna, Sveavägen, Södermalm, Södertälje, Upplands Väsby.

Privatägda
Audionomkliniken Serafen: Kungs­holmen.
Eartech: Bromma, Enskede, Odenplan, Lidingö, Sollentuna, Södermalm, Täby.
Earstore klinik: Digital klinik med pop-up mottagning i Stockholm. Ägs av AB Transistor.
Hearing: Kungsholmen.
Hör Stockholm: Nacka, City, Åkersberga.
Lyhörd: Östermalmstorg.
Suavis: Barkarby, Solna, Älvsjö.

Audika ägs av William Demant Holding. Audionova av Sonova Holding.