En del av Hörselskadades Riksförbund

Hörselvård Nummer 1 • 2018

Stöd för satsning på CI i Västra Götaland

Hälso- och sjukvårdsnämnden i Västra Götaland föreslår att regionen utreder en ökad satsning på cochleaimplantat för vuxna. Detta efter en motion av Michael Melby, S, som även är sekreterare i HRF Mellerud.

Så fungerar ett CI
Processorn (1) ser ut ungefär som en hörapparat och hängs bakom örat. I processorn finns en mikrofon som fångar upp ljuden. En mikroprocessor (en liten dator) omvandlar ljuden till digitala signaler. Signalerna skickas vidare till sändarspolen via en kabel.
Sändarspolen (2) sitter utanpå huvudet, snett ovanför örat. Sändarspolen fästs med magnet på mottagaren. Sändarspolen skickar elektriska impulser (signaler) vidare genom huden till mottagaren.
Mottagaren (3) sitter fast på skallbenet under huden. Mottagaren skickar impulserna via en ledningssladd (4) vidare till elektroder som är placerade inne i hörselsnäckan (cochlean/scala tympani).
Elektroderna (5) avger svaga elektriska pulser som stimulerar snäckans hörselceller. Hörselnerven skickar nervimpulser vidare till hjärnans hörselcentrum som tolkar signalerna som ljud.
Källa: Hörsellinjen

I motionen föreslås att regionen utreder förutsättningarna för att fler ska få CI samt att åtgärder ska vidtas för att tillgodose behovet av dubbla implantat även till vuxna. Alla barn som har behov av två implantat får det.

Även möjligheterna att inom rimlig tid, 5–7 år, få byta ut gamla processorer mot nya ska undersökas. Motionen har fått stöd av samtliga remiss­instanser, bland andra Sahlgrenska universitetssjukhuset.

– Bakgrunden till motionen är att jag är engagerad i HRF Mellerud sedan några år tillbaka, har egen hörselnedsättning och använder hörapparater, säger Michael Melby, som även är ordförande i socialnämnden i Mellerud och ledamot av Regionfullmäktige.

– Genom HRF har jag träffat många mycket engagerade människor med ett brinnande intresse för hörselhjälp och jämlik vård och flera personer med behov av CI liksom användare av CI. En av dessa är Harry Eriksson, ledamot i distriktsstyrelsen för HRF Västra Götaland.

– Harry visade sig ha stora kunskaper inom området, säger Michael Melby.

Harry Eriksson är även ordförande i Västplantorna inom HRF. Han poängterar att beslutet är ett resultat av flera års påverkansarbete som bland annat har lett till en översyn av CI-vården i Västra Götaland. 2015 skrev HRF:are till Hälso- och sjukvårdsstyrelsen och begärde att regionen skulle ta fram en plan för CI-verksamheten. Skälet till detta var att färre får CI än i övriga landet och att intervallet för att byta ut processorn är längre och att vuxna inte får dubbla CI.

– Vårt arbete nu går ut på att se till att CI-motionen genomförs och det så snabbt som möjligt. Det är mycket viktigt att CI-vården får öronmärkta pengar så att det går att se resultatet av de pengar som beviljas. stefan andersson

Fotnot: Regionfullmäktige behandlar motionen på nästa sammanträde, den 10 april.