En del av Hörselskadades Riksförbund

Kultur Nummer 3 • 2022

SR satsar på textning och hörbarhet

Sveriges Radio, SR, kommer i år att göra en ökad satsning på textning av programmet Sommar i P1. SR arbetar också med att förbättra sändningarnas hörbarhet genom projektet Tydligare tal.

Sommar, sommar, sommar. Det blir bättre och utökad textning av radions sommarprogram.

I fjol började Sveriges Radio publicera sommar- och vinterpratarna som text på webben. Detta efter att ideella krafter under flera säsonger transkriberat avsnitten och även lagt ut dem på teckenspråk i Facebookgruppen Sommar i P1 – för ökad tillgänglighet.
SR har sedan dess svängt i sin uppfattning om textning och började alltså i fjol att på prov texta efter tillstånd av värdarna.

I sommar kommer detta att utökas och göras lite annorlunda.
– Förra året användes värdarnas manus men nu är tanken att testa ren efterhandstranskribering. Värdarna behöver kunna ha möjlighet att ändra i sina texter sent i processen, och då måste det såklart också ändras i den publicerade texten så att de stämmer överens, berättar Christian Gillinger som ansvarar för tillgänglighetsfrågor på Sveriges Radio.
Transkriberingen ska göras av redaktörer och förfarandet innebär en viss fördröjning av texten, ett par timmar efter sändning kan det ta. Automatisk textning med AI håller inte tillräckligt hög kvalitet, anser SR.
Transkriberingen är fortfarande en testverksamhet som ska utvärderas.

Ett annat projekt för ökad tillgänglighet i radio handlar om hörbarhet, något som många lyssnare klagar på.
Projektet heter tydligare tal och har precis kommit igång.
– Tanken att vi genom att ändra hur vi mixar ljudet kan skapa en version där talet ligger betydligt starkare än bakgrunder och ljudeffekter.
– Alternativet hade ju varit att göra en ren ”prat-version”, men vi tycker att miljöljud, bakgrunder och effekter rätt använt bidrar till att skapa en mer engagerande och mångfacetterad upplevelse.
Målsättningen är alltså att försöka bibehålla det, samtidigt som hörbarheten för dem med olika hörselnedsättningar blir betydligt bättre, berättar Christian Gillinger.

Tydligare tal har testats på en fokusgrupp med personer som man fått kontakt med genom Hörselskadades Riksförbund och Facebookgruppen Sommar i P1 – för ökad tillgänglighet.
Deltagarna fick två versioner av två olika radioprogram som de skulle lyssna på. Den ena versionen var den vanliga och den andra versionen hade tydligare tal.
Reaktionerna har varit övervägande mycket positiva, tydligare tal gör programmen mer hörbara, konstaterar Christian Gillinger.

Det är fortfarande mycket som måste lösas innan tydligare tal kan lanseras i SR. Bland annat ska man ta reda på om ommixningen kan göras automatiskt – testversionerna gjordes manuellt.
En annan fråga är hur tydligare tal-versionen ska publiceras, till exempel i appen SR Play.

Text: Ulrika Nilsson Foto: Mostphotos.com