En del av Hörselskadades Riksförbund

Okategoriserade Nummer 4 • 2024

Sommartävlingen - här är de rätta svaren

Det var kluriga frågor i Sommartävlingen i Auris nyhetsbrev.

Här är frågorna och de rätta svaren.

 

1. Hur många hörselskadade finns det i Sverige?
1. Cirka 1,5 miljoner.

2. Hur många i åldern 45-64 år hör dåligt?
1. 20%. 1 av 5.

3. Hur många personer har hörapparater i Sverige?
X. Cirka 522 700.

4. Hur många har svårt att höra på jobbet?
2. 4 av 10.

5. Hur många har svårt att höra på café och restaurang?
X. Varannan person.

6. Vilken plats har den bästa ljudmiljön för flest människor?
X. Skogen.

7. Vilken negativ påverkan har en bullrig ljudmiljön för hälsan?
1. Koncentrationssvårigheter och sömnstörningar.

8. Vilket anser flest människor är det mest störande ljudet?
X. Andras prat i bakgrunden.

9. Vad är Hörsellinjen?
2. Hörselskadades Riksförbunds rådgivningstjänst som ger
information till allmänheten via telefon och e-post.

10. Sedan vilket år har HRF kämpat för hörselskadades rättigheter i samhället?
1. 1921.

Endast en person hade alla rätt. Fem personer hade endast ett fel. De får två Sverigelotter vardera med post.
Grattis!

Vinnarna: Ritva Björklund, Anette Larsson, Soraia Hellqvist, Ulla Haak, Lisbeth Falkstedt och Myrtel Olsson.