En del av Hörselskadades Riksförbund

Fråga & svar Nummer 5 • 2019

Sommarprat för alla tack vare ideella krafter

Charlotta Sjölander startade en grupp på Facebook för att göra årets sommarpratare tillgängliga för hörselskadade och döva med teckenspråk och text. Initiativet väckte stor uppmärksamhet och har lyft frågan om Sveriges Radios bristande tillgänglighet.

Årets sommarpratare. Foto: Mattias Ahlm/Sveriges Radio

Varför startade du gruppen?
– När jag för kanske femte året i rad fick svaret ”tack för dina synpunkter, vi tar med oss dessa i vårt kommande utvecklingsarbete” från Sveriges Radio när jag efterfrågade tillgänglighet för målgruppen döva och hörselskadade – då fick jag nog och i min frustration ville jag göra något produktivt.

Charlotta Sjölander fick en intensiv sommar.
Foto: Privat

Vad fick du för respons?
– På mindre än ett dygn hade gruppen 400 medlemmar, efter fyra dagar 1 200, efter två veckor över 2 000 medlemmar.

– Gruppens framgång är tack vare alla medlemmar som också brinner för frågan. Det har varit otroligt att se hur alla bidragit utifrån sin förmåga med allt ifrån juridiska råd, tips kring hur en grupp kan administreras, transkribering eller teckenspråkstolkning, skriva insändare till tidningar och så vidare.

Har du fått någon reaktion från Sveriges Radio, SR?
– Nej, men de har svarat på de insändare och debattinlägg som publicerats i Aftonbladet Debatt och Dagens Nyheter Åsikt. Svaren har visat att SR inte tänker förändra något på frivillig basis. De svarar rent krasst att de har ”ljudet i fokus” och att transkribering och teckenspråks­tolkning inte ingår i deras uppdrag.

Vem är du?
– Jag har tidigare varit intressepolitiskt engagerad i Sveriges Dövas Ungdomsförbund. Jag medverkade i ett projekt  finansierat av Allmänna arvsfonden som hette En stärkt röst.

– Jag arbetar som rådgivare på Specialpedagogiska skolmyndigheten så mitt engagemang för tillgänglighet och delaktighet är både yrkesmässigt och privat. Mina insatser i gruppen har varit helt och hållet på min fritid och min produktivitet på min sommarsemester 2019 kommer jag nog aldrig att slå, haha.

Hur hör du?
– Jag har en grav hörselnedsättning. I arbetet använder jag dagligen hörseltekniska hjälpmedel.

Vad har du fått för reaktioner från sommarpratarna?
– Jag har kontaktat sommarpratarna och de som svarar är odelat positiva. Tony Irving skrev att han delar vår åsikt och Ingrid Wall, mor till mördade Kim Wall, skrev att hon kände sig hedrad över att vi översatt hennes prat. Det skrev även Stefan, far till Ebba som blev mördad i terrorattentatet på Drottninggatan. Tänk att de, som varit med om så mycket svårt, tog sig tid att svara, berätta att det vi gör är bra och att de känner sig hedrade.

– Mats Strandberg, Caroline Farberger och Madeleine Björk tyckte att vårt initiativ var så viktigt att dom till och med skickade oss sina egna manus, så dessa prat behövde inte transkriberas.

Vem gjorde översättningarna till teckenspråk och transkriberingarna?
– Mer än 40 personer i gruppen har ställt upp för att transkribera och teckenspråkstolka. Många av de som har transkriberat har någon koppling till oss döva och hörselskadade, till exempel i familjen, eller är yrkesverksamma som teckenspråk- och eller skrivtolk. Det är några yrkesverksamma skrivtolkar och transkriberare som har ställt upp.

Har det varit tidskrävande för dig?
– Ja, att administrera gruppen tog ett par timmar per dag, beroende på hur många översättningar som kom in.

Vad händer med materialet nu?
– Gruppen ligger kvar till 1 november, sen arkiverar jag den. Det är för att markera att frivilliga inte ska göra grovjobbet åt Sveriges Radio. Gruppen har varit ett sätt att visa att det är fullt möjligt att tillgängliggöra radiosändningar.

Har du någon favorit bland årets sommarpratare?

Charlotta Sjölander
Ålder: 32.
Bor: Göteborg.
Gör: Rådgivare på Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM.
Familj: Sixten 3 år. Nygift med Robert.
Hobby: Yoga.

– Stina Wollters prat kändes hela vägen in i hjärtat. För övrigt hyllade hon vår grupp på Instagram, det var roligt. Marie Nilsson Lind berörde mig också starkt. När transkriberingen kom till gruppen lyssnade jag på henne via streamern samtidigt som jag läste texten.

 

Facebookgruppen hittar du här: https://www.facebook.com/groups/694935540949662/
Transkriberingar och filmerna på teckenspråk finns under filer.

Text: Ulrika Nilsson