En del av Hörselskadades Riksförbund

Reportage Nummer 1 • 2020

Södra Öland får ny HRF-förening

HRF Södra Öland har nyligen bildats, men det finns redan planer på många olika aktiviteter under året.
– Vi tar också med glädje emot fler som vill engagera sig i styrelsearbetet och fler som vill bli medlemmar. Alla är varmt välkomna, säger Lena Jönsson, studieorganisatör.

 

Hur kom det sig att ni startade föreningen?
– Personerna i styrelsen har tidigare varit engagerade i Vuxendöva i Sverige. När VIS lade ner hade vi en grupp med mycket engagemang, men ingen tillhörighet. Det blev ett helt naturligt val att ingå i HRF.
– Då det inte finns någon HRF-förening på södra Öland bestämde vi oss för att försöka starta HRF Södra Öland. Vi är sju personer i åldrarna 60–80 år som har träffats via jobb, föreningar och på TSS- kurser.

Har ni många medlemmar?
– I skrivande stund vet jag inte hur många. Jag gissar på 15–20. Vi har haft ett styrelsemöte där vi antagit HRF:s stadgar.
– Vi väntar nu på distriktets årsmöte som kommer att hållas i mars 2020.
Har ni bestämt något om vad ni ska göra i år?
– Vi har haft ett par möten. Vi planerar att ha tre TSS-kurser i år. Vi har en TSS-cirkel igång och vi planerar för flera olika aktiviteter under året, till exempel kropp­kakefest, bussresa, sommarfest och bokcirkel. Vi går ut hårt.

Vad tror du om framtiden för föreningen?
– Vi är som sagt en engagerad grupp som hoppas att fler vill engagera sig i styrelsearbete och bli medlemmar hos oss. Alla är varmt välkomna.
– Det är viktigt för alla att få känna tillhörighet och när hörseln av någon anledning blir sämre är det ännu viktigare.
– Vi tror på samarbete och ju fler vi är desto bättre. Vi är öppna för olika slags aktiviteter och välkomnar alla förslag.

Hur har det fungerat det att starta en ny förening?
– Vi har erfarenhet av föreningsliv, flera av oss är engagerade i olika styrelser.
– Men det är mycket att sätta sig in när man går med i en ny organisation. Vi vill tacka HRF Oskarshamn och Alf Holmberg för allt stöd. Utan det vet vi inte om vi fått till det. Men nu är vi på gång och ser fram emot samarbete med HRF på alla nivåer. Jättekul!

Text: Stefan Andersson Foto: Malin Björkholm