En del av Hörselskadades Riksförbund

Teknik Nummer 1 • 2024

Slutet nära för fast telefonnät

Avvecklingen av det fasta telenätet har pågått länge. Nu är det bara cirka två år kvar innan det helt är ersatt. För dem som har svårigheter att hantera tekniken kan det leda till problem.

Kopparnätet

  • Traditionell fast telefoni via telefonjack, används även för bredband. Har börjat avvecklas sedan flera år och kommer helt att sluta fungera under 2026. Ersätts i första hand av tjänster via fiber eller mobilnätet.

Fibernätet

Bredband via fiber är den fasta teknik för bredband som är störst i Sverige på konsumentmarknaden. Överföringen sker via ljussignaler i optisk fiber och många bostäder är redan anslutna via till exempel ett stadsnät. På bredbandskartan.se går det att söka reda på om det finns fiber där du bor och vem som är nätägare.

IP-telefoni

  • Står för Internet Protocol och använder internet för att hantera samtalstrafik digitalt, kallas även bredbandstelefoni eller internettelefoni. Förutom bredbandsanslutning behövs en telefonidosa/adapter där telefonsladden kan kopplas in istället för i telefonjacket.
  • Nackdelar. Sämre ljudkvalitet eftersom IP-telefoni är beroende av bandbredden (internethastigheten) vilket kan påverka ljudet och dess kvalitet negativt. Fungerar ej vid strömavbrott eller driftstörningar på internetanslutningen.

Hemtelefoni via mobilnät

För den som inte vill skaffa bredband (fast anslutning) finns bordstelefoner med inbyggt SIM-kort, på samma sätt som mobiltelefoner. Däremot finns ännu inte den typen av telefoner anpassade för hörselskadade med till exempel teleslinga och extra förstärkning.
l Det finns också en leverantör som erbjuder möjlighet att fortsätta använda gamla telefoner och telefonjack. Det fungerar så att en hemtelefonidosa/router kopplad till mobilnätet sätts in i telefonjacket och sedan fästs telefonens kontakt i routerns kontakt istället.

Telia genomför successivt förändringar i kopparnätet för att ersätta det med fiber och mobilt bredband. Orsaken är kopparnätet har blivit för gammalt och inte klarar av de höga internethastigheter som efterfrågas samtidigt som det har höga driftskostnader.
De huvudalternativ som finns för att ersätta den gamla fasta telefonen är IP-telefoni, hemtelefoni via mobilnätet eller att helt gå över till mobiltelefon.

Några som har märkt av problemen är HRF:s Hörsellinjen.
– Vi har fått många frågor berättar en av hörselrådgivarna. Det kan vara anhöriga som har hört av sig och berättar att deras föräldrar tackat ja till ett erbjudande om hemtelefoni via mobilnätet från någon operatör, men sedan har de upptäckt att de inte kan höra.
– Det bästa alternativet för många hörselskadade är att gå över till mobiltelefon och parkoppla hörapparaterna med blåtand om den möjligheten finns.
– Men då krävs att användaren känner sig bekväm med mobiltelefontekniken och det gör inte alla. Det är många saker som spelar in, väldigt mycket handlar om den enskilda personen.

Om hörapparaterna har telespole går det också att ansluta en halsslinga direkt till hörlursuttaget. En halsslinga är en hörslinga som hängs runt halsen.
De olika hörapparattillverkarna kan också ha egna lösningar med streamers som för över ljud genom att fånga upp blåtandssignaler. De fungerar då enbart med det egna hörapparatmärket och den typen av lösning är på väg att försvinna och istället placeras mottagarna direkt i hörapparaterna.
Men de flesta hörapparater som provas ut idag går att parkoppla direkt till mobiltelefoner utan något mellanhjälpmedel, men det finns begränsningar när det gäller hur och vad de kan koppla upp sig mot.

Allt om hörsel, på HRF:s webbplats, har tips och beskrivningar av olika möjligheter under rubrikerna Höra telefonsamtal respektive Höra mobiltelefon surfplatta och dator.
De som har någon typ av larm/varseblivningshjälpmedel som är kopplat till den gamla telefonen kan också få problem.

Andreas Richter är chef för enheten för digital inkludering på Post- och telestyrelsen, PTS.
– Vi har regelbundna diskussioner med operatörerna och följer utvecklingen, säger han.
– Vi är medvetna om att det kan bli problem med bland annat varseblivningshjälpmedel som inte fungerar. Den som vill ha hemtelefon med exempelvis varseblivningshjälpmedel eller inbyggd förstärkning bör be sin operatör om ett modem som man kan koppla in den vanliga telefonen i.

Fotnot: Alla som berörs ska bli kontaktade i god tid innan nätet stängs ned där man bor. Listan över när nätet stängs och på vilka orter finns på Telias webbplats under rubriken Om Telia/Framtidens nät.

Text: Stefan Andersson Foto: Mostphotos