En del av Hörselskadades Riksförbund

Hörselvård Nummer 6 • 2021

Satsning ger hörselvård på mindre orter

Nästa år ska det bli lättare att få hjälp med enklare service av hörapparater i Östergötland. På fyra mindre orter kommer det att finnas ett team med audionom och tekniker en gång i månaden.

Valdemarsvik är en av orterna vars vårdcentral en gång i månaden ska ha service för hörapparater och andra hörselhjälpmedel.

Hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Östergötland har fattat beslut om att satsa 400 000 kronor på projektet som ska ge nära hörselvård.

Den innebär att fyra mindre kommuner i länet, Boxholm, Kisa, Valdemarsvik och Finspång, ska få besök av ett team bestående av audionom och tekniker en gång i månaden.

Teamet ska finnas på ortens vårdcentral och projektet ska starta senast 1 mars 2022 och utvärderas efter ett år.

Det här är glädjande besked för HRF-distriktet som jobbat med frågan en längre tid.

– Att slippa åka långt och att kunna få enklare hjälp med sina hörapparater på hemorten ser vi i HRF Östergötland som mycket positivt, säger Susanna Ahlström, sekreterare i HRF Östergötland och ledamot i förbundsstyrelsen.

Susanna Ahlström, HRF Östergötland.
Foto: Peter Knutson

Region Östergötland har sedan många år vårdval inom primär hörselrehabilitering. Den som behöver hjälp med utprovning och service av hörapparat eller annat hörhjälpmedel kan välja att gå till den regiondrivna hörselvården eller till någon av de privata mottagningar som ingår i vårdvalet. I början av vårdvalet hade en privat aktör mottagningar på deltid i Finsprång, Kisa och Åtvidaberg, men de stängdes med motiveringen att de inte bar sig ekonomiskt, berättar Susanna Ahlström. Stängningarna innebar en märkbar försämring för hörselskadade. HRF Östergötland har påtalat problemen och diskuteras med politiker om hur det kan lösas.

– Vi har haft ett mycket gott samarbete med den handläggare som tagit fram underlaget till beslutet. Även politiker i hälso- och sjukvårdsnämnden har lyssnat på våra synpunkter. Förhoppningsvis kommer vi att finnas med i arbetet som nu tar vid för att realisera projektet, säger Susanna Ahlström.

Fotnot: Fördjupad, mer avancerad hörselvård har regionens öron- näs- och halsklinik hand om.

Text: Ulrika Nilsson Foto: Region Östergötland