En del av Hörselskadades Riksförbund

Fakta Nummer 5 • 2023

Så hittar du fonder där du kan söka stöd

Det finns mycket pengar att söka från fonder och stiftelser. En del av dessa riktar sig särskilt till personer med hörselnedsättning, men det kan vara svårt att hitta rätt och det är mycket att tänka på när ansökningar ska fyllas i.

Det är viktigt att söka reda på vad olika fonder och stiftelser har för villkor och kontrollera att man tillhör målgruppen.

Sju tips vid ansökan

1. Tänk efter vad du kan söka för. Till exempel: rekreationsresor, läger, fritidshjälpmedel, dator.
2. Sök på webben för att hitta fonder, se faktaruta på nästa sida. På bibliotek finns fondböcker och en del bibliotek har särskilda databaser. Ta kontakt med din hemkommun och fråga efter fonder/stiftelser.
3. Kontrollera om du uppfyller bidragskriterierna. Vänta inte till sista minuten, ta reda på sista ansökningsdag. Skaffa kopior på eventuella intyg och bilagor.
4. Ansökan bör vara rakt på sak. Börja med presentation. Beskriv varför du söker och varför du borde få pengarna/stipendiet.
5. Uppge om du har extra kostnader på grund av funktionsnedsättning.
6. Boka tid med kurator om du vill ha hjälp att skriva ansökan eller behöver ett intyg.
7. Glöm inte att skriva under! Om du får nej, ge inte upp. Sök igen. Spara kvitton om fonden vill ha redovisning.

Källor: FH-guiden, global grant m.fl.

Funktionshindersguiden.se har en söklista för fonder och stipendier som riktar sig till personer inom funktionshinderområdet.
– Alla kan använda webbsidan och söka fonder och stipendier oavsett var man bor. Innehållet är lite inriktat mot Stockholm, men vi listar också fonder från andra delar av landet, säger Pia Jakobsson som är webbredaktör.
Hon är socionom och arbetar på Habilitering & Hälsas frågetjänst. Frågetjänsten ger information och rådgivning till alla som vill veta mer om samhällets stöd vid funktionsnedsättning.
– Jag tror vår lista är bland de största för personer med funktionsnedsättning och det går hela tiden att hitta nya. Det är lite som att vara detektiv.

Hur hittar du nya fonder?
– Det kan vara på många olika ställen. Jag är med på en Facebooksida som tipsar om olika fonder. Det finns fondböcker på bibliotek, kommuner och regioner har olika fonder. Länsstyrelserna har en egen stiftelsedatabas där det går att söka utifrån ett visst län eller en viss kommun.
– Det finns också en webbplats som heter Globalgrant.com med information om både svenska och utländska stiftelser.

Pia Jakobsson.

Vad ska man tänka på när man ansöker?
– Att ta reda på vad man kan söka för och att man tillhör den målgrupp som de vänder sig till. De flesta vänder sig till personer som har en svår ekonomisk situation.
– Det är också viktigt att se till att man till exempel bifogar de bilagor som ska vara med, vad man ska använda bidraget till och hur mycket pengar man ansöker om.
– Glöm inte heller att skriva under ansökan.

– Det kan vara bra att ta kontakt med en kurator som kan hjälpa till med både att leta reda på fonder och att skriva ansökan. Ibland behöver de även skriva ett intyg som kan skickas med, säger Pia Jakobsson.
– Men man behöver inte begränsa sig till att bara ansöka från fonder som riktar sig till en viss funktionsnedsättning, det kan även finnas andra där man är berättigad till stöd, kanske för att man kommer från, eller är folkbokförd på, en viss ort eller behöver pengarna till ett särskilt ändamål.
Habilitering och Hälsa har en webbkurs för att lära sig skriva fondansökningar. Den kursen är bara öppen för personer som bor i Stockholm och har en funktionsnedsättning.

Sajter som listar fonder

  • Funktionshindersguiden.se.
  • Stiftelseansökan.se. Här finns instruktioner och ansökningsblanketter för ett antal stiftelser.
  • Stiftelsemedel.se. Ideell förening som ger kostnadsfri hjälp.
  • Studentstipendium.se. För studenter.
  • Globalgrant.com. Kostar pengar att läsa om vissa fonder, men kan gå att läsa genom att gå via bibliotek.

När man söker på till exempel Funktionshindersguiden och väljer hörselnedsättning/dövhet under funktionsnedsättning listas för närvarande 41 olika träffar.
Det går sedan att avgränsa genom att till exempel välja om de riktar sig till barn, vuxna eller yrkesverksamma. I flera fall handlar det inte bara om en stiftelse utan det kan vara flera som samförvaltas. Det kan också vara en länk till en organisation som består av flera lokala klubbar, till exempel Lions och Majblomman.

Fonder och stiftelser

  • En stiftelse är en självständig förmögenhet som varaktigt förvaltas för att tillgodose ett bestämt ändamål.
  • I Sverige finns över 10 000 fonder och stiftelser med en sammanlagd förmögenhet på mer än 500 miljarder kronor.
  • För att som privatperson komma ifråga för att få pengar är det ofta stränga krav på att inte ha för hög inkomst.
  • Pengar som avsätts beskattas inte, om minst 80 procent av avkastningen delas ut. Om fonderna inte delar ut pengar kan de beskattas.

Det kan löna sig att försöka leta upp fonder/stiftelser som har väldigt avgränsade villkor eftersom det ibland kan vara ganska få som stämmer in på kriterierna.
Det finns flera webbplatser där det går att söka efter fonder, till exempel Länsstyrelsernas stiftelsesök där det finns tusentals stiftelser. Till exempel har Länsstyrelsen Skåne 3 124 och Västra Götaland 2 708 sökbara stiftelser. Se även faktaruta här intill.
Enligt Global Grant finns enbart i Sverige fler än 10 000 fonder och stiftelser med en sammanlagd förmögenhet på mer än 500 miljarder kronor.
Även HRF har fonder där privatpersoner dit enskilda kan ansöka. Ansökan om bidrag ur stiftelser med anknytning till HRF görs gemensamt för alla stiftelserna på www.hrf.se under rubriken ”våra stiftelser”.

Text: Stefan Andersson Foto: Mostphotos