En del av Hörselskadades Riksförbund

Hörselvård Nummer 1 • 2021

Så har hörselvården ställt om under pandemin

Coronapandemin har inneburit stora utmaningar för landets hörselvård, med distanshållande, avbokade besök och riskgrupper som inte kan besöka vården. Auris har kartlagt hur det har gått i regionerna.

I hela landet ställer hörselvården om till följd av coronapandemin. Vid återbesök kan fysiska besök i stor utsträckning i stället göras online. Illustration: Christina Andersson

Auris kartläggning omfattar alla 21 regioner i Sverige och visar att många haft liknande problem under pandemin. Att personer äldre än sjuttio år sågs som specifik riskgrupp i början av pandemin gjorde att man i många regioner helt avbokade alla besök med denna grupp under våren. I Kalmar innebar det att två tredjedelar av patienterna ”försvann”.

– Vissa besök har ersatts med digitala vårdmöten eller bokade telefonsamtal – men många av besöken går över huvud taget inte att genomföra om man inte kommer hit, säger Kristina Malmer, avdelningschef Hörselvård och logopedi på Länssjukhuset Kalmar.

Under hösten började vården åter kalla gruppen 70 plus. Många patienter valde ändå att boka av sina besök av rädsla för smitta, eller på grund av sjukdom.

En del sjukhus har behövt använda lokaler eller personal för covidvården, vilket påverkat hörselvården.

Alla enheter har behövt hålla distans och använda munskydd och visir i den mån det varit möjligt.

Ann-Sofie Andertoft.

– Det är en utmaning att använda visir och munskydd med patienter som hör dåligt, en del är beroende av att se ansiktsuttryck och läser på läpparna, säger Ann-Sofie Andertoft, enhetschef Hörselenheten Region Västmanland.

Annat som gjorts:

  • Glesare med besök.
  • Slopade drop in-mottagningar.
  • Renöring av möbler och dörrhandtag flera gånger om dagen.
  • Personal har arbetat hemma och haft digitala möten.
  • Värdinnor och vakter vid dörren som frågar om symtom har funnits på vissa platser.
  • Tio av de svarande regionerna har erbjudit digitala möten och telefonmöten.

 

Habiliteringen på Rosenlund i Stockholm har erbjudit möten med special­pedagoger, logopeder och kuratorer.

– Det som går att göra gör vi på distans, men öronundersökningar, hörselmätningar och anpassning av hörapparater har inneburit fysiska besök hos läkare och audionom, dock med starka restriktioner som att bara en anhörig får följa med in, säger Helena Wallmon, verksamhetschef för Rosenlunds Barnhörselhabilitering i Stockholm.

Även på Rosenlunds hörselrehabilitering för vuxna har så många besök som möjligt gjorts på distans via appen Alltid Öppet.

– Vi har arbetat med att få igång justering av hörapparater på distans men det är ännu inte godkänt juridiskt. Pandemin har inneburit delvis förändrade arbetssätt med distansbesök som jag till viss del tror kommer fortsätta även efter pandemin, säger Birgitta Westling, omvårdnadschef på hörselrehabiliteringen.

I Stockholm totalt var distansbesöken inom hörselvården dubbelt så många 2020 jämfört med 2019, då är även telefonkonsultationer medräknade.

Numera finns teknisk möjlighet att justera hörapparater på distans, där patienten kopplar upp sig via surfplatta eller mobil och audionomen via sin dator. I Västra Götaland pågår just nu ett forskningsprojekt om metoden.

Även Blekinge har testat hörapparatjustering på distans under pandemin.

– Det fungerar lysande ibland och sämre ibland när uppkopplingen inte är optimal, säger Ulrica Carlsson, avdelningschef för Hörselvård och logopedmottagning i Region Blekinge.

I Skåne har regionens GDPR-tolkning hindrat distansjustering.

– Vi har inte kunnat implementera de digitala lösningar som en del hörapparatföretag använder, säger Marie Karlsson, enhetschef ÖNH-mottagning för audiologi och logopedi Skånes sjukhus nordost.

Hur går det då med köerna?

Enligt Auris rundfrågning har köerna ökat i sju regioner, i nio är väntetiden ungefär som tidigare och i två har köerna till och med minskat.

Sofia Knöös.

– Sedan i höstas får vi åter kalla patienter i alla åldersgrupper, men många i riskgrupp väljer att vänta. Detta har gjort att vi i stället har betat av en stor del av den kö som uppstod, säger Sofia Knöös, verksamhetschef Dalarnas Hjälpmedelscenter – Hörsel och Syn.

Flera regioner erbjuder digitala besök

Blekinge

Digitala besök:  Enstaka, främst hos pedagoger och kuratorer. Vissa leverantörer erbjuder distansjustering av hörapparat.

Köer: Ökat.

 

Dalarna

Digitala besök: Ja inom pedagogisk hörselvård.

Köer: Minskat utom till gruppbehandling på pedagogisk hörselvård.

 

Gotland

Digitala besök: Nej.

Köer: Ökat.

 

Gävleborg

Digitala besök: Ser över om det kan fungera. Viss telefonkontakt.

Köer: Ingen förändring.

 

Halland

Digitala besök: Ja, i gruppverksamhet, och/eller uppföljningsbesök. Ej inom den grundläggande rehabiliteringen.

Köer: Ingen ökning.

 

Jämtland Härjedalen

Digitala besök: Nej.

Köer: Ökat något.

 

Kalmar län

Digitala besök: Digitala vårdmöten och telefonsamtal.

Köer: Ökat.

 

Norrbotten

Digitala besök: Ja, telefonbesök eller Skype främst vid återbesök men även vid frågor eller rådgivning.

Köer: Ökat.

 

Skåne

Digitala besök: Har inte varit aktuellt men möjligheten finns. Återbesök har skett via telefon i en del fall.

Köer: Minskat.

 

Stockholm
(primära hörselrehabiliteringen)

Digitala lösningar: Ja

Köer: Minskade under våren, ökade sedan under hösten men var i december tillbaka på ungefär samma nivå som december förra året.

 

Sörmland

Digitala besök: Ser över möjligheten.

Köer: Ingen ökning.

 

Uppsala län

Digitala besök: Ja, Hörcentralen erbjuder återbesök och skolbesök digitalt. Både Hörcentralen och Audionommottagningen har ökat antalet telefonbesök i stället för fysiskt återbesök.

Köer: Som tidigare.

 

Värmland

Digitala besök: Inte ännu. Gruppinformation digitalt är i planeringsstadiet.

Köer: Ökat.

 

Västerbotten

Digitala besök: Erbjuds utifrån personens behov och förutsättningar.

Köer: Kommer att öka.

 

Västmanland

Digitala besök: Ja, till exempel till psykolog, kurator, special-pedagog. Även provat att ha tinnitusinformation digitalt.

Köer: Ökat.

 

Västra Götaland

Digitala besök: Ja, till alla yrkeskategorier, främst via 1177. Introduktion inför hörselrehabilitering finns som film.

Köer: Ingen ökning.

 

Örebro län

Digitala besök: Ja, för återbesök på Audiologiska kliniken. Planen är att alla mottagningsbesök ska kunna vara digitala.

Köer: Oförändrat.

 

Östergötland

Digitala besök: Telefonbesök där det varit möjligt.

Köerna: Ingen ökning.

 

Ej svarat:

Jönköpings län, Kronoberg och

Västernorrland.

 

Text: Martina Nyhlin