En del av Hörselskadades Riksförbund

Hörselvård Nummer 3 • 2018

Patienter i Norrbotten undersöks på distans

Från Kiruna är det över 30 mil till Luleå. På Sunderby sjukhus utanför Luleå har man därför börjat undersöka patienter via videolänk med hjälp av digitalt otoskop.

I Kiruna använder undersköterskan Mari-Ann Isaksson Pirtti ett digitalt otoskop. Via videolänk till Sunderby sjukhus kan audiolog Anette Sörlin (bildkärmen) se patientens trumhinna.

Distansundersökning i norr
Otoskopet ger en bild som läkaren kan se på sin dator.
2017 genomfördes ett pilotprojekt i Sunderbyn med 26 patienter. Totalt har närmare 100 personer undersökts.
Samtalet sker med hjälp av en video­konferensutrustning.
Väntetiderna i Gällivare och Kiruna, som tidigare var över tre månader, är nu en till två månader.
En nackdel är att läkaren inte vid samma tillfälle kan undersöka näsa eller hals.

Anette Sörlin är audiolog/hörselläkare på Sunderby sjukhus.

– Vi har funderat på att göra det här i flera år, det finns mycket bra teknik nu. Men svårigheten har varit att få till det rent praktiskt. Det fungerar inte heller för alla typer av undersökningar, ibland behöver man kunna lägga handen på patienten, säger hon.

När landstinget inte lyckades rekrytera någon ÖNH-läkare till mottagningen i Gällivare, som ligger cirka 25 mil från Luleå, inleddes ett pilotprojekt i mars 2017.

– Det föll väl ut och efter önskemål från patienter i Kiruna öppnades en distansmottagning även där.

De som undersöks är i första hand patienter med hörselproblem, ofta kopplat till tinnitus och yrsel, och vid misstanke om Menières sjukdom.

– De samtalen handlar ofta om rådgivning, information, medicinering och att till exempel remittera dem vidare för att få en hörapparat eller för att delta i en samtalsgrupp, säger Anette Sörlin.

– Det är en viktig process att välja ut vilka som passar. Hittills är det bara en av patienterna som jag inte har kunnat bedöma på distans.

Undersökningen görs genom att undersköterskan Mari-Ann Isaksson Pirtti för in ett digitalt otoskop i patientens öra. Hon använder också en tympanometer för att mäta trycket i mellanörat.

– Mari-Ann har fått en särskild utbildning i hur utrustningen ska hanteras. Hon är en oerhört viktig person för att det ska fungera.

Anette och patienten kan se varandra via videolänk och patienten kan samtidigt även se bilden av sin trumhinna.

När Anette Sörlin har distansmottagning, en till två gånger i månaden, bokar hon in lika lång tid för varje patient som vid en vanlig undersökning, även om hon säger att det ofta tar lite kortare tid än när man träffas rent fysiskt.

– Som jag har upplevt det hittills blir samtalen ofta mer distinkta och koncentrerade. För mig känns det som att vi har haft ett personligt möte.

Hon tycker att det finns många fördelar med metoden. Hon behöver inte resa till Kiruna eller Gällivare, vilket hon tidigare gjorde ett par gånger per år. Och patienterna behöver inte heller åka till Sunderbyn och tillbaka, en resa på totalt 50–60 mil.

Anette Sörlin skulle gärna vilja att man kunde utveckla konceptet.

– Vi håller på att undersöka vilka fler patientgrupper det här kan fungera för, säger hon.

Text: Stefan Andersson Foto: Daniel Olausson/Media Tales