En del av Hörselskadades Riksförbund

Reportage Nummer 6 • 2020

Oro för jakthundars hörsel

Tjänstehundar och jakthundar utsätts ofta för buller i sin vardag. Om detta gör att deras hörsel tar skada saknas det forskning om. Hörselskydd för hundar håller på att utvecklas men det är oklart när de kan börja säljas.

Det finns idag inget sätt att skydda jakthundars hörsel från de skarpa ljuden av skotten. Foto: Mostphotos

Tjänstehundar och jakthundar är uppskattade djur som det ofta satsas mycket pengar, engagemang och tid på. Höga skott och bullriga fordon är en del av deras arbetsdag. Men för hundar finns inga bestämmelser om ljudnivåer på uppdragen.

Frågan lyftes nyligen av Uppsalastudenten Nellie Rosenwall i en litteraturstudie på SLU.

– Jag förstod snabbt när jag började titta på detta att det är ett väldigt outforskat område. Det är lite konstigt med tanke på att det finns så många berörda hundar och hundägare, säger Nellie Rosenwall, som intresserade sig för ämnet eftersom hon själv har hund och har vänner med jakthundar.

Nelle Rosenwall.

Att hundar kan ha hörselnedsättning och vara döva är känt, men det är svårt att diagnostisera nedsättningen.

– Vid beteendetest, där man registrerar hur uppmärksam hunden är på ljudsignaler är det lätt att djuret reagerar på andra signaler från exempelvis betraktaren, säger Nellie Rosenwall.

Mer pålitligt är det så kallade BAER-testet, där man skickar in klickljud i hundens hörselgång och via elektroder registrerar den elektriska aktivitet som uppstår i hörselnerven och hjärnstammen om hörsel finns.

Hundar med uppdrag

  • Sverige finns totalt cirka 977 000 hundar, som ägs av cirka 710 000 ägare.
  • Sveriges jakthundar delas in i apport­erande hundar, älghundar, drivande hundar, grythundar, fågelhundar, stötande hundar och stöthundar.
  • Tjänstehundar är arbetande brukshundar, till exempel hos polisen, bevakningsföretagen, kriminalvården, tullen, militären och räddningstjänsten.
  • Assistanshundar, till exempel signal­hundar, är civila tjänstehundar vars syfte är att öka möjligheten till delaktighet för människor med funktionsnedsättning.

Nellie Rosenwall tycker att hennes litteraturstudie ändå talar för att tjänstehundars och jakthundars hörsel bör skyddas så gott det går och det pågår utveckling av hörselskydd till militärhundar hos U.S. Army i USA. Men problemet med hörselskydd är att de kan blockera signaler som hunden behöver höra för att arbeta.

– Hörselskydd till hundar skulle dock kunna användas där kommandon och kommunikation inte är lika viktigt, till exempel vid resor i helikopter eller andra bullriga fordon, säger hon.

 

Veterinären Christer Nälser i Djurås i Dalarna har jobbat med jakthundar hela sitt liv. Han har uttalat sig om hundar och hörselskada i ”fråga veterinären” på veterinärklinikens webbsida.

Han tror att buller och skott kan ha mindre påverkan på hundars hörsel än på människors, eftersom de inte hinner utveckla hörselnedsättning på samma sätt. Vid jakt befinner sig hunden dessutom oftast närmare marken än sin jagande husse eller matte som har geväret vid örat.

Christer Nälser med jakthund.

– Själv har jag förlorat hörseln på höger öra efter år av jakt, men jag ser inte att de hundar jag träffat får skador på samma sätt, säger han.

Han har i sitt yrke förstås stött på många hundar med hörselnedsättning och även döva hundar, men det är svårt att veta varför deras hörsel försämrats, om det är på grund av jakt eller något annat.

Själv skulle han dock gärna ge Nobel­priset till den som forskar fram mer information om detta. En av hans egna hundar har nedsatt hörsel och det ger problem.

– Det påverkar kommunikationen med hunden till det sämre, det är väldigt tråkigt, säger han.

Anna von Friedrich jagar med hund, är jaktinstruktör och driver Lövhyddans hundcenter i Sorunda utanför Stockholm. Oro över hundars hörsel är ett ständigt återkommande samtalsämne bland jaktkollegerna.

Anna von Friedrich.

– Bara häromdagen var jag på fågeljakt och min hund stod framför bössan och utsattes för flera starka ljudknallar. Då kändes det som att han tappade hörseln, för han hörde inte min visselpipa senare. Men under kvällen kom hörseln tillbaka.

Anna von Friedrich hoppas att det tas fram ett fungerande hörselskydd för hundar.

– Mina hundar älskar skott, det gör dem taggade, men jag är väldigt rädd för att de ska få skador. Om det kom ett hörselskydd för hundar skulle jag vara den första att köpa det, säger hon.

Text: Martina Nyhlin