En del av Hörselskadades Riksförbund

Hörselvård Nummer 1 • 2024

Onlinekurs i hörselhälsa ska ge bättre lyssningsvanor

En ny online-kurs har tagits fram för att ge vägledning om hur hörseln kan bevaras och bidra till att skapa goda lyssningsvanor.
– Utgångspunkten är att WHO har varnat för att allt fler människor riskerar att skada sin hörsel i allt tidigare ålder, säger audionom Andreas Thulin.

Andreas har lånat ut sitt utseende till den avatar som följer med under utbildningen.

Hörselhälsa

  • En kurs med information om hörsel, ljud och hur man kan skydda hörseln. Finns än så länge enbart i Västra Götaland, anmälan via 1177.
  • Består av fyra delkurser avsedda att genomföras under en vecka vardera.
  • Innehåller bland annat: textbaserad information, bilder med informativ text, filmer om hörselns anatomi, frågesporter och reflektionsuppgifter.

Hörselverksamheten i Västra Götaland har tagit fram programmet Hörselhälsa som sedan oktober 2023 finns tillgängligt via 1177, för tillfället bara för dem som bor i Västra Götaland.
– Men det finns intresse från andra regioner att köpa in programmet och min förhoppning är att det i framtiden ska finnas på nationell nivå, säger Andreas Thulin audionom på habilitering och hälsa samt lärare på audionomprogrammet vid Göteborgs universitet.
Han har varit med och tagit fram Hörselhälsa inom ramen för sitt magisterarbete tillsammans med Milijana Malmberg, med dr och legitimerad audionom, samt Kim Kähäri, docent och legitimerad audionom.

Innehållet togs fram 2020–2022 och testades av två grupper, varav en hade genomgått rehabilitering på hörselverksamheten och en rekryterades från allmänheten via sociala medier.
– Resultatet visade vad vi hade hoppats på. Vi kunde se att deltagarna förbättrat sina lyssningsvanor, fått en mer negativ attityd till starka ljud och en högre medvetenhet om ljud i sin omgivning, säger Andreas Thulin.
– Vill man åstadkomma en beteendeförändring är kunskap och riskmedvetenhet väldigt viktigt.
I juni publicerades en vetenskaplig artikel baserad på resultaten av Hörselhälsa och sedan oktober kan de som bor i Västra Götaland ta del av kursen. Det behövs ingen inbjudan. Den som är intresserad kan själv logga in via 1177, säger Andreas.

Andreas Thulin.

Vilka är Hörselhälsa avsedd för?
– Jag tror att de flesta skulle ha nytta av kursen, oavsett ålder eller hörselstatus. Den ska kunna passa vem som helst, men om jag skulle välja en grupp att fokusera på är det unga personer med riskfyllda lyssningsvanor som kan leda till hörselnedsättning i framtiden.
– En annan viktig målgrupp är personer med hörselnedsättning, för dem finns ett stort värde i att skydda den hörsel som finns kvar.

Hur går det till?
– Det är upplagt som en fyraveckors kurs med fyra moduler, en per vecka. Varje modul tar ungefär 1–1,5 timme att gå igenom. Avsikten är att man också ska göra en del uppgifter, till exempel att reflektera kring de ljudmiljöer man befinner sig i under veckan. När nästa modul startar finns det också en frågesport om det som lärdes ut i den förra.
– Innehållet är i första hand textbaserat, men det finns även bilder och animerade videor. Allt är utvecklat för att vara tillgängligt och videorna är textade.

Vad lär man sig?
– Den första modulen innehåller grundläggande anatomi om örat och hur hörseln fungerar, den andra handlar om ljud och hälsosamt lyssnande, den tredje om olika hörselsymtom till exempel tinnitus och ljudkänslighet. I sista delen tar vi upp praktisk information och riktlinjer.
– Kursen är inriktad på fritidslyssnande så den tar inte direkt upp arbetsmiljö och buller på arbetsplatsen, men det går ändå att använda kunskaperna från kursen till att reflektera över ljudmiljön på sin arbetsplats.

Hur många har gått kursen hittills?
– Sedan vi startade i oktober har vi haft drygt 200 deltagare. Det var också 75 personer som fullföljde kursen under testperioden.

Vad kommer att hända nu?
– Den vanligaste frågan jag har fått när andra regioner har hört av sig är om det finns en version för barn för att kunna sätta in åtgärder tidigare.
– Det är för närvarande avsett för en bred målgrupp, men det skulle i framtiden kunna omformas för specifika målgrupper, till exempel musiker eller grundskole­elever. Dock så är det ju en fråga om resurser och att ta fram ett nytt program kräver mycket tid och energi från en grupp ambitiösa individer.

Text: Stefan Andersson