En del av Hörselskadades Riksförbund

Fakta Nummer 5 • 2021

Nyttan ökar men stor variation mellan regioner

Hörapparatanvändarna fortsätter att bedöma hörselvården allt mer positivt. Det visar Nationella kvalitetsregistrets årsrapport 2020.
– Den generella trenden är att nyttan i hörselvården ökar, säger Peter Nordqvist vid Forskningsinstitutet Hörselbron som ansvarar för registret.

Hörselvårdens betyg fortsätter uppåt.

Varje kvartal skickar det nationella kvalitetsregistret för hörselrehabilitering ut en enkät där alla som provat ut en hörapparat får betygsätta rehabiliteringen på en femgradig skala.

För att ge en bättre överblick slås frågor som är kopplade till varandra ihop till en gemensam indikator. Det viktigaste måttet är nytta som beskriver det totala omdömet.

Sedan starten av det nationella kvalitetsregistret 2013 låg länge genomsnittet för varje kvartal ganska stabilt runt 3,80, men under 2017 inleddes en uppgång. Trenden har fortsatt och snittet är nu 4,0. Som en jämförelse kan nämnas att 2019 hade tre regioner 4,0 eller högre och 2020 har 13 regioner minst 4,0.

– Det är mycket glädjande. Samtidigt är det fortsatt stor variation mellan regionerna, säger Peter Nordqvist.

Nytta/region

Jönköping             4,11
Kronoberg          4,09
Blekinge                4,07
Halland               4,07
Östergötland       4,05
Skåne                  4,05
Kalmar                 4,04
Gävleborg          4,03
Sörmland            4,01
Dalarna               4,01
Värmland             4,01
Västmanland     4,00
Gotland                 4,00
Uppsala               3,98
Västernorrland   3,95
Norrbotten        3,94
Örebro                  3,94
Stockholm         3,91

Tabellen visar medelvärdet 2020 för indikatorn nytta i de 18 regioner som ingår. Omdömen ges från 1–5.

– Mellan de bästa och de sämsta skiljer omkring 0,2 i nytta. Det motsvarar ungefär samma skillnad i nytta som skillnaden mellan att få en eller två hörapparater (0,18).

Peter Nordqvist säger att nytta och funktion är de indikatorer som har ökat mest efter 2017 medan kontaktinformation har en mer långsam förbättring över en längre period.

– Att funktion ökar beror sannolikt på förbättrad samverkan med andra produkter och större möjligheter att kontrollera sin hörapparat via mobiltelefonen, säger han.

– Just nu pågår ett arbete med att mer i detalj undersöka vilka faktorer som kan tänkas vara orsak till den ökade nyttan. Det är frågor som kommer att utredas vidare under 2021, säger Peter Nordqvist.

Hörselbron

  • Ägs av HRF och startades 2011.
  • Styrelsen består bland annat av forskare från Karolinska Institutet, Kungliga Tekniska Högskolan, Karolinska Universitetssjukhuset samt representanter för HRF.

I kvalitetsregistret ingår nu 18 av 21 regioner, vilka gör cirka 86 procent av alla hörapparatutprovningar.

De som inte ingår är Västra Götaland, Jämtland/Härjedalen och Västerbotten.

En positiv trend är att fler använder hörapparaterna mer.

– Andelen som använder hörapparat mindre än en timme per dag eller inte alls har sjunkit under åtta procent, säger Peter Nordqvist.

Han kan också konstatera att det går att se effekter av covid-19-pandemin i statistiken.

– Den totala volymen förskrivningar har under 2020 minskat något och ligger ungefär 6 procent lägre jämfört med 2019, men ser ut att återhämta sig något redan under första kvartalet 2021.

Under 2020 har också medelåldern för förstagångsbesökarna sjunkit med ungefär ett år till drygt 70 år.

– Det förklaras med att de äldsta inte har haft samma fysiska kontakt med kliniken som året innan.

Text: Stefan Andersson Foto: Mostphotos