En del av Hörselskadades Riksförbund

Hörselvård Nummer 4 • 2022

Nytt frågeformulär kan ge bättre rehabilitering

Ett nytt frågeformulär har tagits fram för att utvärdera konsekvenserna av en hörselskada.
– Det ska mäta hur vardagen fungerar för personer med hörselnedsättning, säger Elin Karlsson, audionom vid Audiologiskt forskningscentrum.

Elin Karlsson.

Frågeformuläret är tänkt att kunna användas i både låg- och höginkomstländer samt inom olika kulturer och ska ge en bredare uppfattning om vad hörselnedsättningen innebär för den enskilde personen.
Det har tagits fram i samarbete med forskare i bland annat Kanada, USA, Sydafrika, Schweiz och Norge.

– Det är det första självskattningsinstrumentet som mäter vardagsfunktion för personer med hörselnedsättning som är framtaget utifrån ett internationellt perspektiv, säger Elin Karlsson, vid Audiologiskt forskningscentrum i Örebro.
– Vi har utvärderat det i forskningen och resultatet visade att frågorna är relevanta för vuxna personer i flera länder.

Den här typen av tester brukar i första hand brukar om själva hörselskadan och om hörapparaterna, inte om hur det fungerar i vardagen, berättar hon.
– Och det kan vara väldigt olika från person till person.
Det nya formuläret innehåller cirka 30 frågor, ställda så att personerna själva ska gradera från 1–5 hur det fungerar för dem i olika vardagssituationer, till exempel på arbetet.
– Tanken är att det ska minska risken att man glömmer bort att ta upp något vid rehabiliteringen. Det här är frågor som vi vet är viktiga och ingen kan ha koll på allt.

Frågorna är baserade på en internationell klassifikation för funktion, hörselnedsättning och hälsa och den kortversion (core set) som är inriktad på hörselnedsättning.
HRF:s Hörselforskningsfond har gett stöd till en studie om hur det kan anpassas till svenska förhållanden. Den studien är nu färdig.
– Resultaten visade att vissa ordval och exempel behöver förtydligas innan det kan börja användas, säger Elin Karlsson.
– Förhoppningen är att det framöver kan användas både inför rehabiliteringsåtgärder och även som utvärdering för att säkerställa kvaliteten på vården.

Fotnot: Frågeformuläret kallas Hearing and Functioning in Everyday Life Questionnaire, HFEQ.

Text: Stefan Andersson Foto: Karin Notsten