En del av Hörselskadades Riksförbund

Forskning Nummer 7 • 2018

Nya rön om innerörats behandling av ljud

Forskare från flera länder har i en gemensam studie presenterat nya rön om hur innerörat behandlar talljud. En av studiens huvudförfattare är Anders Fridberger, professor i neurovetenskap vid Linköpings universitet.

Professor Anders Fridberger. Apparaten som lyser grönt används när man mäter ljud¬orsakade vibrationer från innerörats celler.

Professor Anders Fridberger. Apparaten som lyser grönt används när man mäter ljud¬orsakade vibrationer från innerörats celler.

Vad är det ni har upptäckt?

– Vi har visat hur talsignalers hölje tolkas av innerörat och att det tolkas på ett annat sätt än andra typer av ljud. De ger upphov till en särskild sorts elektriska signaler som skickas till hjärnan.

Vad menas med talsignalers hölje?

– Talljud består av två komponenter när det når innerörat. Den ena komponenten är detaljvariationen i ljudet som rör sig över ett brett frekvensområde, den andra är de yttre kanterna det så kallade höljet och består av den högsta amplituden, avvikelsen, som avgränsar frekvensområdet.

– Det är höljet som är viktigast för att kunna fånga upp tal. Det är också den principen som gör att cochleaimplantat fungerar. Ljudet läses av på förhållandevis få kanaler och ljudet som hörs är höljet.

Hur har undersökningen gått till?

– Vi har skapat en särskild ljudblandning av tre toner som ligger nära varandra, sedan har vi ändrat tidsförskjutningen på den mittersta tonen en aning.

– En liten högtalare som alstrar talljuden har placerats i hörselgången på försökspersoner medan en elektrod placerad nära hörselsnäckan registrerar de elektriska strömmarna som uppstår som svar på ljuden.

– Vi har kunnat mäta signalerna när ljudet varieras och har då kunnat visa att den signal som svarar mot höljet kommer från de inre hårcellerna.

Vilka har deltagit i arbetet?

– Studien är ett samarbete mellan forskare från Sverige, Danmark, USA, England och Indien. Jag och Fred Nutall från Oregon Hearing Research Center är studiens huvudförfattare, men det är ytterligare ett tiotal forskare från flera olika universitet som har gjort viktiga bidrag.

Vad har ni kunnat se?

– Man har tidigare vetat att det är talsignalens hölje som är viktigast för att uppfatta vad någon säger, men man har inte vetat hur innerörat avkodar höljet.

– Vi har sett att det finns en mekanism som kan särskilja höljet för att alstra en förenklad elektrisk signal som skickas vidare till hjärnan. Det var en oväntad upptäckt.

Hur kan upptäckten användas?

– Innerörat är svåråtkomligt och det är inte lätt att upptäcka exakt var i innerörat en hörselskada finns. Det här ger en bättre inblick i hur innerörat fungerar. Om man bättre kan ta reda på vad som har hänt i innerörat så blir det också lättare att komma fram till behandlingar som fungerar.

– Jag hoppas att det i framtiden kan bli ett komplement för att lättare kunna ställa diagnoser.

– Vi håller på att planera studier för att se om och hur upptäckten skulle kunna användas för diagnostik. Men hittills har vi bara undersökt hörande personer och vi vet ännu inte hur det kommer att fungera på personer med hörselnedsättning, säger Anders Fridberger.

Text: Stefan Andersson Foto: Thor Balkhed