En del av Hörselskadades Riksförbund

Hörselvård Nummer 2 • 2024

Ny majoritet i Uppsala river upp checkbeslut

Det blir inga hörselcheckar i Region Uppsala. Det beskedet ger den nya politiska majoriteten, som nyligen tagit över. De hänvisar till HRFs massiva kritik mot planerna på hörselcheckar.

– Vi är verkligen glada och lättade, säger Lena Thorén styrelseledamot i HRF Uppsala län.

I Auris 1/24 berättade vi om att Region Uppsala ville införa en modell med hörselcheck liknande den i Skåne.
Beslutet kom som en överraskning för HRF.
– Jag fick en chock när jag läste handlingarna. Att hörselskadade ska betala för att lösa problemet i regionen är oacceptabelt, sa Lena Thorén, från styrelsen för HRF Uppsala län.

Nu tycks det inte bli hörselcheckar i Uppsala. Efter att Centerpartiet bytt sida och bildat majoritetstyre tillsammans med S, V och MP, som tidigare reserverat sig mot beslutet att införa hörselcheckar.
– Nu har jag haft en dialog med HRF och har landat i att vi kommer upphäva tidigare beslut som togs av det tidigare styret. Vi har valt att inte blunda för den massiva kritiken som inte minst patientföreningarna har lyft mot det här systemet, säger Vivianne Macdisi, S, ordförande i vårdstyrelsen.
– Väntetiderna måste kortas för den här patientgruppen men vi såg inte modellen med hörselcheckar som en rimlig väg framåt.
– Men vi vet att vi står inför stora utmaningar både när det gäller tillgängligheten i och kostnaderna för hörselvården och det måste vi jobba med. Jag kommer fortsätta ha en dialog med HRF om detta.

Ärendet om att upphäva det tidigare beslutet ska nu tas på Vårdstyrelsens möte 25 mars.
I handlingarna inför det mötet står nu bland annat: ”Då förutsättningarna kring genomförande av denna modell inom Region Uppsala inte är utredd rekommenderas att beslutet hävs och att ett nytt förslag kan tas fram i dialog med berörda parter.”

Lena Thorén är hoppfull efter beskedet.
– Vi förutsätter att dessa beslut går igenom, och vi är verkligen glada och lättade. Vi ser fram emot att få vara delaktiga i planeringen av den framtida hörselvården.
– Det här är ett resultat av ett mycket bra samarbete mellan förbundet och distriktet, och en skrivelse till politiken som tydligt förklarade hörselskadades behov.

Den 19 mars hade politiker från Region Uppsala ytterligare en träff med representanter för HRF, såväl distriktet som riksförbundet.

– Det var ett väldigt givande samtal och vi hade en bra och intressant dialog, säger Vivianne Macdisi.

Text: Stefan Andersson Foto: Region Uppsala